اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی
اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است.
استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

barsadictionary@gmail.com

Telegram:

@Barsadic

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

سازمان امور مالیاتی کشور(Iranian National Tax Administration) زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

این سازمان یکی از پر درآمدترین سازمان‌های دولتی در کشور بوده و از سال ۹۴ تاکنون با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور می‌باشد؛ به‌ طوری‌ که در بودجه‌ بندی سالیانه درصد بسیار بالایی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه جاری کشور به وسیلهٔ این سازمان حاصل می‌شود.

اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال ۱۳۸۳ این مسئولیت را به عهده داشت. پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و آقای علی اکبر عرب مازار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و آقای علی عسکری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند. از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ با رأی هیئت دولت امیدعلی پارسا به ریاست این سازمان منصوب شد.

میزان اهمیت و نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی، مالی و تجاری کشور و رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی انکار ناپذیر می‌باشد .

یکی از کهن‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده است. در رویدادهای دوران منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.[۱] با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش اول ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. هم‌زمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزانه دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است.[۲] در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات و اخذ مالیات‌های گمرکی بر سر مرزها بود.[۳] در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مأمور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را بر عهده داشت.[۴] با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، وصول عایدات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. با آغاز سلطنت رضا شاه از سال‌های ۱۳۰۰ به بعد و با توجه به ورود مستشاران و مشاوران اقتصادی آمریکایی همچون مورگان شوستر و آرتور میلسپو دگرگونی‌های زیادی در مدیریت امور مالیاتی کشور رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیلهٔ دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. آرتور ميلسپو معتقد بود تا ايرانيان به ماليات دادن عادت نكنند و بوروکراسی پیچیده ایران؛ از رشوه، پارتي بازي و توصیه (اعمال نفوذ) تا تنبلی کارمندان، بی اعتنایی نسبت به مراجعین، بی دقتی و امروز و فردا کردن از ميان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود مسائل ايران حل نخواهد شد و برای حل این معضل که از زمان حکومت مغولان ریشه گرفته نیاز به یک انقلاب اداری است و این انقلاب توجه به ساماندهی مالیات در ایران است. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت.[۵] در سال ۱۳۲۹ وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفته و ساختمان جدید آن در سال ۱۳۳۸ در محل فعلی به بهره‌برداری رسید. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

الف – تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب – مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.

پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها.

ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ج – تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.

چ- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ح – اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

خ – طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذیربط.

ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

ر- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

س – طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.

ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

ص – برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات.

ض – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ع – اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیراموراقتصادی و دارایی و سایرمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

ق – همکاری با موسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

ک- برنامه‌ریزی به منظور برقررای روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

گ- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.

ل – برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

م – انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ی- برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشویی.

سازمان امور مالیاتی کشور به بخش‌ها و دفاتر زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

سازمان امور مالیاتی کشور(Iranian National Tax Administration) زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

این سازمان یکی از پر درآمدترین سازمان‌های دولتی در کشور بوده و از سال ۹۴ تاکنون با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور می‌باشد؛ به‌ طوری‌ که در بودجه‌ بندی سالیانه درصد بسیار بالایی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه جاری کشور به وسیلهٔ این سازمان حاصل می‌شود.

اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال ۱۳۸۳ این مسئولیت را به عهده داشت. پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و آقای علی اکبر عرب مازار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و آقای علی عسکری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند. از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ با رأی هیئت دولت امیدعلی پارسا به ریاست این سازمان منصوب شد.

میزان اهمیت و نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی، مالی و تجاری کشور و رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی انکار ناپذیر می‌باشد .

یکی از کهن‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده است. در رویدادهای دوران منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.[۱] با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش اول ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. هم‌زمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزانه دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است.[۲] در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات و اخذ مالیات‌های گمرکی بر سر مرزها بود.[۳] در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مأمور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را بر عهده داشت.[۴] با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، وصول عایدات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. با آغاز سلطنت رضا شاه از سال‌های ۱۳۰۰ به بعد و با توجه به ورود مستشاران و مشاوران اقتصادی آمریکایی همچون مورگان شوستر و آرتور میلسپو دگرگونی‌های زیادی در مدیریت امور مالیاتی کشور رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیلهٔ دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. آرتور ميلسپو معتقد بود تا ايرانيان به ماليات دادن عادت نكنند و بوروکراسی پیچیده ایران؛ از رشوه، پارتي بازي و توصیه (اعمال نفوذ) تا تنبلی کارمندان، بی اعتنایی نسبت به مراجعین، بی دقتی و امروز و فردا کردن از ميان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود مسائل ايران حل نخواهد شد و برای حل این معضل که از زمان حکومت مغولان ریشه گرفته نیاز به یک انقلاب اداری است و این انقلاب توجه به ساماندهی مالیات در ایران است. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت.[۵] در سال ۱۳۲۹ وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفته و ساختمان جدید آن در سال ۱۳۳۸ در محل فعلی به بهره‌برداری رسید. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

الف – تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب – مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.

پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها.

ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ج – تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.

چ- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ح – اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

خ – طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذیربط.

ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

ر- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

س – طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.

ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

ص – برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات.

ض – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ع – اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیراموراقتصادی و دارایی و سایرمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

ق – همکاری با موسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

ک- برنامه‌ریزی به منظور برقررای روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

گ- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.

ل – برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

م – انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ی- برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشویی.

سازمان امور مالیاتی کشور به بخش‌ها و دفاتر زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

سازمان امور مالیاتی کشور(Iranian National Tax Administration) زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

این سازمان یکی از پر درآمدترین سازمان‌های دولتی در کشور بوده و از سال ۹۴ تاکنون با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور می‌باشد؛ به‌ طوری‌ که در بودجه‌ بندی سالیانه درصد بسیار بالایی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه جاری کشور به وسیلهٔ این سازمان حاصل می‌شود.

اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال ۱۳۸۳ این مسئولیت را به عهده داشت. پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و آقای علی اکبر عرب مازار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و آقای علی عسکری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند. از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ با رأی هیئت دولت امیدعلی پارسا به ریاست این سازمان منصوب شد.

میزان اهمیت و نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی، مالی و تجاری کشور و رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی انکار ناپذیر می‌باشد .

یکی از کهن‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده است. در رویدادهای دوران منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.[۱] با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش اول ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. هم‌زمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزانه دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است.[۲] در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات و اخذ مالیات‌های گمرکی بر سر مرزها بود.[۳] در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مأمور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را بر عهده داشت.[۴] با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، وصول عایدات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. با آغاز سلطنت رضا شاه از سال‌های ۱۳۰۰ به بعد و با توجه به ورود مستشاران و مشاوران اقتصادی آمریکایی همچون مورگان شوستر و آرتور میلسپو دگرگونی‌های زیادی در مدیریت امور مالیاتی کشور رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیلهٔ دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. آرتور ميلسپو معتقد بود تا ايرانيان به ماليات دادن عادت نكنند و بوروکراسی پیچیده ایران؛ از رشوه، پارتي بازي و توصیه (اعمال نفوذ) تا تنبلی کارمندان، بی اعتنایی نسبت به مراجعین، بی دقتی و امروز و فردا کردن از ميان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود مسائل ايران حل نخواهد شد و برای حل این معضل که از زمان حکومت مغولان ریشه گرفته نیاز به یک انقلاب اداری است و این انقلاب توجه به ساماندهی مالیات در ایران است. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت.[۵] در سال ۱۳۲۹ وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفته و ساختمان جدید آن در سال ۱۳۳۸ در محل فعلی به بهره‌برداری رسید. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

الف – تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب – مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.

پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها.

ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ج – تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.

چ- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ح – اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

خ – طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذیربط.

ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

ر- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

س – طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.

ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

ص – برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات.

ض – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ع – اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیراموراقتصادی و دارایی و سایرمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

ق – همکاری با موسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

ک- برنامه‌ریزی به منظور برقررای روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

گ- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.

ل – برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

م – انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ی- برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشویی.

سازمان امور مالیاتی کشور به بخش‌ها و دفاتر زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

سازمان امور مالیاتی کشور(Iranian National Tax Administration) زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

این سازمان یکی از پر درآمدترین سازمان‌های دولتی در کشور بوده و از سال ۹۴ تاکنون با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور می‌باشد؛ به‌ طوری‌ که در بودجه‌ بندی سالیانه درصد بسیار بالایی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه جاری کشور به وسیلهٔ این سازمان حاصل می‌شود.

اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال ۱۳۸۳ این مسئولیت را به عهده داشت. پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و آقای علی اکبر عرب مازار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و آقای علی عسکری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند. از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ با رأی هیئت دولت امیدعلی پارسا به ریاست این سازمان منصوب شد.

میزان اهمیت و نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی، مالی و تجاری کشور و رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی انکار ناپذیر می‌باشد .

یکی از کهن‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده است. در رویدادهای دوران منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.[۱] با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش اول ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. هم‌زمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزانه دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است.[۲] در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات و اخذ مالیات‌های گمرکی بر سر مرزها بود.[۳] در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مأمور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را بر عهده داشت.[۴] با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، وصول عایدات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. با آغاز سلطنت رضا شاه از سال‌های ۱۳۰۰ به بعد و با توجه به ورود مستشاران و مشاوران اقتصادی آمریکایی همچون مورگان شوستر و آرتور میلسپو دگرگونی‌های زیادی در مدیریت امور مالیاتی کشور رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیلهٔ دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. آرتور ميلسپو معتقد بود تا ايرانيان به ماليات دادن عادت نكنند و بوروکراسی پیچیده ایران؛ از رشوه، پارتي بازي و توصیه (اعمال نفوذ) تا تنبلی کارمندان، بی اعتنایی نسبت به مراجعین، بی دقتی و امروز و فردا کردن از ميان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود مسائل ايران حل نخواهد شد و برای حل این معضل که از زمان حکومت مغولان ریشه گرفته نیاز به یک انقلاب اداری است و این انقلاب توجه به ساماندهی مالیات در ایران است. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت.[۵] در سال ۱۳۲۹ وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفته و ساختمان جدید آن در سال ۱۳۳۸ در محل فعلی به بهره‌برداری رسید. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

الف – تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب – مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.

پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها.

ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ج – تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.

چ- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ح – اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

خ – طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذیربط.

ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

ر- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

س – طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.

ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

ص – برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات.

ض – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ع – اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیراموراقتصادی و دارایی و سایرمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

ق – همکاری با موسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

ک- برنامه‌ریزی به منظور برقررای روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

گ- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.

ل – برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

م – انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ی- برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشویی.

سازمان امور مالیاتی کشور به بخش‌ها و دفاتر زیر تقسیم‌بندی می‌شود:1
Law::
(Government’s Local) Finance Department (equivalent to the Internal Revenue Department of the U.S.)

فرهنگ تشریحی – کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

ابررسانه

ابزار

ابزارهای تولید نرم افزار

اتحادیه- اشتراکی

اتحادیه بازرگانی

اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

اتمام- تایید نهایی

اتوماسیون

اجاره کردن – کرایه

اجازه

اجازه اشتغال

اجباری- الزامی

اجباری- جبرانی

اجباری- قهری

اجتماعی

اجتناب کردن

اجرا شده

اجرا کردن

اجزاء

اختصاص دادن بودجه

اختصاص یافته

اختلاف

اختلاف بازده- تغییر پذیری بازده

اختیار اجازه

اختیاری

اخراج کردن

اداره امور انبار

اداره بازرگانی – بخش بازرگانی

اداره کردن

ارائه دادن- پیشنهاد کردن

ارتباط

ارتباط داده‌ها

ارتباط راه دور

ارتباطات

ارتباطی

ارتقاء گروه- ارتقاء

ارجاع به

ارجاع دادن

ارز خارجی

ارزش افزوده

ارزش افزوده

اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی

ارزش خرید

ارزش کل

ارزش کل

ارزش گذاری- ارزیابی

ارزش ینفزا

ارزشیابی کردن

ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی کردن

ارزیابی مالیاتی، ارزیابی

ارزیابی مجدد – ارزش گذاری مجدد

ارسال کردن

استاندارد

استخدام کردن

استخدام کردن

استفاده

استفاده از رابط کاربر گرافیکی و گرافیک

استفاده از مرخصی

استقرار یکباره

استهلاک

استهلاک، بازپرداخت

اسکله

اسناد پرداختنی

اشتباهاً- خطا- کار غلط

اشتغال- استخدام

اصل – اولیه

اصل سند- نسخه اصلی

اصلاح – بهسازی

اصلاح کردن

اصلاح و تعدیلات

اصلاحیه

اصلی

اصلی

اضافه کار

اضافه مالیات

اضافه وزن

اضافی

اطلاعات کلیدی

اظهار نامه محموله

اعتبار بانکی

اعتبار نامحدود

اعتبار نامه- اعتبار اسنادی

اعلام قیمت – جواب استعلام

اعلام کردن – اظهار کردن

اعلام وصول

افت سود

افزایش- الحاق

افزایش دادن

افزودن

افق زمانی برنامه‌ریزی

افقی

اقدام اداری

اقدام کردن

اقدام گروهی

اقساط سالیانه

اقلام

اقلام کلیدی

الحاق عمودی

الگو

امضاء

امکان سنجی

امنیت- ایمنی

امور اداری

انبار

انبار

انبار – انبار کردن

انبار – انبارداری

انبار داده

انبار کردن- مغازه

انبار نمودن

انتخاب – گزینش

انتخاب کردن

انتقال- واگذاری

انتقال الکترونیکی وجوه (سرمایه)

انتقال به خارج

انتقال به داخل

انتقال تکنولوژی

انحراف معیار- انحراف استاندارد

اندازه گرفتن- سنجیدن

اندازه‌گیری عملکرد

انطباق منحنی

انعام

اولین روز فصل

ایجاد شده

ایزوله شدن اطلاعات

ایستگاه

آبونمان اشتراک

آدرس اینترنتی

آرشیو- بایگانی

آزاد- مجانی

آزمایش حسن رفتار

آزمایشگاه

آزمون- تست

آژانس – نمایندگی

آژانس کاریابی

آژانس مسافرتی

آستانه

آگهی استخدام

آلترناتیوها – گزینه ها

آمار

آموزش دادن

آموزش ضمن خدمت

آنالیز واریانس – تجزیه تحلیل انحرافات

آئین نامه – مقررات

باارزش

باثبات

بار

بار- محموله

بار فله

بارگیری

بارنامه

بارنامه حمل با کامیون

بارنامه حمل سراسری

باز پرداخت

باز پرداخت

باز سازی

بازار بورس

بازتاب

بازده

بازده- ستانده- محصول

بازرس

بازرس کارخانه

بازرس کمی

بازرسی

بازرگانی

بازنشستگی

بازنگری شده- اصلاح شده

بازیافت

باطل- بی‌اثر- بی اعتبار

باطل کردن مرخصی

بانک اطلاعاتی- پایگاه اطلاعاتی

بایدها- ضروریات

بخش- اداره- دایره

بخش- قسمت

بخش خصوصی

بخشودگی مالیاتی

بدست سرمایه- بازگشت سرمایه

بدهی- تعهد- مسئولیت- قابلیت پرداخت

بدهی تسویه نشده

بدون اطلاع از محتوا و کیفیت

بدون سود آوری

بدون نقص

بر چسب- برچسب زنی

برات – حواله- پیش نویس

برای تشخیص این است که آیا Stockمجانی برای هدیه موجود است

برآورد زیاد

برآورد کردن

برآورد کم

بررسی (مرور ) وضعیت پروژه

بررسی فرآیند کار

بررسی کردن – زمینه یابی

برطبق مکان

برق

برگ باسکول

برگ پرداخت (مانند فیش حقوق)

برگ سفته- برات

برگشت از فروش

برگشت خرید

برگشت سرمایه

برگشت مواد

برگه بازرسی

برگه تحویل

برگه حمل

برگه رسید کالا

برنامه (زمانی)

برنامه آموزش – کار آموزی

برنامه ریزی از بالا به پایین

برنامه ریزی مجموعه ای

برنامه ریزی محدود

برنامه فروش

برنامه کلان آموزش و منطق ناخالص به خالص

برنامه مراحل ساخت

برنامه‌ریزی از بالا به پایین

برنامه‌ریزی توزیع محصول

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی داخلی

برنامه‌ریزی درخواست مواد

برنامه‌ریزی ظرفیت منابع

برنامه‌ریزی فرآیند تولید توسط کامپیوتر

برنامه‌ریزی کلان تولید

برنامه‌ریزی منابع

برنامه‌ریزی منابع پولی

برنامه‌ریزی منابع تولید

برنامه‌ریزی منابع تولید

برنامه‌ریزی منابع مواد

برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

برنامه‌ریزی نامحدود

برنامه‌ریزی نیازهای آموزشی

برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی

برنامه‌های نرم افزاری

بستانکار

بستانکاری- نسیه- اعتبار

بستر- زیر ساختار

بسته

بسته – بسته بندی

بسته بندی

بسته نرم افزاری کوچک اوراکل

بکار بردن

بندر

بندر

بندر آزاد

بندر تخلیه بار

به اشتراک درآوردن

به روز در آوردن- به هنگام کردن

به محض درخواست

بهای تمام شده، هزینه واقعی

بهای واحد

بهبود مستمر

بهترین روش

بهره- سود

بهره وری- تولیدی- قابلیت تولید

بهینه

بهینه سازی

بهینه سازی- پیشرفت

بودجه بندی بر مبنای صفر – روش بودجه ریزی از صفر

بورس

بومی سازی

بی‌ارزش- بی‌اعتبار

بیان تئوری قیدها

بی‌ثبات

بیش از اعتبار حواله کردن

بی‌طرفانه

بیکار

بیکاری

بیگانه پرست

بیلان آزمایش- تراز آزمایشی

بیمه

بیمه- بیمه عمر

بیمه شخص ثالث

بی‌موازنه- عدم موازن

بی‌نظیر- بی‌مانند

پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده

پارامترها

پارتی- محموله

پاسخ جواب

پالت- بسته

پالم- کف دستی

پایداری – استوار

پایگاه داده ارتباطی با رویکرد موضوعی

پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی

پایگاه داده تقسیم شده

پایگاه داده چند رسانه‌ای

پایگاه داده کپی شده

پایگاه دانش

پایگاه مرکزی دادها

پایه اساسی

پذیرش راه حل مشتری

پرتال

پرتوهای مجهول

پرداخت

پرداخت – خرج

پرداخت مرحله‌ای

پرداختنی

پرداختنی – قابل پرداخت

پردازشگرهای لیست مواد

پرسشنامه

پرسنل- – نیروی انسانی

پرسنل- کادر اداری

پرسنل کلیدی

پروژه

پرونده

پس کرایه- پرداخت کرایه در مقصد

پست کردن- پست

پشت نویسی

پشتیبانی

پشتیبانی معمار چند لایه

پول

پول رایج

پول رایج داخلی (ریال)

پیاده سازی – اجرا

پیش بینی فروش

پیش بینی ‌های اقتصادی

پیش بینی‌های تقاضا

پیش بینی‌های فناورانه

پیش پرداخت

پیش فرض

پیش فروش

پیش مونتاژ

پیشنهاد

پیشنهاد دادن

پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه

پیشنهاد قیمت – استعلام- درخواست

پیشنهاد مزایده یا مناقصه

پیمانکار

پیوسته – درون خطی

تاخیر

تاریخ – مورخه

تاریخ انقضاء

تاریخ تحویل

تاریخ گذشته

تاسیس کردن

تامین کردن- عرضه

تامین کننده – فروشنده- عرضه کننده

تایید بودجه

تایید کردن

تبدیل کردن

تبلیغ- انتشار

تجارت

تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده)

تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)

تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه)

تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)

تجارت خارجی

تجزیه تحلیل عملیات

تحصیلدار مالیاتی

تحقیق

تحقیق و توسعه

تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر

تحلیل

تحلیل سیستم

تحلیل شکاف ‌ها و تفاوت‌های فرآیندها

تحلیل نهایی

تحویل

تحویل دادن

تحویل در بندر (بدون کرایه حمل)

تحویلدار

تخصیص دادن

تخفیف

تخفیف بازرگانی- تجارتی

تخلیه کردن

تدارکات – پشتیبانی

تدارکات الکترونیکی

تراز- بالانس

تراز بودجه

تراز تجاری

تراز نامه

ترجمه

ترجیحات

ترخیص گمرکی

ترفیع

ترمیم جدول حقوقی

ترمینال- پایانه

تست کردن پذیرش کاربر

تسهیلات

تسویه

تصادفی- بی‌قاعده

تصدیق کردن- اثبات کردن

تصمیم

تصمیم- قطعنامه – رای

تصمیم گرفتن

تصویر آنی

تضمین کتبی

تضمین کیفیت

تعاونی- همکاری

تعداد- کمیت

تعداد استخدام در برابر استعفا و یا اخراج – بازده

تعدیل پایان دوره – تعدیل پایان سال مالی

تعدیل کردن – اصلاح کردن

تعدیل و اصلاح – تنظیم

تعدیل و اصلاح موجودی

تعرفه

تعریف کردن

تعطیل – مرخصی

تعمیر- اصلاح کردن

تعمیر و نگهداری

تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق بودجه

تعهدات

تغذیه

تقاضا

تقاضاهای مستقل

تقاضا‌های وابسته (مشروط)

تقاضای مرخصی

تقبل کردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن

تقسیم – بخش – قسمت

تقلبی- بدل غیر اصلی

تقویم

تکرار داده ها

تکنولوژی- صنعت

تلفن

تلفنچی

تلکس

تماس

تمپلت – فرم اطلاعاتی

تناژ

تنظیم قرار داد

تنگنا- گلوگاه

تنوع

ته مانده کالا- ته انباری

تهاتر- مبادله

تهیه مواد به صورت حلقه بسته

توافق بر سر دستمزدها

توافق ضمنی برای بالا بردن قیمت

توافقنامه- قرارداد

توزیع کننده

توسعه

توصیه شده

تولید- محصول

تولید انبوه

تولید سیستم ‌های نرم افزاری

تولید کردن

تولید کننده

تولید گسسته، ناپیوسته

تولید ناپیوسته

تولید ناخالص ملی

تولید واقعی

تولید واقعی

تئوری- نظریه

ثبت – سابقه

ثبت کردن

ثروت- دارایی

جاده

جاری

جانشین سازی

جای خالی- خالی

جایگزین

جدا کردن اجزا مربوط به یک محصول می‌باشد

جدول تولید اصلی

جدول زمانبندی

جریان اطلاعات در زنجیره ارزش افزوده- زنجیره ارزش افزوده

جزئیات

جزئیات- توضیحات

جستجو

جستجو بر اساس مدل مشخص

جعل کردن

جلسه- ملاقات

جلوگیری از پرداخت چک

جلوگیری یا منع دستمزدها

جمع- مجموع

جمع کردن

جنبه

جهانی

جوش نقطه‌ای

چارت – نمودار

چارت فرآیند عملیات

چرخش

چرخه عملیاتی – اداره کردن- اجرا

چک تاریخ دار

چک حقوقی

چک سفید

چک سفید

چک کردن – بررسی کردن

چک معوق- واریز نشده

چند بعدی

چند کاربره

چند منظوره

چندگانه

چه اتفاقی می‌افتد اگر

حالت

حجم کار

حد- سقف

حد بالایی

حد نصاب- نصاب

حد نهایی- حاشیه

حداقل

حداکثر

حداکثر واحد خرد

حدود فنی – حد مجاز- تلرانس

حذف- ادغام

حذف زیان از دفتر

حذف کردن

حذف کردن

حرفه- مقام- شغل

حساب اصلی – حساب کلی

حساب بانکی

حساب پرداختی

حساب، حساب بانکی

حسابدار

حسابداری

حسابداری مدیریت

حسابرس- ممیز

حسابهای پرداختنی

حساب‌های پرداختنی

حسابهای تسویه نشده

حسابهای دریافتنی

حق بیمه- اجرت- پرداخت

حق مسکن

حق و حقوق

حق‌العمل کاری- کمیسیون

حقوق اضافه کاری

حقوق پرداختی

حقوق گمرکی

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختی

حقوق و عوارض

حکم دادگاه- دستور قانونی

حمل با کامیون

حمل کالا

حمل کردن

حمل و نقل- ترابری

حواله بانکی

حواله بیش از اعتبار

حوزه هزینه

حیطه پذیرش

خارجی

خازن

خالص

خانوار

خدمات- خدمت

خدمات کلیدی

خدمت کردن

خرده فروش

خرده فروشی

خروج

خرید

خرید

خرید ارزان، چانه زنی

خرید داخلی

خرید سهام

خرید سهام

خرید کلیدی

خرید یا تامین از طریق اینترنت

خسارت- خراب

خسارت تاخیر در تخلیه کشتی

خصوصیت – ویژگی

خط

خطا

خطر – احتمال زیان

خلاء تجاری

خلاصه

خلاصه کردن

خیار فروشنده

داخلی

داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- رویدادهای مالی

داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- گردش معاملات

داده – اطلاعات

داده کاوی

داده های آماری

داده‌های مشتری

دارایی ثابت

دارایی های منقول

دارایی‌های خالص

دارایی‌های مسدود شده

دارایی‌های ملموس – اموال عینی

دارائی- مالی

دارنده- صاحب

دامنه حقوق

دانش

داوری، حکمیت

داوطلبانه

دایره فروش

دبیرخانه

در آمد عایدی

در کارخانه

دراز مدت

درآمد

درآمد خالص

درآمد مشمول مالیات

درآمد ملی

درآمد ناخالص

درجه

درخواست پیشنهاد

درخواست خرید

درخواست شده

درخواست کردن

درخواست مواد

درخواست ‌های باز (خرید و فروش و دستور ‌های کاری)

درصد

درصد- تعیین درصد

درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد).

دریافت شده

دریافت کننده

دریافتنی ها

دسترسی

دستگاه- ماشین

دستمزد

دسته بندی

دسته بندی

دسته کردن

دستور کار – جلسه

دعوت – دعوتنامه

دفتر – منصب

دفتر روزنامه خرید

دفتر روزنامه، نشریه

دفتر کل

دفتر مرکزی

دفع بیگانگان- اخراج بیگانگان

دلیل- برهان

دو زبانه

دولت

دولتی

دیاگرام، نمودار

دید منطقی

ذخیره

ذخیره کردن

راه آهن

راه حل

راه حل طراحی

راهبرد امتیاز دهی

راهبردی

راهبری- هدایت

راهنما – نمونه

راهنمای تلفنی

رای

رد کردن- نپذیرفتن

رد کردن- نپذیرفتن

ردیابی

ردیابی باقیمانده مرخصی (سالانه)

رسمی

رسید

رشد

رشوه

رطوبت

رفتار سازمانی

رقابت خالص – کامل

رقابت کردن

روز کاری

روش انجام بده والا بمیر

روش سالنمای اعشار

روش سفارش کار در حسابداری صنعتی

روش قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده

روشها

روشهای عملیاتی استاندارد

روند

روند

رویت فیزیکی

رویدادهای مالی

رویکرد پیاده سازی محدود

رویکرد پیاده سازی محدود

رویکرد و استقرار یکباره

رویکرد ورود مرحله ای

رئیس بخش

رئیس کارگزینی

زباله سمی

زبان

زبان تعریف داده ‌ها

زبان عملیات ورزی داده

زبانهای استعلامی ساخت یافته

زبانهای استعلامی

زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه

زمان بندی

زمانبندی کلان

زنجیره تامین

ساخت

ساخت

ساخت براساس سفارش

ساخت به منظور انبار کردن

ساختار ماتریسی

ساده سازی

سازمان- تشکیلات

سازمان یافته

سازمانی – تشکیلاتی

سازمانی یادگیرنده

سازنده

ساعات پیک (اوج)

ساعات کار

ساعت اداری

سال مالی

سال مالی- مالیاتی

سالانه

سالیانه- همه ساله

سبک- روشن- نور

سپرده- پس انداز

سپرده بانکی

سخت افزار

سر رسید

سر رسید گذشته

سر شکن کردن

سرانه

سررسید – پرداخت

سرمایه

سرمایه – وجه تنخواه- منابع مالی

سرمایه در گردش ـ(تجاری)

سرمایه ذخیره

سرمایه گذاری

سری- محرمانه

سفارش جریان

سفارش خرید

سفارش فروش

سفارش کار

سفارشات کلی

سفر

سقف ، سهمیه

سقف بودجه

سقف مالیاتی

سقف واردات- سهمیه واردات

سلسله مراتب

سلسله مراتبی

سنتی

سنجش

سنجش – محک

سند (دفتر ) هزینه

سند انتقال

سند بدهکاری

سند مالکیت

سند مالی روزنامه

سند وثیقه

سه لایه (سه سطح)

سهام متزلزل- سهام بی‌ثبات

سهامدار

سهم- – انباره- موجودی انبار

سهم- تسهیم کردن

سوبسید

سوبسید

سود – مزایا

سود پایان سال- حسابرسی آخر سال

سود خالص

سود و زیان

سودمند

سودهای تقسیم نشده

سیستم اسناد

سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (بهم پیوسته)

سیستم پشتیبانی تصمیمات

سیستم پوسته‌ای

سیستم پیشنهادی

سیستم تعهدی انعام

سیستم جزء سیستم فرعی – زیر مجموعه

سیستم حاضر و آماده

سیستم حقوق

سیستم فروش

سیستم مالی اوراکل

سیستم مدیریت پایگاه داده

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای

سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها)

سیستم‌ها به روش آنی و به موقع

سیستم‌های اتوماسیون اداری

سیستم‌های اطلاعات اجرا(مدیریت ارشد)

سیستم‌های اطلاعات جامع- سیستم های اطلاعات مشترک

سیستم‌های اطلاعات یک پارچه

سیستم‌های اطلاعاتی

سیستمهای برنامه ریزی توزیع

سیستم‌های پشتیبانی مدیریت اجرائی

سیستم‌های تحریری

سیستم‌های تصویر سازی اسناد

سیستم‌های دانش محور

سیستم‌های در برگیرنده کل سازمان

سیستم‌های سازمانی

سیستم‌های فرآیندی یا پیوسته

سیستم‌های فشاری

سیستم‌های کششی

سیستم‌های کنترل فرآیند

سیستم‌های مدیریت اطلاعات

سیکل تجاری

سئوال

شاغل در کسب و کار

شاهد- ناظر

شبکه

شبکه‌ ارزش افزوده

شبکه ائی

شبکه توزیع- گره

شبکه جهانی

شبکه خارجی

شبکه داخلی

شبکه محلی

شخص ثالث

شرایط

شرایط- مدت اعتبار

شرایط پرداخت

شرایط کاری

شرایط و مشخصات مورد انتظار

شرکت

شرکت ارایه خدمات آب ، برق ، گاز و …

شرکت تابعه

شرکت سرمایه گذاری

شرکت عرضه شده در بورس

شروع

شعبه

شفاهی

شماره تلفن

شماره چک

شناخت- تعریف

شهری

شیفت شب

شی‌گرا

شیوه حمل

صاحب پروسه

صادر کردن- انتشار دادن

صادر کردن کالای وارداتی

صادر کننده بیمه نامه خریدار سهام باقیمانده- پشت نویسی چک ، سفته و …

صادرات

صحن کارخانه

صحیح- تصحیح کردن

صدور مجدد

صدور مواد – خروج مواد

صفحه نمایش مانیتور

صنایع کلیدی

صنعت جهانگردی

صورت – وضعیت – اظهار – حکم- بیان- صورتحساب

صورت برداری از موجودی

صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی

صورت کارکردی- واحد عملیات

صورت مواد ، فهرست قطعات

صورت های مالی

صورت وضعیت حساب

صورتحساب – قبض

ضایعات- اتلاف

ضایعات تولید

ضرب الاجل

ضرر- زیان

ضمانت بدون تاریخ

ضمانت نامه بدون قید و شرط

ضمائم- پیوست ها

ضمیمه- پیوست

ضمیمه – پیوست

ضمیمه – پیوست

طبق قانون

طبقه بندی

طبقه بندی سنی

طراحی به کمک کامپیوتر

طراحی راه حل کسب و کار

طرح – برنامه- نقشه

طرح ریزی – برنامه‌ریزی

طرح کسب و کار

طرح، نقشه

طلب دستمزد

طول عمر

ظرف زمانی

ظرفیت

ظرفیت منابع

عامل- نماینده

عامل فروش

عامل ناپیدا

عبور- ترانزیت

عددی

عدم کارایی

عذر- بهانه

عرضه و تقاضا

عضو

عضویت

عطف به

علامت ساخت – مارک

علامت سر برگ- تیتر- عنوان

علائم تجاری

علی الحساب

عمده فروش- بنکدار

عمده فروشی

عمر مفید

عملکرد- انجام تعهد

عملکرد – وظیفه

عملکرد بالا

عملکرد منتشر کردن

عملیات

عملیات پشتیبانی

عملیاتی

عمودی

عنوان

عیب – صدمه

غیر Bom

غیر انباری

غیر انحصاری

غیر رسمی

غیر مجاز

غیر مصرفی

غیر مولد

فاصله

فاصله

فاکتور

فرایند ساخت

فرآیند

فرآیند اندازه گیری

فرآیند کوچک نمودن

فرستادن

فرستنده

فرستنده- روشن

فرستنده – خاموش

فرم استاندارد – شکل استاندارد

فرم درخواست کالا از انبار

فرمول ‌های فصلی

فروش

فروش خارجی

فروش داخلی

فروش داخلی

فروشگاه بزرگ

فروشگاه زنجیره‌ای

فروشنده

فروشنده

فروشنده اصلی – تامین کننده اصلی

فسخ- ابطال

فصلی – سه ماه یکبار

فعالیت زنده- مستقیم

فعالیت های حمایتی

فعالیت های مسیرهای بحرانی

فعالیت‌های ارزش نیفزا

فعالیتهای پشتیبانی – سندیکا – اتحادیه صنفی

فعالیت‌های مسیرهای بحرانی

فلوچارت- نمودارگردش کار

فن – تکنیک

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری وستل

فوری

فیزیکی

فیلتر داده‌ها

فیلد کلیدی

فیلدهای آزاد

قابل اجرا – عملی

قابل اجرا در محیط Web

قابل استفاده

قابل اعتماد

قابل انعطاف

قابل حمل

قابل عطف بماسبق

قابل وصول – در دسترس

قابلیت اعتماد

قابلیت حمل

قابلیت سود دهی

قانون

قانون

قانون اداری

قانون کار

قدرت خرید

قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله

قرار ملاقات گذاشتن

قرض دادن- وام دادن

قرضه بدون تاریخ

قرنطینه

قسط

قسط نهایی

قضاوت

قطعه- بخش

قلم زدن بدهی از دفتر

قیمت – بهاء

قیمت بعلاوه هزینه حمل

قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه

قیمت بندی ناحیه‌ای

قیمت تجاری

قیمت حمایتی

قیمت خالص

قیمت خرده فروشی

قیمت خرده فروشی توصیه شده – قیمت تعیین شده برای خرده فروشی

قیمت غیر قطعی

قیمت فروش

قیمت قرار داد

قیمت های بورسی

قیمت واحد

کابل – تلگراف

کاتالوگ

کادر اداری

کار- کار کردن

کار اداری

کار در جریان

کار در حال پیشرفت

کار در دست اقدام

کار فرما- استخدام کننده

کار مجدد

کاربر

کاربرگ

کارت

کارتکس

کارخانه

کارخانه- تاسیسات

کارخانه پیدا

کارشناس

کارشناسی کردن

کارکنان فرهیخته

کارگاه

کارگر

کارگزار بیمه

کارگزینی- بکار گماردن

کارمند- استخدامی

کارمند پرداخت حقوقی

کارمند یابی – استخدام کردن

کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)کسب و کار اداری به حالت سنتی

کالا- جنس- ماده

کالا- مال التجاره

کالا- محصول

کالاهای تمام شده

کالاهای جانشین- کالاهای بدل

کالاهای در راه

کالاهای مصرفی

کالاهای نیمه تمام

کالای بادوام

کالای برگشتی

کالای توقیفی

کالای خسارت دیده

کالای فساد پذیر – فاسد شدنی

کامیون

کاهش سرمایه

کتابچه راهنما – کاردستی

کد پستی

کد تحلیلی

کد مهندسی کالا

کرایه

کرایه حمل

کرایه یکسره

کرایه یکطرفه

کرایه‌ای

کسب کار الکترونیکی

کسب کار به حالت مدرن و دیجیتالی- عملیات دیجیتالی

کسب و کار

کسب و کار سنتی سازمان

کسر – اعشار

کسر بودجه- عدم موازنه

کسر پرداخت

کسر کردن- کاستن

کشف- درک

کشور

کشورهای توسعه نیافته

کل – کلی- جمع

کل تقاضا

کلی

کلیدی- کلید

کمبود

کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن

کمک هزینه دولتی

کمیت- تعداد

کمیته

کنترل اعتبار

کنترل کارگاه

کنترل کیفی

کنترل موجودی (انبار)

کنترل موجودی انبار

کنفرانس

کیفیت بالا

گارانتی- تضمین

گاز

گذار/ انتقال

گذرگاه فرعی

گردش کار

گردش مجموع‌دارایی‌ها

گردش معاملات – کل فروش یک واحد اقتصادی

گردش نیروی کار

گروه

گروهی از اقلام که می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته

گزارش

گزارش حسابرسی

گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی

گزارش سالانه

گزارش سالیانه

گزارش طبقه بندی

گزارش مالی

گزارشات خروجی

گسترش از طریق تحقیق توسعه

گفته‌های متناقض

گمرک

گواهی- لیسانس- حق امتیاز

گواهی- مدرک

لایه پایگاه داده

لایه نرم افزارهای کاربردی

لایه نمایش

لغت نامه اطلاعات

لغو کردن

لغو کردن- باطل کردن

لوازم خانگی

لیست- فهرست

لیست انتظار

لیست تصویری

لیست خدمات یا صورتحساب خدمات

لیست سیاه

لیست قیمت

لیست مداد

لیست مواجب بگیران

ماتریس

ماخذ مالیات

ماده خام

ماده ‌ها (مواد) – فصول – کالاها موضوعات- شروط

مازاد- اندوخته

ماژول مالی

ماشین آلات

مالکیت

مالی

مالیات

مالیات بازده

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر درآمد

مالیات بندری- وضع عوارض

مانده بدهی

مانده پرداخت‌ها

مانده موجودی

ماهیانه

ماوراء

مبادله الکترونیکی داده‌ها

مبادله کردن – ارز

مبدا

مبلغ- مقدار

مبلغ خالصی

مبلغ ناخالص

متحد کردن- یکی کردن

متخصص

متدولوژی پیاده سازی سیستم

متقاضی

متن- نوشتار

متنوع

متوقف کردن

مجازی – منطقی

مجزا- تک- جدا

مجموعه برنامه‌ریزی تخمینی ظرفیت‌ها

مجموعه پیش بینی

مجوز- حکم- تضمین کردن

مجوز پرداخت

محاسبات کلیدی

محاسبه کردن

محتویات مندرجات

محدودیت‌

محدودیت‌های واردات

محرمانه

محصول

محصول تامین شده از سوی خریدار

محصول فرعی

محک زنی، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری

محکم، استوار- شرکت ، کمپانی

محموله – کالا

محور ایکس

مدت زمان انتظار بازار

مدل سازی ارتباط موجودیت‌ها

مدل سرور- کاربر

مدل های برگشت پذیر- مدل هایی برای تعمیم روندهای داده ها

مدیر

مدیر عامل

مدیر فروش

مدیر کارگزینی

مدیران اجرایی- مدیران ارشد

مدیران عملیاتی

مدیریت

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت استراتژیک

مدیریت بازار یابی

مدیریت تامین کنندگان (فروش- خرید- تدارکات- انبار)

مدیریت تدارکات پشتیبانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت حقوق و دستمزد

مدیریت دولتی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت سیستم

مدیریت صنعتی

مدیریت عالی

مدیریت کار و کسب

مدیریت لجستیک

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت ناوگان

مدیریت نقدینگی

مربی

مرجع

مرخصی

مرخصی

مرخصی بدون حقوق

مرکز هزینه

مرورگر اینترنتی

مرئوس

مزایای پیشرفته

مزایای دستمزد براساس حقوق مستقیم

مزد- حقوق- اجرت

مزد بگیر

مساعده- پیش پرداخت

مستاجر

مستمری- حقوق بازنشستگی

مسکن

مسیر

مسئول – مجری

مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل

مسئولیت

مشارکت

مشتری

مشخصه- خصایص

مشروط

مشمول در مالیات

مشورت کردن

مصاحبه

مصرف

مصرف کننده

مطالبه کردن

مظنه- قیمت

معاف از حقوق گمرکی

معاف از مالیات

معامله

معامله گر- واسطه

معاون اداری

معاون پرسنلی

معتبر

معکوس

معلق- تحت بررسی

معلق به

معیار

معیارها

معیوب

مغایرت

مقدار اعتبار

مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقی)

مقرری سالانه

مقصد

مقیاس پذیری نامحدود

مکاتبات

مکالمات تلفنی

مکان- موقعیت مکانی

مکان حمل به بیرون

مکان حمل(مکان رسید کالا)

مکان کار

مکانیک

ممیزی

منابع

مناقصه- مزایده

منبع

منبع ذخیره داده‌ها

منسوجات- بافت

منطقه

منطقه آزاد

منطقه آزاد

منطقه بندی- ناحیه بندی

منظم- نظام یافته

منفعت – سود

منفعت – سود

منو

مهر – تمبر

مهلت – پرداخت مدت دار

مهندسی

مهندسی براساس سفارش

مهندسی سیستم

مهندسی مجدد

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری

مهندسی مکانیک

موافقت اصولی

موافقت کامل

موافقتنامه در مورد تعرفه‌ها

موجودی انبار

موجودی کالا

موجودی کالای کلیدی

موجودی واقعی- موجودی فعلی

موسسات بازرگانی

موسسه امانی

موسسه سرمایه گذاری شرکت، سازمان

موظف- ملزم

موعد – سررسید

موقتی

مونتاژ براساس سفارش

مونتاژ کردن

میانگین متحرک

میانگین موجودی انبار

میانگین موزون

میانگین موزون متحرک

ناحیه

ناخالص

ناشناخته

ناظر – پیوست

نام تجاری

نامه

نامه رسمی

نامه‌های ارسالی

نایب رئیس

نرخ

نرخ بانکی

نرخ ارز

نرخ ارز- نرخ تبدیل

نرخ بهره

نرخ بهره

نرخ دستمزد

نرخ سنجی (سنجش عملکرد)

نرخ فروش

نرخ کرایه منطقه‌ای

نرخ معیار- نرخ متعارف

نرم افزار

نرم افزارهای کاربردی

نسبت

نسخه برداری با عکس

نصف قیمت

نفر- روز

نفر- ساعت

نفر- ماه

نقدینگی برای پرداختهای جزئی – تنخواه گردان

نقش وظیفه

نقض

نقطه فروش

نقل کردن- قیمت دادن

نکات کلیدی

نگهداری کردن

نگهداری کننده

نگهداشتن

نمایش از طریق مانیتورها- پیگیری

نمایشگاه

نمایشگاه تجاری

نماینده- کار گزار

نماینده رسمی- کارگزار

نمودار (چارت) سازمانی

نمودار ارتباط موجودیت‌ها

نمودار استاندارد

نمودارx

نمونه

نهایی

نوسان

نوع- تایپ

نیرو

نیروی انسانی

نیروی کار

نیروی کار

نیروی کار

هدف

هدف

هر روزه- روزمره

هزینه

هزینه اضافی

هزینه تمام شده تا در انبار

هزینه کل

هزینه متغیر

هزینه مستقیم

هزینه معیار

هزینه میانگین

هزینه میانگین موزون

هزینه نیروی کار

هزینه واحد کار

هزینه یابی

هزینه یابی براساس فعالیت

هزینه یابی پروژه

هزینه یابی نهایی

هزینه‌های بانکی

هزینه‌‌های بندری

هزینه‌های سر بار

هزینه‌های متفرقه شغل

هزینه‌های واقعی

هشدار دهنده‌ها

هماهنگ و همساز شده

هماهنگی

همبندی/ خوشه بندی

همزمان سازی

همه ساله – سال به سال

هوشیار و بهنگام

هویت

هویت

وابستگی، پیوستگی

واجد شرایط

واحد

واحد- متحد شده

واحد سازمانی

واحد سنجش

واحد سنجش و اندازه گیری

واحدهای کاری

وارد کننده

واردات

واسطه سازی

واقعی- فعلی

واقعی -مستمر

واکنش

والد

وام

وام بانکی

وام دولتی

وام گرفتن

وام مدت دار – وام میان مدت

وجه امانی – سپرده

وحدت

ورشکسته

ورودی

ورودی اشتباه خروجی اشتباه

ورودی و خروجی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه

وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی

وزارت بهداری و بهزیستی

وزارت پست و تلگراف و تلفن

وزارت دفاع

وزارت راه و ترابری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

وزارت کشاورزی

وزارت کشور

وزارت مسکن

وزارت نیرو

وزارتخانه

وزن خالص

وزن کردن

وزن ناخالص

وزن ناخالص

وزن یا اندازه

وسایل ارتباط جمعی

وسیله تضمین

وصل کردن- پیوند دادن

وضعیت

وضعیت بازار

وظیفه – تکلیف

ویراستن- تصحیح کردن- تنظیم کردن

ویزا

ویژگی ماژولاربودن

یادداشت – یادداشت اداری توجه نمودن

یک پارچه

یک پارچه سازی

یکپارچه

یکنواخت سازی نهانی

 

Comments are closed.

اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی
اداره کل امور مالیاتی به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *