نانیسم به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

نانیسم به انگلیسی
نانیسم به انگلیسی


کوتولگی یا کوتاه‌قامتی یکی از اختلالات رشد در همه جانداران است. “کوتوله” یا “کوتاه‌قامت” در انسان به فرد بالغی گفته می‌شود که قدش کوتاه‌تر از ۱۴۷ سانتی‌متر باشد. بیش از دویست عامل می‌تواند موجب کوتولگی شود، ولی رایج‌ترین دلایل آن عبارتند از کم بودن ترشح هورمون رشد ، آکندروپلازی (نوعی اختلال ژنتیکی. سایر علل مانند کم‌کاری تیروئید ، استئوژنز ایمپرفکتا، نشانگان ترنر ، موکوپلی‌ساکاریدوزها و سایر بیماری‌های ذخیره‌ای، هیپوکندروپلازیا و دیاستروفیک دیسپلازیا.

دانشمندان در سال ۲۰۰۳ در شیلی اکتشاف شگفت‌انگیزی انجام دادند. این اسکلت کوچک به نظر اسکلت انسان بود، اما دارای ویژگی‌های شگرفی بود که دانشمندان را برای ۱۱ سال به چالش کشیده بود. زمانی که برای نخستین بار تصاویر این موجود که به «اتا» معروف است در اینترنت منتشر شد، بسیاری وی را اسکلت یک بیگانۀ فضایی یا آدم فضایی لقب دادند. اما دانشمندان بعد از چند سال اجازه یافتند که آزمایش‌هایشان را روی این موجود آغاز کرده و یافته‌هایشان را در سال ۲۰۱۳ منتشر کردند.[۱][۲]

شگفت‌انگیزترین واقعیت دربارۀ اتا این است که او تنها ۱۵ سانتی‌متر قد دارد. این باعث شد بسیاری متقاعد شوند که این اسکلت باقی‌ماندۀ یک نوزاد نابالغ، یا یک جنین است که (شاید به خاطر مرگ مادر) زودتر از زمان زایمان به دنیا آمده است. اما آزمایش بر روی استخوان و حالت فیزیکی آن‌ها نشان داد که این موجود در هنگام مرگ بین ۶ تا ۸ سال سن داشته، یعنی آدمی پانزده سانتی‌متری هشت سال بر روی زمین زیسته است. اما قد اتا تنها موردی نبود که دانشمندان را شگفت‌زده کرده بود. انسان دارای ۱۲ استخوان دنده است درحالی‌که این موجود تنها ۱۰ دنده داشت. از طرفی جمجمه‌ی این ارگانیسم نیز دارای نشانه‌هایی از اُکسی‌سفالی است که باعث شکل مخروطی آن شده است. بررسی‌ها با اشعه ایکس، کت اسکن و نمونه‌گیری ژنتیکی همۀ گمانه‌ها مربوط به این‌که اتا موجودی فرازمینی یا حتا گونۀ دیگری از نخستی‌هاست را باطل کرد. بررسی‌های بعدی جنین نبودن اتا را قطعی ساخت. او دارای دندان بوده است و استخوان‌هایش کاملاً رشد کرده و بقایای قلب و شش‌ها هنوز درون قفسی سینه‌اش مشاهده می‌شود.

اما چطور انسانی ۱۵ سانتی‌متری تا ۸ سالگی زنده مانده و چرا مومیایی شده است؟ چند فرضیه در این رابطه مطرح‌شده است که البته هیچکدام تاکنون کاملاً قانع‌کننده نبوده‌اند، اما اتا قطعاً انسان بوده است. داده‌ها دربارۀ این موجود هنوز بسیار مقدماتی و ابتدایی است:

Nanism

کوتولگی یا کوتاه‌قامتی یکی از اختلالات رشد در همه جانداران است. “کوتوله” یا “کوتاه‌قامت” در انسان به فرد بالغی گفته می‌شود که قدش کوتاه‌تر از ۱۴۷ سانتی‌متر باشد. بیش از دویست عامل می‌تواند موجب کوتولگی شود، ولی رایج‌ترین دلایل آن عبارتند از کم بودن ترشح هورمون رشد ، آکندروپلازی (نوعی اختلال ژنتیکی. سایر علل مانند کم‌کاری تیروئید ، استئوژنز ایمپرفکتا، نشانگان ترنر ، موکوپلی‌ساکاریدوزها و سایر بیماری‌های ذخیره‌ای، هیپوکندروپلازیا و دیاستروفیک دیسپلازیا.

دانشمندان در سال ۲۰۰۳ در شیلی اکتشاف شگفت‌انگیزی انجام دادند. این اسکلت کوچک به نظر اسکلت انسان بود، اما دارای ویژگی‌های شگرفی بود که دانشمندان را برای ۱۱ سال به چالش کشیده بود. زمانی که برای نخستین بار تصاویر این موجود که به «اتا» معروف است در اینترنت منتشر شد، بسیاری وی را اسکلت یک بیگانۀ فضایی یا آدم فضایی لقب دادند. اما دانشمندان بعد از چند سال اجازه یافتند که آزمایش‌هایشان را روی این موجود آغاز کرده و یافته‌هایشان را در سال ۲۰۱۳ منتشر کردند.[۱][۲]

شگفت‌انگیزترین واقعیت دربارۀ اتا این است که او تنها ۱۵ سانتی‌متر قد دارد. این باعث شد بسیاری متقاعد شوند که این اسکلت باقی‌ماندۀ یک نوزاد نابالغ، یا یک جنین است که (شاید به خاطر مرگ مادر) زودتر از زمان زایمان به دنیا آمده است. اما آزمایش بر روی استخوان و حالت فیزیکی آن‌ها نشان داد که این موجود در هنگام مرگ بین ۶ تا ۸ سال سن داشته، یعنی آدمی پانزده سانتی‌متری هشت سال بر روی زمین زیسته است. اما قد اتا تنها موردی نبود که دانشمندان را شگفت‌زده کرده بود. انسان دارای ۱۲ استخوان دنده است درحالی‌که این موجود تنها ۱۰ دنده داشت. از طرفی جمجمه‌ی این ارگانیسم نیز دارای نشانه‌هایی از اُکسی‌سفالی است که باعث شکل مخروطی آن شده است. بررسی‌ها با اشعه ایکس، کت اسکن و نمونه‌گیری ژنتیکی همۀ گمانه‌ها مربوط به این‌که اتا موجودی فرازمینی یا حتا گونۀ دیگری از نخستی‌هاست را باطل کرد. بررسی‌های بعدی جنین نبودن اتا را قطعی ساخت. او دارای دندان بوده است و استخوان‌هایش کاملاً رشد کرده و بقایای قلب و شش‌ها هنوز درون قفسی سینه‌اش مشاهده می‌شود.

اما چطور انسانی ۱۵ سانتی‌متری تا ۸ سالگی زنده مانده و چرا مومیایی شده است؟ چند فرضیه در این رابطه مطرح‌شده است که البته هیچکدام تاکنون کاملاً قانع‌کننده نبوده‌اند، اما اتا قطعاً انسان بوده است. داده‌ها دربارۀ این موجود هنوز بسیار مقدماتی و ابتدایی است:

Nanism

کوتولگی یا کوتاه‌قامتی یکی از اختلالات رشد در همه جانداران است. “کوتوله” یا “کوتاه‌قامت” در انسان به فرد بالغی گفته می‌شود که قدش کوتاه‌تر از ۱۴۷ سانتی‌متر باشد. بیش از دویست عامل می‌تواند موجب کوتولگی شود، ولی رایج‌ترین دلایل آن عبارتند از کم بودن ترشح هورمون رشد ، آکندروپلازی (نوعی اختلال ژنتیکی. سایر علل مانند کم‌کاری تیروئید ، استئوژنز ایمپرفکتا، نشانگان ترنر ، موکوپلی‌ساکاریدوزها و سایر بیماری‌های ذخیره‌ای، هیپوکندروپلازیا و دیاستروفیک دیسپلازیا.

دانشمندان در سال ۲۰۰۳ در شیلی اکتشاف شگفت‌انگیزی انجام دادند. این اسکلت کوچک به نظر اسکلت انسان بود، اما دارای ویژگی‌های شگرفی بود که دانشمندان را برای ۱۱ سال به چالش کشیده بود. زمانی که برای نخستین بار تصاویر این موجود که به «اتا» معروف است در اینترنت منتشر شد، بسیاری وی را اسکلت یک بیگانۀ فضایی یا آدم فضایی لقب دادند. اما دانشمندان بعد از چند سال اجازه یافتند که آزمایش‌هایشان را روی این موجود آغاز کرده و یافته‌هایشان را در سال ۲۰۱۳ منتشر کردند.[۱][۲]

شگفت‌انگیزترین واقعیت دربارۀ اتا این است که او تنها ۱۵ سانتی‌متر قد دارد. این باعث شد بسیاری متقاعد شوند که این اسکلت باقی‌ماندۀ یک نوزاد نابالغ، یا یک جنین است که (شاید به خاطر مرگ مادر) زودتر از زمان زایمان به دنیا آمده است. اما آزمایش بر روی استخوان و حالت فیزیکی آن‌ها نشان داد که این موجود در هنگام مرگ بین ۶ تا ۸ سال سن داشته، یعنی آدمی پانزده سانتی‌متری هشت سال بر روی زمین زیسته است. اما قد اتا تنها موردی نبود که دانشمندان را شگفت‌زده کرده بود. انسان دارای ۱۲ استخوان دنده است درحالی‌که این موجود تنها ۱۰ دنده داشت. از طرفی جمجمه‌ی این ارگانیسم نیز دارای نشانه‌هایی از اُکسی‌سفالی است که باعث شکل مخروطی آن شده است. بررسی‌ها با اشعه ایکس، کت اسکن و نمونه‌گیری ژنتیکی همۀ گمانه‌ها مربوط به این‌که اتا موجودی فرازمینی یا حتا گونۀ دیگری از نخستی‌هاست را باطل کرد. بررسی‌های بعدی جنین نبودن اتا را قطعی ساخت. او دارای دندان بوده است و استخوان‌هایش کاملاً رشد کرده و بقایای قلب و شش‌ها هنوز درون قفسی سینه‌اش مشاهده می‌شود.

اما چطور انسانی ۱۵ سانتی‌متری تا ۸ سالگی زنده مانده و چرا مومیایی شده است؟ چند فرضیه در این رابطه مطرح‌شده است که البته هیچکدام تاکنون کاملاً قانع‌کننده نبوده‌اند، اما اتا قطعاً انسان بوده است. داده‌ها دربارۀ این موجود هنوز بسیار مقدماتی و ابتدایی است:

Nanism

کوتولگی یا کوتاه‌قامتی یکی از اختلالات رشد در همه جانداران است. “کوتوله” یا “کوتاه‌قامت” در انسان به فرد بالغی گفته می‌شود که قدش کوتاه‌تر از ۱۴۷ سانتی‌متر باشد. بیش از دویست عامل می‌تواند موجب کوتولگی شود، ولی رایج‌ترین دلایل آن عبارتند از کم بودن ترشح هورمون رشد ، آکندروپلازی (نوعی اختلال ژنتیکی. سایر علل مانند کم‌کاری تیروئید ، استئوژنز ایمپرفکتا، نشانگان ترنر ، موکوپلی‌ساکاریدوزها و سایر بیماری‌های ذخیره‌ای، هیپوکندروپلازیا و دیاستروفیک دیسپلازیا.

دانشمندان در سال ۲۰۰۳ در شیلی اکتشاف شگفت‌انگیزی انجام دادند. این اسکلت کوچک به نظر اسکلت انسان بود، اما دارای ویژگی‌های شگرفی بود که دانشمندان را برای ۱۱ سال به چالش کشیده بود. زمانی که برای نخستین بار تصاویر این موجود که به «اتا» معروف است در اینترنت منتشر شد، بسیاری وی را اسکلت یک بیگانۀ فضایی یا آدم فضایی لقب دادند. اما دانشمندان بعد از چند سال اجازه یافتند که آزمایش‌هایشان را روی این موجود آغاز کرده و یافته‌هایشان را در سال ۲۰۱۳ منتشر کردند.[۱][۲]

شگفت‌انگیزترین واقعیت دربارۀ اتا این است که او تنها ۱۵ سانتی‌متر قد دارد. این باعث شد بسیاری متقاعد شوند که این اسکلت باقی‌ماندۀ یک نوزاد نابالغ، یا یک جنین است که (شاید به خاطر مرگ مادر) زودتر از زمان زایمان به دنیا آمده است. اما آزمایش بر روی استخوان و حالت فیزیکی آن‌ها نشان داد که این موجود در هنگام مرگ بین ۶ تا ۸ سال سن داشته، یعنی آدمی پانزده سانتی‌متری هشت سال بر روی زمین زیسته است. اما قد اتا تنها موردی نبود که دانشمندان را شگفت‌زده کرده بود. انسان دارای ۱۲ استخوان دنده است درحالی‌که این موجود تنها ۱۰ دنده داشت. از طرفی جمجمه‌ی این ارگانیسم نیز دارای نشانه‌هایی از اُکسی‌سفالی است که باعث شکل مخروطی آن شده است. بررسی‌ها با اشعه ایکس، کت اسکن و نمونه‌گیری ژنتیکی همۀ گمانه‌ها مربوط به این‌که اتا موجودی فرازمینی یا حتا گونۀ دیگری از نخستی‌هاست را باطل کرد. بررسی‌های بعدی جنین نبودن اتا را قطعی ساخت. او دارای دندان بوده است و استخوان‌هایش کاملاً رشد کرده و بقایای قلب و شش‌ها هنوز درون قفسی سینه‌اش مشاهده می‌شود.

اما چطور انسانی ۱۵ سانتی‌متری تا ۸ سالگی زنده مانده و چرا مومیایی شده است؟ چند فرضیه در این رابطه مطرح‌شده است که البته هیچکدام تاکنون کاملاً قانع‌کننده نبوده‌اند، اما اتا قطعاً انسان بوده است. داده‌ها دربارۀ این موجود هنوز بسیار مقدماتی و ابتدایی است:

Nanism

آکندروپلازی گونه‌ای اختلال ژنتیکی است و به عنوان یکی از علل اصلی بیماری کوتولگی به‌شمار می‌آید.
در این اختلال، ژن کدکنندهپروتئین گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع ۳ (FGFR-3) یا گیرنده اف‌جی‌اف (FGF)، که در غضروف استخوان‌ها نقش دارد، جهش یافته‌است.
افراد دچار این اختلال بازوها و پاهای کوتاهی دارند و در سن بلوغ قد مردان از ۱٫۳۱ متر و در زنان از ۱٫۲۳ متر بیشتر نمی‌شود. توانایی ذهنی این افراد معمولی است. در حدود ۸۰٪ موارد این در مراحل اولیه به عنوان یک جهش جدید رخ می‌دهد. در موارد دیگر، از یکی از والدین خود به صورت چیرگی به ارث برده می‌شود. افرادی که دارای دو ژن معیوب هستند، به‌طور معمول نمی‌توانند زنده بمانند.[۳] سن بالای پدر از عوامل مهم آن است. در حالت هموزیگوت (خالص) کشنده و در حالت هتروزیگوت (ناخالص) به عنوان علل غالب مستقیماً بر فنوتیپ اثر دارد.

کوتولگی و همچنین برجستگی پیشانی، تنگی مجرای نخاع، سربزرگ، براکی داکتیلی

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: هیپوفیز

نقش دستوری: اسم

نانیسم به انگلیسی

آواشناسی: hipofiz

الگوی تکیه: WWS

شمارگان هجا: ۳

برابر ابجد: ۱۲۰

حصان را بخوانید.حصانت را بخوانید.حصبا را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


هیپوفیز. [ پ ُ ] (فرانسوی ، اِ) (غده ٔ…) غده ای است فرد به اندازه ٔ یک فندق که در خط وسط در داخل زین ترکی استخوان خفاشی کاملاً پنهان است . وزن متوسط این غده در مرد 0/5 الی 0/6 گرم و در زن قدری سنگین تر است ، یعنی مابین 0/6 تا 0/7 گرم است .قطب فوقانی هیپوفیز بواسطه ٔ استطاله ای به نام ساقه ٔپی تویتر یا قمعالدماغ به برآمدگی واقع در سطح تحتانی مغز موسوم به توبرسینروم مربوط میگردد. هیپوفیز از اطراف محدود است به نوارک های بینایی در طرفین و مجمعالنورین در بالا (که غده را از کف بطن سوم مجزا میسازد)، و پایک های مغزی در عقب . در مقطع غده سه منطقه ٔ متمایز مشاهده میشود:یکی قدامی به رنگ زرد متمایل به قرمز به نام لب قدامی ، دیگری خلفی به رنگ سفید مایل به خاکستری موسوم به لب خلفی و بین این دو منطقه یک تیغه ٔ نسجی وجود دارد موسوم به لب واسطه ای . اعمال غده ٔ هیپوفیز تحت نظارت هسته های خاکستری ناحیه ٔ هیپوتالاموس میباشد و راه اثر آن بوسیله ٔ الیاف عصبی فراوانی است که به توسط ساقه ٔ پی توویتر وارد هیپوفیز میشود و به لب خلفی آن منتهی میگردد. به نظر می آیدکه لب قدامی هیپوفیز تنها از راه خون تحت تأثیر خارج قرار دارد. لب قدامی به تنهایی 34 تمام غده را تشکیل میدهد و دارای دو نوع سلولهای رنگ پذیر و رنگ ناپذیر میباشد. در لب خلفی سلولهای عصبی فراوانند و بعلاوه دارای سلولهای نِوْروگلی است . در لب واسطه ای ساختمان غده ای مشاهده میشود و سلولهای بازوفیل در آن وجود دارد. این سلولها ماده ٔ کلوئیدی ترشح میکنند که درفضاهای بین سلولی جمع میشود. برداشتن غده موجب بروز اختلالات و عوارض شدیدی در بدن میشود و بسته به این است که لب قدامی یا لب خلفی یا تمام غده را بردارند و عوارض این عمل در حیوان بالغ و نابالغ متفاوت است :الف -برداشتن لب قدامی . 1- در حیوان جوان ، نمو حیوان جوان فوراً متوقف میشود (پیدایش نانیسم در پستانداران و فقدان دگردیسی در نوزاد قورباغه ) و اعمال سایر غدد مترشحه ٔ داخلی نیز متوقف میگردد. 2- در حیوان بالغ، موجب اختلال متابولیسم مواد غذایی و نقصان اعمال غدد داخلی میشود. از نظر جنسی غدد تناسلی حیوان صغر پیدا کرده و صفات جنسی فرعی از بین میروند. دوره ٔ تخمدانی در حیوان ماده قطع میشود و حیوان دیگر آبستن نخواهد شد.ب – برداشتن لب واسطه ای و خلفی . برداشتن لب خلفی هیپوفیز در پستانداران موجب ازدیاد شدید ترشح ادرار میشود و پوست رنگ پریده میگردد. باید دانست که کلیه ٔ عوارض ناشی از برداشتن لب های مختلف هیپوفیز با پیوند غده و یا تزریق عصاره های آن برطرف میگردد ولی استعمال آنها از راه جهاز هاضمه بی اثر است . غده ٔ زیرمغزی . جبل رمادی دماغ . (فرهنگ فارسی معین ).

X

– ǁی
15 ј .

– ѐ 50
.

ی
ǘ “takhfif”
.
* ی ј
ی 92
100 .
 


ǘ

نانیسم به انگلیسی

 


 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642  021تهران، صندوق پستی 111-15655فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم! 


ی magiran.com
ʝ
 
 

نانیسم به انگلیسی
نانیسم به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *