اداره کل برق به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

اداره کل برق به انگلیسی
اداره کل برق به انگلیسی

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است.
استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

barsadictionary@gmail.com

Telegram:

@Barsadic

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است.
استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

barsadictionary@gmail.com

Telegram:

@Barsadic

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

ابررسانه

ابزار

ابزارهای تولید نرم افزار

اتحادیه- اشتراکی

اتحادیه بازرگانی

اداره کل برق به انگلیسی

اتمام- تایید نهایی

اتوماسیون

اجاره کردن – کرایه

اجازه

اجازه اشتغال

اجباری- الزامی

اجباری- جبرانی

اجباری- قهری

اجتماعی

اجتناب کردن

اجرا شده

اجرا کردن

اجزاء

اختصاص دادن بودجه

اختصاص یافته

اختلاف

اختلاف بازده- تغییر پذیری بازده

اختیار اجازه

اختیاری

اخراج کردن

اداره امور انبار

اداره بازرگانی – بخش بازرگانی

اداره کردن

ارائه دادن- پیشنهاد کردن

ارتباط

ارتباط داده‌ها

ارتباط راه دور

ارتباطات

ارتباطی

ارتقاء گروه- ارتقاء

ارجاع به

ارجاع دادن

ارز خارجی

ارزش افزوده

ارزش افزوده

اداره کل برق به انگلیسی

ارزش خرید

ارزش کل

ارزش کل

ارزش گذاری- ارزیابی

ارزش ینفزا

ارزشیابی کردن

ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی کردن

ارزیابی مالیاتی، ارزیابی

ارزیابی مجدد – ارزش گذاری مجدد

ارسال کردن

استاندارد

استخدام کردن

استخدام کردن

استفاده

استفاده از رابط کاربر گرافیکی و گرافیک

استفاده از مرخصی

استقرار یکباره

استهلاک

استهلاک، بازپرداخت

اسکله

اسناد پرداختنی

اشتباهاً- خطا- کار غلط

اشتغال- استخدام

اصل – اولیه

اصل سند- نسخه اصلی

اصلاح – بهسازی

اصلاح کردن

اصلاح و تعدیلات

اصلاحیه

اصلی

اصلی

اضافه کار

اضافه مالیات

اضافه وزن

اضافی

اطلاعات کلیدی

اظهار نامه محموله

اعتبار بانکی

اعتبار نامحدود

اعتبار نامه- اعتبار اسنادی

اعلام قیمت – جواب استعلام

اعلام کردن – اظهار کردن

اعلام وصول

افت سود

افزایش- الحاق

افزایش دادن

افزودن

افق زمانی برنامه‌ریزی

افقی

اقدام اداری

اقدام کردن

اقدام گروهی

اقساط سالیانه

اقلام

اقلام کلیدی

الحاق عمودی

الگو

امضاء

امکان سنجی

امنیت- ایمنی

امور اداری

انبار

انبار

انبار – انبار کردن

انبار – انبارداری

انبار داده

انبار کردن- مغازه

انبار نمودن

انتخاب – گزینش

انتخاب کردن

انتقال- واگذاری

انتقال الکترونیکی وجوه (سرمایه)

انتقال به خارج

انتقال به داخل

انتقال تکنولوژی

انحراف معیار- انحراف استاندارد

اندازه گرفتن- سنجیدن

اندازه‌گیری عملکرد

انطباق منحنی

انعام

اولین روز فصل

ایجاد شده

ایزوله شدن اطلاعات

ایستگاه

آبونمان اشتراک

آدرس اینترنتی

آرشیو- بایگانی

آزاد- مجانی

آزمایش حسن رفتار

آزمایشگاه

آزمون- تست

آژانس – نمایندگی

آژانس کاریابی

آژانس مسافرتی

آستانه

آگهی استخدام

آلترناتیوها – گزینه ها

آمار

آموزش دادن

آموزش ضمن خدمت

آنالیز واریانس – تجزیه تحلیل انحرافات

آئین نامه – مقررات

باارزش

باثبات

بار

بار- محموله

بار فله

بارگیری

بارنامه

بارنامه حمل با کامیون

بارنامه حمل سراسری

باز پرداخت

باز پرداخت

باز سازی

بازار بورس

بازتاب

بازده

بازده- ستانده- محصول

بازرس

بازرس کارخانه

بازرس کمی

بازرسی

بازرگانی

بازنشستگی

بازنگری شده- اصلاح شده

بازیافت

باطل- بی‌اثر- بی اعتبار

باطل کردن مرخصی

بانک اطلاعاتی- پایگاه اطلاعاتی

بایدها- ضروریات

بخش- اداره- دایره

بخش- قسمت

بخش خصوصی

بخشودگی مالیاتی

بدست سرمایه- بازگشت سرمایه

بدهی- تعهد- مسئولیت- قابلیت پرداخت

بدهی تسویه نشده

بدون اطلاع از محتوا و کیفیت

بدون سود آوری

بدون نقص

بر چسب- برچسب زنی

برات – حواله- پیش نویس

برای تشخیص این است که آیا Stockمجانی برای هدیه موجود است

برآورد زیاد

برآورد کردن

برآورد کم

بررسی (مرور ) وضعیت پروژه

بررسی فرآیند کار

بررسی کردن – زمینه یابی

برطبق مکان

برق

برگ باسکول

برگ پرداخت (مانند فیش حقوق)

برگ سفته- برات

برگشت از فروش

برگشت خرید

برگشت سرمایه

برگشت مواد

برگه بازرسی

برگه تحویل

برگه حمل

برگه رسید کالا

برنامه (زمانی)

برنامه آموزش – کار آموزی

برنامه ریزی از بالا به پایین

برنامه ریزی مجموعه ای

برنامه ریزی محدود

برنامه فروش

برنامه کلان آموزش و منطق ناخالص به خالص

برنامه مراحل ساخت

برنامه‌ریزی از بالا به پایین

برنامه‌ریزی توزیع محصول

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی داخلی

برنامه‌ریزی درخواست مواد

برنامه‌ریزی ظرفیت منابع

برنامه‌ریزی فرآیند تولید توسط کامپیوتر

برنامه‌ریزی کلان تولید

برنامه‌ریزی منابع

برنامه‌ریزی منابع پولی

برنامه‌ریزی منابع تولید

برنامه‌ریزی منابع تولید

برنامه‌ریزی منابع مواد

برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

برنامه‌ریزی نامحدود

برنامه‌ریزی نیازهای آموزشی

برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی

برنامه‌های نرم افزاری

بستانکار

بستانکاری- نسیه- اعتبار

بستر- زیر ساختار

بسته

بسته – بسته بندی

بسته بندی

بسته نرم افزاری کوچک اوراکل

بکار بردن

بندر

بندر

بندر آزاد

بندر تخلیه بار

به اشتراک درآوردن

به روز در آوردن- به هنگام کردن

به محض درخواست

بهای تمام شده، هزینه واقعی

بهای واحد

بهبود مستمر

بهترین روش

بهره- سود

بهره وری- تولیدی- قابلیت تولید

بهینه

بهینه سازی

بهینه سازی- پیشرفت

بودجه بندی بر مبنای صفر – روش بودجه ریزی از صفر

بورس

بومی سازی

بی‌ارزش- بی‌اعتبار

بیان تئوری قیدها

بی‌ثبات

بیش از اعتبار حواله کردن

بی‌طرفانه

بیکار

بیکاری

بیگانه پرست

بیلان آزمایش- تراز آزمایشی

بیمه

بیمه- بیمه عمر

بیمه شخص ثالث

بی‌موازنه- عدم موازن

بی‌نظیر- بی‌مانند

پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده

پارامترها

پارتی- محموله

پاسخ جواب

پالت- بسته

پالم- کف دستی

پایداری – استوار

پایگاه داده ارتباطی با رویکرد موضوعی

پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی

پایگاه داده تقسیم شده

پایگاه داده چند رسانه‌ای

پایگاه داده کپی شده

پایگاه دانش

پایگاه مرکزی دادها

پایه اساسی

پذیرش راه حل مشتری

پرتال

پرتوهای مجهول

پرداخت

پرداخت – خرج

پرداخت مرحله‌ای

پرداختنی

پرداختنی – قابل پرداخت

پردازشگرهای لیست مواد

پرسشنامه

پرسنل- – نیروی انسانی

پرسنل- کادر اداری

پرسنل کلیدی

پروژه

پرونده

پس کرایه- پرداخت کرایه در مقصد

پست کردن- پست

پشت نویسی

پشتیبانی

پشتیبانی معمار چند لایه

پول

پول رایج

پول رایج داخلی (ریال)

پیاده سازی – اجرا

پیش بینی فروش

پیش بینی ‌های اقتصادی

پیش بینی‌های تقاضا

پیش بینی‌های فناورانه

پیش پرداخت

پیش فرض

پیش فروش

پیش مونتاژ

پیشنهاد

پیشنهاد دادن

پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه

پیشنهاد قیمت – استعلام- درخواست

پیشنهاد مزایده یا مناقصه

پیمانکار

پیوسته – درون خطی

تاخیر

تاریخ – مورخه

تاریخ انقضاء

تاریخ تحویل

تاریخ گذشته

تاسیس کردن

تامین کردن- عرضه

تامین کننده – فروشنده- عرضه کننده

تایید بودجه

تایید کردن

تبدیل کردن

تبلیغ- انتشار

تجارت

تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده)

تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)

تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه)

تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)

تجارت خارجی

تجزیه تحلیل عملیات

تحصیلدار مالیاتی

تحقیق

تحقیق و توسعه

تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر

تحلیل

تحلیل سیستم

تحلیل شکاف ‌ها و تفاوت‌های فرآیندها

تحلیل نهایی

تحویل

تحویل دادن

تحویل در بندر (بدون کرایه حمل)

تحویلدار

تخصیص دادن

تخفیف

تخفیف بازرگانی- تجارتی

تخلیه کردن

تدارکات – پشتیبانی

تدارکات الکترونیکی

تراز- بالانس

تراز بودجه

تراز تجاری

تراز نامه

ترجمه

ترجیحات

ترخیص گمرکی

ترفیع

ترمیم جدول حقوقی

ترمینال- پایانه

تست کردن پذیرش کاربر

تسهیلات

تسویه

تصادفی- بی‌قاعده

تصدیق کردن- اثبات کردن

تصمیم

تصمیم- قطعنامه – رای

تصمیم گرفتن

تصویر آنی

تضمین کتبی

تضمین کیفیت

تعاونی- همکاری

تعداد- کمیت

تعداد استخدام در برابر استعفا و یا اخراج – بازده

تعدیل پایان دوره – تعدیل پایان سال مالی

تعدیل کردن – اصلاح کردن

تعدیل و اصلاح – تنظیم

تعدیل و اصلاح موجودی

تعرفه

تعریف کردن

تعطیل – مرخصی

تعمیر- اصلاح کردن

تعمیر و نگهداری

تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق بودجه

تعهدات

تغذیه

تقاضا

تقاضاهای مستقل

تقاضا‌های وابسته (مشروط)

تقاضای مرخصی

تقبل کردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن

تقسیم – بخش – قسمت

تقلبی- بدل غیر اصلی

تقویم

تکرار داده ها

تکنولوژی- صنعت

تلفن

تلفنچی

تلکس

تماس

تمپلت – فرم اطلاعاتی

تناژ

تنظیم قرار داد

تنگنا- گلوگاه

تنوع

ته مانده کالا- ته انباری

تهاتر- مبادله

تهیه مواد به صورت حلقه بسته

توافق بر سر دستمزدها

توافق ضمنی برای بالا بردن قیمت

توافقنامه- قرارداد

توزیع کننده

توسعه

توصیه شده

تولید- محصول

تولید انبوه

تولید سیستم ‌های نرم افزاری

تولید کردن

تولید کننده

تولید گسسته، ناپیوسته

تولید ناپیوسته

تولید ناخالص ملی

تولید واقعی

تولید واقعی

تئوری- نظریه

ثبت – سابقه

ثبت کردن

ثروت- دارایی

جاده

جاری

جانشین سازی

جای خالی- خالی

جایگزین

جدا کردن اجزا مربوط به یک محصول می‌باشد

جدول تولید اصلی

جدول زمانبندی

جریان اطلاعات در زنجیره ارزش افزوده- زنجیره ارزش افزوده

جزئیات

جزئیات- توضیحات

جستجو

جستجو بر اساس مدل مشخص

جعل کردن

جلسه- ملاقات

جلوگیری از پرداخت چک

جلوگیری یا منع دستمزدها

جمع- مجموع

جمع کردن

جنبه

جهانی

جوش نقطه‌ای

چارت – نمودار

چارت فرآیند عملیات

چرخش

چرخه عملیاتی – اداره کردن- اجرا

چک تاریخ دار

چک حقوقی

چک سفید

چک سفید

چک کردن – بررسی کردن

چک معوق- واریز نشده

چند بعدی

چند کاربره

چند منظوره

چندگانه

چه اتفاقی می‌افتد اگر

حالت

حجم کار

حد- سقف

حد بالایی

حد نصاب- نصاب

حد نهایی- حاشیه

حداقل

حداکثر

حداکثر واحد خرد

حدود فنی – حد مجاز- تلرانس

حذف- ادغام

حذف زیان از دفتر

حذف کردن

حذف کردن

حرفه- مقام- شغل

حساب اصلی – حساب کلی

حساب بانکی

حساب پرداختی

حساب، حساب بانکی

حسابدار

حسابداری

حسابداری مدیریت

حسابرس- ممیز

حسابهای پرداختنی

حساب‌های پرداختنی

حسابهای تسویه نشده

حسابهای دریافتنی

حق بیمه- اجرت- پرداخت

حق مسکن

حق و حقوق

حق‌العمل کاری- کمیسیون

حقوق اضافه کاری

حقوق پرداختی

حقوق گمرکی

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختی

حقوق و عوارض

حکم دادگاه- دستور قانونی

حمل با کامیون

حمل کالا

حمل کردن

حمل و نقل- ترابری

حواله بانکی

حواله بیش از اعتبار

حوزه هزینه

حیطه پذیرش

خارجی

خازن

خالص

خانوار

خدمات- خدمت

خدمات کلیدی

خدمت کردن

خرده فروش

خرده فروشی

خروج

خرید

خرید

خرید ارزان، چانه زنی

خرید داخلی

خرید سهام

خرید سهام

خرید کلیدی

خرید یا تامین از طریق اینترنت

خسارت- خراب

خسارت تاخیر در تخلیه کشتی

خصوصیت – ویژگی

خط

خطا

خطر – احتمال زیان

خلاء تجاری

خلاصه

خلاصه کردن

خیار فروشنده

داخلی

داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- رویدادهای مالی

داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- گردش معاملات

داده – اطلاعات

داده کاوی

داده های آماری

داده‌های مشتری

دارایی ثابت

دارایی های منقول

دارایی‌های خالص

دارایی‌های مسدود شده

دارایی‌های ملموس – اموال عینی

دارائی- مالی

دارنده- صاحب

دامنه حقوق

دانش

داوری، حکمیت

داوطلبانه

دایره فروش

دبیرخانه

در آمد عایدی

در کارخانه

دراز مدت

درآمد

درآمد خالص

درآمد مشمول مالیات

درآمد ملی

درآمد ناخالص

درجه

درخواست پیشنهاد

درخواست خرید

درخواست شده

درخواست کردن

درخواست مواد

درخواست ‌های باز (خرید و فروش و دستور ‌های کاری)

درصد

درصد- تعیین درصد

درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد).

دریافت شده

دریافت کننده

دریافتنی ها

دسترسی

دستگاه- ماشین

دستمزد

دسته بندی

دسته بندی

دسته کردن

دستور کار – جلسه

دعوت – دعوتنامه

دفتر – منصب

دفتر روزنامه خرید

دفتر روزنامه، نشریه

دفتر کل

دفتر مرکزی

دفع بیگانگان- اخراج بیگانگان

دلیل- برهان

دو زبانه

دولت

دولتی

دیاگرام، نمودار

دید منطقی

ذخیره

ذخیره کردن

راه آهن

راه حل

راه حل طراحی

راهبرد امتیاز دهی

راهبردی

راهبری- هدایت

راهنما – نمونه

راهنمای تلفنی

رای

رد کردن- نپذیرفتن

رد کردن- نپذیرفتن

ردیابی

ردیابی باقیمانده مرخصی (سالانه)

رسمی

رسید

رشد

رشوه

رطوبت

رفتار سازمانی

رقابت خالص – کامل

رقابت کردن

روز کاری

روش انجام بده والا بمیر

روش سالنمای اعشار

روش سفارش کار در حسابداری صنعتی

روش قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده

روشها

روشهای عملیاتی استاندارد

روند

روند

رویت فیزیکی

رویدادهای مالی

رویکرد پیاده سازی محدود

رویکرد پیاده سازی محدود

رویکرد و استقرار یکباره

رویکرد ورود مرحله ای

رئیس بخش

رئیس کارگزینی

زباله سمی

زبان

زبان تعریف داده ‌ها

زبان عملیات ورزی داده

زبانهای استعلامی ساخت یافته

زبانهای استعلامی

زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه

زمان بندی

زمانبندی کلان

زنجیره تامین

ساخت

ساخت

ساخت براساس سفارش

ساخت به منظور انبار کردن

ساختار ماتریسی

ساده سازی

سازمان- تشکیلات

سازمان یافته

سازمانی – تشکیلاتی

سازمانی یادگیرنده

سازنده

ساعات پیک (اوج)

ساعات کار

ساعت اداری

سال مالی

سال مالی- مالیاتی

سالانه

سالیانه- همه ساله

سبک- روشن- نور

سپرده- پس انداز

سپرده بانکی

سخت افزار

سر رسید

سر رسید گذشته

سر شکن کردن

سرانه

سررسید – پرداخت

سرمایه

سرمایه – وجه تنخواه- منابع مالی

سرمایه در گردش ـ(تجاری)

سرمایه ذخیره

سرمایه گذاری

سری- محرمانه

سفارش جریان

سفارش خرید

سفارش فروش

سفارش کار

سفارشات کلی

سفر

سقف ، سهمیه

سقف بودجه

سقف مالیاتی

سقف واردات- سهمیه واردات

سلسله مراتب

سلسله مراتبی

سنتی

سنجش

سنجش – محک

سند (دفتر ) هزینه

سند انتقال

سند بدهکاری

سند مالکیت

سند مالی روزنامه

سند وثیقه

سه لایه (سه سطح)

سهام متزلزل- سهام بی‌ثبات

سهامدار

سهم- – انباره- موجودی انبار

سهم- تسهیم کردن

سوبسید

سوبسید

سود – مزایا

سود پایان سال- حسابرسی آخر سال

سود خالص

سود و زیان

سودمند

سودهای تقسیم نشده

سیستم اسناد

سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (بهم پیوسته)

سیستم پشتیبانی تصمیمات

سیستم پوسته‌ای

سیستم پیشنهادی

سیستم تعهدی انعام

سیستم جزء سیستم فرعی – زیر مجموعه

سیستم حاضر و آماده

سیستم حقوق

سیستم فروش

سیستم مالی اوراکل

سیستم مدیریت پایگاه داده

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای

سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها)

سیستم‌ها به روش آنی و به موقع

سیستم‌های اتوماسیون اداری

سیستم‌های اطلاعات اجرا(مدیریت ارشد)

سیستم‌های اطلاعات جامع- سیستم های اطلاعات مشترک

سیستم‌های اطلاعات یک پارچه

سیستم‌های اطلاعاتی

سیستمهای برنامه ریزی توزیع

سیستم‌های پشتیبانی مدیریت اجرائی

سیستم‌های تحریری

سیستم‌های تصویر سازی اسناد

سیستم‌های دانش محور

سیستم‌های در برگیرنده کل سازمان

سیستم‌های سازمانی

سیستم‌های فرآیندی یا پیوسته

سیستم‌های فشاری

سیستم‌های کششی

سیستم‌های کنترل فرآیند

سیستم‌های مدیریت اطلاعات

سیکل تجاری

سئوال

شاغل در کسب و کار

شاهد- ناظر

شبکه

شبکه‌ ارزش افزوده

شبکه ائی

شبکه توزیع- گره

شبکه جهانی

شبکه خارجی

شبکه داخلی

شبکه محلی

شخص ثالث

شرایط

شرایط- مدت اعتبار

شرایط پرداخت

شرایط کاری

شرایط و مشخصات مورد انتظار

شرکت

شرکت ارایه خدمات آب ، برق ، گاز و …

شرکت تابعه

شرکت سرمایه گذاری

شرکت عرضه شده در بورس

شروع

شعبه

شفاهی

شماره تلفن

شماره چک

شناخت- تعریف

شهری

شیفت شب

شی‌گرا

شیوه حمل

صاحب پروسه

صادر کردن- انتشار دادن

صادر کردن کالای وارداتی

صادر کننده بیمه نامه خریدار سهام باقیمانده- پشت نویسی چک ، سفته و …

صادرات

صحن کارخانه

صحیح- تصحیح کردن

صدور مجدد

صدور مواد – خروج مواد

صفحه نمایش مانیتور

صنایع کلیدی

صنعت جهانگردی

صورت – وضعیت – اظهار – حکم- بیان- صورتحساب

صورت برداری از موجودی

صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی

صورت کارکردی- واحد عملیات

صورت مواد ، فهرست قطعات

صورت های مالی

صورت وضعیت حساب

صورتحساب – قبض

ضایعات- اتلاف

ضایعات تولید

ضرب الاجل

ضرر- زیان

ضمانت بدون تاریخ

ضمانت نامه بدون قید و شرط

ضمائم- پیوست ها

ضمیمه- پیوست

ضمیمه – پیوست

ضمیمه – پیوست

طبق قانون

طبقه بندی

طبقه بندی سنی

طراحی به کمک کامپیوتر

طراحی راه حل کسب و کار

طرح – برنامه- نقشه

طرح ریزی – برنامه‌ریزی

طرح کسب و کار

طرح، نقشه

طلب دستمزد

طول عمر

ظرف زمانی

ظرفیت

ظرفیت منابع

عامل- نماینده

عامل فروش

عامل ناپیدا

عبور- ترانزیت

عددی

عدم کارایی

عذر- بهانه

عرضه و تقاضا

عضو

عضویت

عطف به

علامت ساخت – مارک

علامت سر برگ- تیتر- عنوان

علائم تجاری

علی الحساب

عمده فروش- بنکدار

عمده فروشی

عمر مفید

عملکرد- انجام تعهد

عملکرد – وظیفه

عملکرد بالا

عملکرد منتشر کردن

عملیات

عملیات پشتیبانی

عملیاتی

عمودی

عنوان

عیب – صدمه

غیر Bom

غیر انباری

غیر انحصاری

غیر رسمی

غیر مجاز

غیر مصرفی

غیر مولد

فاصله

فاصله

فاکتور

فرایند ساخت

فرآیند

فرآیند اندازه گیری

فرآیند کوچک نمودن

فرستادن

فرستنده

فرستنده- روشن

فرستنده – خاموش

فرم استاندارد – شکل استاندارد

فرم درخواست کالا از انبار

فرمول ‌های فصلی

فروش

فروش خارجی

فروش داخلی

فروش داخلی

فروشگاه بزرگ

فروشگاه زنجیره‌ای

فروشنده

فروشنده

فروشنده اصلی – تامین کننده اصلی

فسخ- ابطال

فصلی – سه ماه یکبار

فعالیت زنده- مستقیم

فعالیت های حمایتی

فعالیت های مسیرهای بحرانی

فعالیت‌های ارزش نیفزا

فعالیتهای پشتیبانی – سندیکا – اتحادیه صنفی

فعالیت‌های مسیرهای بحرانی

فلوچارت- نمودارگردش کار

فن – تکنیک

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری وستل

فوری

فیزیکی

فیلتر داده‌ها

فیلد کلیدی

فیلدهای آزاد

قابل اجرا – عملی

قابل اجرا در محیط Web

قابل استفاده

قابل اعتماد

قابل انعطاف

قابل حمل

قابل عطف بماسبق

قابل وصول – در دسترس

قابلیت اعتماد

قابلیت حمل

قابلیت سود دهی

قانون

قانون

قانون اداری

قانون کار

قدرت خرید

قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله

قرار ملاقات گذاشتن

قرض دادن- وام دادن

قرضه بدون تاریخ

قرنطینه

قسط

قسط نهایی

قضاوت

قطعه- بخش

قلم زدن بدهی از دفتر

قیمت – بهاء

قیمت بعلاوه هزینه حمل

قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه

قیمت بندی ناحیه‌ای

قیمت تجاری

قیمت حمایتی

قیمت خالص

قیمت خرده فروشی

قیمت خرده فروشی توصیه شده – قیمت تعیین شده برای خرده فروشی

قیمت غیر قطعی

قیمت فروش

قیمت قرار داد

قیمت های بورسی

قیمت واحد

کابل – تلگراف

کاتالوگ

کادر اداری

کار- کار کردن

کار اداری

کار در جریان

کار در حال پیشرفت

کار در دست اقدام

کار فرما- استخدام کننده

کار مجدد

کاربر

کاربرگ

کارت

کارتکس

کارخانه

کارخانه- تاسیسات

کارخانه پیدا

کارشناس

کارشناسی کردن

کارکنان فرهیخته

کارگاه

کارگر

کارگزار بیمه

کارگزینی- بکار گماردن

کارمند- استخدامی

کارمند پرداخت حقوقی

کارمند یابی – استخدام کردن

کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)کسب و کار اداری به حالت سنتی

کالا- جنس- ماده

کالا- مال التجاره

کالا- محصول

کالاهای تمام شده

کالاهای جانشین- کالاهای بدل

کالاهای در راه

کالاهای مصرفی

کالاهای نیمه تمام

کالای بادوام

کالای برگشتی

کالای توقیفی

کالای خسارت دیده

کالای فساد پذیر – فاسد شدنی

کامیون

کاهش سرمایه

کتابچه راهنما – کاردستی

کد پستی

کد تحلیلی

کد مهندسی کالا

کرایه

کرایه حمل

کرایه یکسره

کرایه یکطرفه

کرایه‌ای

کسب کار الکترونیکی

کسب کار به حالت مدرن و دیجیتالی- عملیات دیجیتالی

کسب و کار

کسب و کار سنتی سازمان

کسر – اعشار

کسر بودجه- عدم موازنه

کسر پرداخت

کسر کردن- کاستن

کشف- درک

کشور

کشورهای توسعه نیافته

کل – کلی- جمع

کل تقاضا

کلی

کلیدی- کلید

کمبود

کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن

کمک هزینه دولتی

کمیت- تعداد

کمیته

کنترل اعتبار

کنترل کارگاه

کنترل کیفی

کنترل موجودی (انبار)

کنترل موجودی انبار

کنفرانس

کیفیت بالا

گارانتی- تضمین

گاز

گذار/ انتقال

گذرگاه فرعی

گردش کار

گردش مجموع‌دارایی‌ها

گردش معاملات – کل فروش یک واحد اقتصادی

گردش نیروی کار

گروه

گروهی از اقلام که می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته

گزارش

گزارش حسابرسی

گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی

گزارش سالانه

گزارش سالیانه

گزارش طبقه بندی

گزارش مالی

گزارشات خروجی

گسترش از طریق تحقیق توسعه

گفته‌های متناقض

گمرک

گواهی- لیسانس- حق امتیاز

گواهی- مدرک

لایه پایگاه داده

لایه نرم افزارهای کاربردی

لایه نمایش

لغت نامه اطلاعات

لغو کردن

لغو کردن- باطل کردن

لوازم خانگی

لیست- فهرست

لیست انتظار

لیست تصویری

لیست خدمات یا صورتحساب خدمات

لیست سیاه

لیست قیمت

لیست مداد

لیست مواجب بگیران

ماتریس

ماخذ مالیات

ماده خام

ماده ‌ها (مواد) – فصول – کالاها موضوعات- شروط

مازاد- اندوخته

ماژول مالی

ماشین آلات

مالکیت

مالی

مالیات

مالیات بازده

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر درآمد

مالیات بندری- وضع عوارض

مانده بدهی

مانده پرداخت‌ها

مانده موجودی

ماهیانه

ماوراء

مبادله الکترونیکی داده‌ها

مبادله کردن – ارز

مبدا

مبلغ- مقدار

مبلغ خالصی

مبلغ ناخالص

متحد کردن- یکی کردن

متخصص

متدولوژی پیاده سازی سیستم

متقاضی

متن- نوشتار

متنوع

متوقف کردن

مجازی – منطقی

مجزا- تک- جدا

مجموعه برنامه‌ریزی تخمینی ظرفیت‌ها

مجموعه پیش بینی

مجوز- حکم- تضمین کردن

مجوز پرداخت

محاسبات کلیدی

محاسبه کردن

محتویات مندرجات

محدودیت‌

محدودیت‌های واردات

محرمانه

محصول

محصول تامین شده از سوی خریدار

محصول فرعی

محک زنی، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری

محکم، استوار- شرکت ، کمپانی

محموله – کالا

محور ایکس

مدت زمان انتظار بازار

مدل سازی ارتباط موجودیت‌ها

مدل سرور- کاربر

مدل های برگشت پذیر- مدل هایی برای تعمیم روندهای داده ها

مدیر

مدیر عامل

مدیر فروش

مدیر کارگزینی

مدیران اجرایی- مدیران ارشد

مدیران عملیاتی

مدیریت

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت استراتژیک

مدیریت بازار یابی

مدیریت تامین کنندگان (فروش- خرید- تدارکات- انبار)

مدیریت تدارکات پشتیبانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت حقوق و دستمزد

مدیریت دولتی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت سیستم

مدیریت صنعتی

مدیریت عالی

مدیریت کار و کسب

مدیریت لجستیک

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت ناوگان

مدیریت نقدینگی

مربی

مرجع

مرخصی

مرخصی

مرخصی بدون حقوق

مرکز هزینه

مرورگر اینترنتی

مرئوس

مزایای پیشرفته

مزایای دستمزد براساس حقوق مستقیم

مزد- حقوق- اجرت

مزد بگیر

مساعده- پیش پرداخت

مستاجر

مستمری- حقوق بازنشستگی

مسکن

مسیر

مسئول – مجری

مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل

مسئولیت

مشارکت

مشتری

مشخصه- خصایص

مشروط

مشمول در مالیات

مشورت کردن

مصاحبه

مصرف

مصرف کننده

مطالبه کردن

مظنه- قیمت

معاف از حقوق گمرکی

معاف از مالیات

معامله

معامله گر- واسطه

معاون اداری

معاون پرسنلی

معتبر

معکوس

معلق- تحت بررسی

معلق به

معیار

معیارها

معیوب

مغایرت

مقدار اعتبار

مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقی)

مقرری سالانه

مقصد

مقیاس پذیری نامحدود

مکاتبات

مکالمات تلفنی

مکان- موقعیت مکانی

مکان حمل به بیرون

مکان حمل(مکان رسید کالا)

مکان کار

مکانیک

ممیزی

منابع

مناقصه- مزایده

منبع

منبع ذخیره داده‌ها

منسوجات- بافت

منطقه

منطقه آزاد

منطقه آزاد

منطقه بندی- ناحیه بندی

منظم- نظام یافته

منفعت – سود

منفعت – سود

منو

مهر – تمبر

مهلت – پرداخت مدت دار

مهندسی

مهندسی براساس سفارش

مهندسی سیستم

مهندسی مجدد

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری

مهندسی مکانیک

موافقت اصولی

موافقت کامل

موافقتنامه در مورد تعرفه‌ها

موجودی انبار

موجودی کالا

موجودی کالای کلیدی

موجودی واقعی- موجودی فعلی

موسسات بازرگانی

موسسه امانی

موسسه سرمایه گذاری شرکت، سازمان

موظف- ملزم

موعد – سررسید

موقتی

مونتاژ براساس سفارش

مونتاژ کردن

میانگین متحرک

میانگین موجودی انبار

میانگین موزون

میانگین موزون متحرک

ناحیه

ناخالص

ناشناخته

ناظر – پیوست

نام تجاری

نامه

نامه رسمی

نامه‌های ارسالی

نایب رئیس

نرخ

نرخ بانکی

نرخ ارز

نرخ ارز- نرخ تبدیل

نرخ بهره

نرخ بهره

نرخ دستمزد

نرخ سنجی (سنجش عملکرد)

نرخ فروش

نرخ کرایه منطقه‌ای

نرخ معیار- نرخ متعارف

نرم افزار

نرم افزارهای کاربردی

نسبت

نسخه برداری با عکس

نصف قیمت

نفر- روز

نفر- ساعت

نفر- ماه

نقدینگی برای پرداختهای جزئی – تنخواه گردان

نقش وظیفه

نقض

نقطه فروش

نقل کردن- قیمت دادن

نکات کلیدی

نگهداری کردن

نگهداری کننده

نگهداشتن

نمایش از طریق مانیتورها- پیگیری

نمایشگاه

نمایشگاه تجاری

نماینده- کار گزار

نماینده رسمی- کارگزار

نمودار (چارت) سازمانی

نمودار ارتباط موجودیت‌ها

نمودار استاندارد

نمودارx

نمونه

نهایی

نوسان

نوع- تایپ

نیرو

نیروی انسانی

نیروی کار

نیروی کار

نیروی کار

هدف

هدف

هر روزه- روزمره

هزینه

هزینه اضافی

هزینه تمام شده تا در انبار

هزینه کل

هزینه متغیر

هزینه مستقیم

هزینه معیار

هزینه میانگین

هزینه میانگین موزون

هزینه نیروی کار

هزینه واحد کار

هزینه یابی

هزینه یابی براساس فعالیت

هزینه یابی پروژه

هزینه یابی نهایی

هزینه‌های بانکی

هزینه‌‌های بندری

هزینه‌های سر بار

هزینه‌های متفرقه شغل

هزینه‌های واقعی

هشدار دهنده‌ها

هماهنگ و همساز شده

هماهنگی

همبندی/ خوشه بندی

همزمان سازی

همه ساله – سال به سال

هوشیار و بهنگام

هویت

هویت

وابستگی، پیوستگی

واجد شرایط

واحد

واحد- متحد شده

واحد سازمانی

واحد سنجش

واحد سنجش و اندازه گیری

واحدهای کاری

وارد کننده

واردات

واسطه سازی

واقعی- فعلی

واقعی -مستمر

واکنش

والد

وام

وام بانکی

وام دولتی

وام گرفتن

وام مدت دار – وام میان مدت

وجه امانی – سپرده

وحدت

ورشکسته

ورودی

ورودی اشتباه خروجی اشتباه

ورودی و خروجی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه

وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی

وزارت بهداری و بهزیستی

وزارت پست و تلگراف و تلفن

وزارت دفاع

وزارت راه و ترابری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

وزارت کشاورزی

وزارت کشور

وزارت مسکن

وزارت نیرو

وزارتخانه

وزن خالص

وزن کردن

وزن ناخالص

وزن ناخالص

وزن یا اندازه

وسایل ارتباط جمعی

وسیله تضمین

وصل کردن- پیوند دادن

وضعیت

وضعیت بازار

وظیفه – تکلیف

ویراستن- تصحیح کردن- تنظیم کردن

ویزا

ویژگی ماژولاربودن

یادداشت – یادداشت اداری توجه نمودن

یک پارچه

یک پارچه سازی

یکپارچه

یکنواخت سازی نهانی

 

Comments are closed.

شرکت برق منطقه ای تهران (Tehran Regional Electric Company) یکی از ۱۶ شرکت برق منطقه ای ایران است که همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر (شرکت سهامی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران) می‌باشند. مجموعه وظائف شرکت، فعالیتهایی است که از سوی وزارت نیروی ایران به عنوان فعالیتهای نظارتی و اعمال سیاستهای اجرایی ابلاغ می‌گردد و شامل برنامه‌ریزی، نظارت بر تولید، انتقال و توسعه تأسیسات می‌باشد. محدوهٔ جغرافیایی فعالیتهای شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان بزرگترین شرکت برق منطقه ای کشور شامل سه استان تهران، البرز و قم می‌باشد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران و سایر استانهای زیرمجموعه، مسئولیت دریافت انرژی الکتریکی در ولتاژ ۲۰ کیلوولت از پستهای فوق توزیع و تبدیل آن به ولتاژ فشار ضعیف مورد نیاز جهت مصرف مشترکین (خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی) را عهده‌دار می‌باشد.
۲۶۰ ایستگاه انتقال و فوق توزیع تحت سرپرستی و نظارت شرکت برق منطقه ای تهران می‌باشد که از این تعداد بیش از ۲۱۰ ایستگاه آن مربوط به فوق توزیع می‌باشد که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان یکی از دستگاهای اجرائی پیشرو وزارت نیرو و سطح استان تهران، توانسته‌است با بهره‌گیری از متخصصین توانمند و پرسنل پرتلاش طی چند سال اخیر در جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره شهید رجائی عناوین برتر را کسب نماید.

شهر بزرگ تهران از حدود دو قرن پیش پایتخت ایران بوده‌است و به سبب نقش و موقعیت اداری و جغرافیای برجسته اش اولین مولد برق در تهران به قدرت تقریبی ۳ کیلو وات حدود ۱۵ سال پیش در سال ۱۲۶۴ هجری شمسی درست ۳ سال بعد از مؤسسه برق تجاری توماس ادیسون که برای تأمین روشنایی بخشی یکی از خیابانهای شهر نیویورک ایجاد شده بود، به منظور تأمین روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار، برای نخستین بار در این شهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در این سالها به تدریج با آگاهی و علاقمند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته شرکتهای خصوصی برای تولید، توزیع و فروش برق ایحاد شد. در همین دوران برخی از کارخانه‌های صنعتی جدیدالتأسیس هم دارای مولد برق اختصاصی شدند. در سال ۱۳۱۰ برای نخستین بار، شبانه‌روزی کردن برق در تهران در میان دولتمردان آن زمان مطرح گردیده و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت تا آنکه بعد از گذشت ۶ سال بالاخره در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۶ یک نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودا از کشور چکسلواکی با ۴ واحد ۱۶۰۰ مگاواتی جمعاً به قدرت ۶۴۰۰ کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه ای تهران واقع در میدان شهدا نصب گردیده و زیر نظر شهرداری تهران بهره‌برداری از آن آغاز گرید.
به علت افزایش تقاضا، کمبود برق در تهران روز به روز بیشتر احساس می‌شد اما در طی سالهای جنگ جهانی دوم به سبب اشغال ایران از سوی متفقین و آشفتگی اوضاع سیاسی داخلی و عدم امکان ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور مشکلات حمل قطعات نیروگاه‌ها از خارج کشور، امیدی به نصب نیروگاه‌های جدید وجود نداشت تا آنکه پس از پایان جنگ و پیش از خروج متفقین از ایران ۴ دستگاه مولد ۲۰۰۰ کیلو واتی جمعاً به ظرفیت ۸۰۰۰ کیلو وات ساخت کارخانه (وستینگهاوس) از ارتش آمریکا خریداری گردیده و در ضلع شمالی مولدهای اشکودا نصب شد و بهره‌برداری از آنها در مهرماه سال ۱۳۲۷ آغاز گردید. احداث این نیروگاه‌ها و حتی استفاده از برق مازاد کارخانه‌های دولتی از جمله سیمان، سیلو، دخانیات، سلطنت آباد و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌کرد. چنان‌که در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران به طور کامل محسوس شد و به همین خاطر پس از مطالعات و بررسیهای به عمل آمده مسؤولان ذیربط در طی سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید ۳ دستگاه مولد دیزلی هر یک به قدرت ۱۳۰۰ کیلو وات و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ کیلو وات، از کارخانه (نردبرگ) آمریکا نمودند. این مولدها هم در ضلع شمال غربی مولدهای اشکودا نصب شده و در طی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
در قانون تأسیس وزارت آب و بر مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ به وزارت مزبور اجازه داده شده بود که برای اداره تأسیسات برق و نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق شرکتهایی را که به صورت شرکت سهامی عام و بر اساس اصول بازرگانی اداره خواهند شد ایجاد کنند. طبق این مجوز به غیر از سازمان آب و برق خوزستان که از سال ۱۳۳۹ مشغول به کار بود، اساسنامه هفت شرکت برق منطقه ای از جمله شرکت برق منطقه ای تهران تدوین گردید و در آذرماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به اجرا گذاشته شد. هدف از تشکیل این شرکتها در ماده ۴ اساسنامه ذکر گریده بود عبارت بود از تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده در منطقه. یک سال بعد در ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۴۴ با اصلاح ماده ۴ اساسنامه وظیفه توزیع برق نیز به این شرکتها محول گردید. شرکت برق منطقه ای تهران از همان سال با زیر پوشش قرار دادن مشترکان برقهای شرکتهای خصوصی در تهران و تحویل گرفتن مدیریت برق شهرستانهای استانهای تهران، مرکزی، سمنان و زنجان به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای برق منطقه ای کشور کار خود را آغاز کرد. این شرکت با تحویل گرفتن کلیه نیروگاه‌هایی که زیر نظر شهرداریها اداره می‌شدند و با احداث شبکه‌های جدید فشار قوی و فشار ضعیف و احداث ایستگاه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق، برای تحویل برق با کیفیت مطلوب به مشترکان، اقدامات اساسی به عمل آورد.[۱]

۱. سید علی خان نصر (سال ۱۳۱۵)
۲. غلامعلی فریور (سالهای ۱۳۱۵–۱۳۱۷)
۳. ابوالحسن خدابنده لو سالهای ۱۳۱۷–۱۳۱۹)
۴. محمود خلیلی سالهای ۱۳۱۹–۱۳۲۴)
۵. ناصر معتمد (سالهای ۱۳۲۴–۱۳۲۵)
۶. ناصر مسعود انصاری (سالهای ۱۳۲۵–۱۳۲۶)
۷. علی اکبر شروقی (سالهای ۱۳۲۶–۱۳۲۷)
۸. علی اکبر نجم (سالهای ۱۳۲۷–۱۳۳۳)
۹. احمد آجودانی (سالهای ۱۳۳۳–۱۳۳۹)
۱۰. تقی اسکندانی (سالهای ۱۳۳۹–۱۳۴۳)
۱۱. مصباح جالینوس (سالهای ۱۳۴۳–۱۳۴۸)
۱۲. حمید صالحی (سالهای ۱۳۴۸–۱۳۵۱)
۱۳. فضل‌الله محمودیان (سالهای ۱۳۵۱–۱۳۵۵)
۱۴. حسن فیروزآبادیان (سالهای ۱۳۵۵–۱۳۵۸)
۱۵. حمدعلی هادیزاد (سالهای ۱۳۵۸–۱۳۵۹)
۱۶. علی اکبر فیلچیان (سالهای ۱۳۵۹–۱۳۶۰)
۱۷. احمد شادرام (سالهای ۱۳۶۰–۱۳۶۳)
۱۸. غلامرضا ناصح (سالهای ۱۳۶۳–۱۳۶۸)
۱۹. محمود مقدم (سالهای ۱۳۶۸–۱۳۷۲)
۲۰.محمود جنتیان (سالهای ۱۳۷۲–۱۳۸۴)
۲۱. میر فتاح فتاح قره باغ (سالهای ۱۳۸۴–۱۳۸۹)
۲۲. سید زمان حسینی (سالهای ۱۳۸۹–۱۳۹۴)
۲۳. غلامرضا خوش خلق (سالهای ۱۳۹۴ تا کنون)
گفتنی است مهندس جنتیان با مدیریت عاملی بیش از ۱۲ سال نقش عمده ای در تاریخ برق منطقه ای تهران پس از انقلاب داشتند.

آدرس اینترنتی: http://www.trec.co.ir
نشانی: تهران – سعادت آباد – کوی فراز – بلوار شهدای برق کدپستی: ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱
تلفن: ۲۳۸۱۹ نمابر: ۲۲۱۲۳۳۱۵
صندوق پستی: ۴۷۸۱/۱۹۳۹۵
کد اقتصادی شرکت: ۹۱۶۹-۱۱۶۵-۴۱۱۱

۱. تاریخ صنعت برق در ایران، محمد صادق حامد و منوچهر حبیبی، شرکت تحقیقات، آموزش و بهره‌وری برق تهران، سال چاپ ۱۳۷۹، انتشارات برق تهران

شرکت برق منطقه ای تهران (Tehran Regional Electric Company) یکی از ۱۶ شرکت برق منطقه ای ایران است که همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر (شرکت سهامی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران) می‌باشند. مجموعه وظائف شرکت، فعالیتهایی است که از سوی وزارت نیروی ایران به عنوان فعالیتهای نظارتی و اعمال سیاستهای اجرایی ابلاغ می‌گردد و شامل برنامه‌ریزی، نظارت بر تولید، انتقال و توسعه تأسیسات می‌باشد. محدوهٔ جغرافیایی فعالیتهای شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان بزرگترین شرکت برق منطقه ای کشور شامل سه استان تهران، البرز و قم می‌باشد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران و سایر استانهای زیرمجموعه، مسئولیت دریافت انرژی الکتریکی در ولتاژ ۲۰ کیلوولت از پستهای فوق توزیع و تبدیل آن به ولتاژ فشار ضعیف مورد نیاز جهت مصرف مشترکین (خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی) را عهده‌دار می‌باشد.
۲۶۰ ایستگاه انتقال و فوق توزیع تحت سرپرستی و نظارت شرکت برق منطقه ای تهران می‌باشد که از این تعداد بیش از ۲۱۰ ایستگاه آن مربوط به فوق توزیع می‌باشد که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان یکی از دستگاهای اجرائی پیشرو وزارت نیرو و سطح استان تهران، توانسته‌است با بهره‌گیری از متخصصین توانمند و پرسنل پرتلاش طی چند سال اخیر در جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره شهید رجائی عناوین برتر را کسب نماید.

شهر بزرگ تهران از حدود دو قرن پیش پایتخت ایران بوده‌است و به سبب نقش و موقعیت اداری و جغرافیای برجسته اش اولین مولد برق در تهران به قدرت تقریبی ۳ کیلو وات حدود ۱۵ سال پیش در سال ۱۲۶۴ هجری شمسی درست ۳ سال بعد از مؤسسه برق تجاری توماس ادیسون که برای تأمین روشنایی بخشی یکی از خیابانهای شهر نیویورک ایجاد شده بود، به منظور تأمین روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار، برای نخستین بار در این شهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در این سالها به تدریج با آگاهی و علاقمند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته شرکتهای خصوصی برای تولید، توزیع و فروش برق ایحاد شد. در همین دوران برخی از کارخانه‌های صنعتی جدیدالتأسیس هم دارای مولد برق اختصاصی شدند. در سال ۱۳۱۰ برای نخستین بار، شبانه‌روزی کردن برق در تهران در میان دولتمردان آن زمان مطرح گردیده و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت تا آنکه بعد از گذشت ۶ سال بالاخره در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۶ یک نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودا از کشور چکسلواکی با ۴ واحد ۱۶۰۰ مگاواتی جمعاً به قدرت ۶۴۰۰ کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه ای تهران واقع در میدان شهدا نصب گردیده و زیر نظر شهرداری تهران بهره‌برداری از آن آغاز گرید.
به علت افزایش تقاضا، کمبود برق در تهران روز به روز بیشتر احساس می‌شد اما در طی سالهای جنگ جهانی دوم به سبب اشغال ایران از سوی متفقین و آشفتگی اوضاع سیاسی داخلی و عدم امکان ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور مشکلات حمل قطعات نیروگاه‌ها از خارج کشور، امیدی به نصب نیروگاه‌های جدید وجود نداشت تا آنکه پس از پایان جنگ و پیش از خروج متفقین از ایران ۴ دستگاه مولد ۲۰۰۰ کیلو واتی جمعاً به ظرفیت ۸۰۰۰ کیلو وات ساخت کارخانه (وستینگهاوس) از ارتش آمریکا خریداری گردیده و در ضلع شمالی مولدهای اشکودا نصب شد و بهره‌برداری از آنها در مهرماه سال ۱۳۲۷ آغاز گردید. احداث این نیروگاه‌ها و حتی استفاده از برق مازاد کارخانه‌های دولتی از جمله سیمان، سیلو، دخانیات، سلطنت آباد و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌کرد. چنان‌که در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران به طور کامل محسوس شد و به همین خاطر پس از مطالعات و بررسیهای به عمل آمده مسؤولان ذیربط در طی سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید ۳ دستگاه مولد دیزلی هر یک به قدرت ۱۳۰۰ کیلو وات و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ کیلو وات، از کارخانه (نردبرگ) آمریکا نمودند. این مولدها هم در ضلع شمال غربی مولدهای اشکودا نصب شده و در طی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
در قانون تأسیس وزارت آب و بر مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ به وزارت مزبور اجازه داده شده بود که برای اداره تأسیسات برق و نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق شرکتهایی را که به صورت شرکت سهامی عام و بر اساس اصول بازرگانی اداره خواهند شد ایجاد کنند. طبق این مجوز به غیر از سازمان آب و برق خوزستان که از سال ۱۳۳۹ مشغول به کار بود، اساسنامه هفت شرکت برق منطقه ای از جمله شرکت برق منطقه ای تهران تدوین گردید و در آذرماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به اجرا گذاشته شد. هدف از تشکیل این شرکتها در ماده ۴ اساسنامه ذکر گریده بود عبارت بود از تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده در منطقه. یک سال بعد در ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۴۴ با اصلاح ماده ۴ اساسنامه وظیفه توزیع برق نیز به این شرکتها محول گردید. شرکت برق منطقه ای تهران از همان سال با زیر پوشش قرار دادن مشترکان برقهای شرکتهای خصوصی در تهران و تحویل گرفتن مدیریت برق شهرستانهای استانهای تهران، مرکزی، سمنان و زنجان به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای برق منطقه ای کشور کار خود را آغاز کرد. این شرکت با تحویل گرفتن کلیه نیروگاه‌هایی که زیر نظر شهرداریها اداره می‌شدند و با احداث شبکه‌های جدید فشار قوی و فشار ضعیف و احداث ایستگاه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق، برای تحویل برق با کیفیت مطلوب به مشترکان، اقدامات اساسی به عمل آورد.[۱]

۱. سید علی خان نصر (سال ۱۳۱۵)
۲. غلامعلی فریور (سالهای ۱۳۱۵–۱۳۱۷)
۳. ابوالحسن خدابنده لو سالهای ۱۳۱۷–۱۳۱۹)
۴. محمود خلیلی سالهای ۱۳۱۹–۱۳۲۴)
۵. ناصر معتمد (سالهای ۱۳۲۴–۱۳۲۵)
۶. ناصر مسعود انصاری (سالهای ۱۳۲۵–۱۳۲۶)
۷. علی اکبر شروقی (سالهای ۱۳۲۶–۱۳۲۷)
۸. علی اکبر نجم (سالهای ۱۳۲۷–۱۳۳۳)
۹. احمد آجودانی (سالهای ۱۳۳۳–۱۳۳۹)
۱۰. تقی اسکندانی (سالهای ۱۳۳۹–۱۳۴۳)
۱۱. مصباح جالینوس (سالهای ۱۳۴۳–۱۳۴۸)
۱۲. حمید صالحی (سالهای ۱۳۴۸–۱۳۵۱)
۱۳. فضل‌الله محمودیان (سالهای ۱۳۵۱–۱۳۵۵)
۱۴. حسن فیروزآبادیان (سالهای ۱۳۵۵–۱۳۵۸)
۱۵. حمدعلی هادیزاد (سالهای ۱۳۵۸–۱۳۵۹)
۱۶. علی اکبر فیلچیان (سالهای ۱۳۵۹–۱۳۶۰)
۱۷. احمد شادرام (سالهای ۱۳۶۰–۱۳۶۳)
۱۸. غلامرضا ناصح (سالهای ۱۳۶۳–۱۳۶۸)
۱۹. محمود مقدم (سالهای ۱۳۶۸–۱۳۷۲)
۲۰.محمود جنتیان (سالهای ۱۳۷۲–۱۳۸۴)
۲۱. میر فتاح فتاح قره باغ (سالهای ۱۳۸۴–۱۳۸۹)
۲۲. سید زمان حسینی (سالهای ۱۳۸۹–۱۳۹۴)
۲۳. غلامرضا خوش خلق (سالهای ۱۳۹۴ تا کنون)
گفتنی است مهندس جنتیان با مدیریت عاملی بیش از ۱۲ سال نقش عمده ای در تاریخ برق منطقه ای تهران پس از انقلاب داشتند.

آدرس اینترنتی: http://www.trec.co.ir
نشانی: تهران – سعادت آباد – کوی فراز – بلوار شهدای برق کدپستی: ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱
تلفن: ۲۳۸۱۹ نمابر: ۲۲۱۲۳۳۱۵
صندوق پستی: ۴۷۸۱/۱۹۳۹۵
کد اقتصادی شرکت: ۹۱۶۹-۱۱۶۵-۴۱۱۱

۱. تاریخ صنعت برق در ایران، محمد صادق حامد و منوچهر حبیبی، شرکت تحقیقات، آموزش و بهره‌وری برق تهران، سال چاپ ۱۳۷۹، انتشارات برق تهران

شرکت برق منطقه ای تهران (Tehran Regional Electric Company) یکی از ۱۶ شرکت برق منطقه ای ایران است که همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر (شرکت سهامی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران) می‌باشند. مجموعه وظائف شرکت، فعالیتهایی است که از سوی وزارت نیروی ایران به عنوان فعالیتهای نظارتی و اعمال سیاستهای اجرایی ابلاغ می‌گردد و شامل برنامه‌ریزی، نظارت بر تولید، انتقال و توسعه تأسیسات می‌باشد. محدوهٔ جغرافیایی فعالیتهای شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان بزرگترین شرکت برق منطقه ای کشور شامل سه استان تهران، البرز و قم می‌باشد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران و سایر استانهای زیرمجموعه، مسئولیت دریافت انرژی الکتریکی در ولتاژ ۲۰ کیلوولت از پستهای فوق توزیع و تبدیل آن به ولتاژ فشار ضعیف مورد نیاز جهت مصرف مشترکین (خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی) را عهده‌دار می‌باشد.
۲۶۰ ایستگاه انتقال و فوق توزیع تحت سرپرستی و نظارت شرکت برق منطقه ای تهران می‌باشد که از این تعداد بیش از ۲۱۰ ایستگاه آن مربوط به فوق توزیع می‌باشد که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان یکی از دستگاهای اجرائی پیشرو وزارت نیرو و سطح استان تهران، توانسته‌است با بهره‌گیری از متخصصین توانمند و پرسنل پرتلاش طی چند سال اخیر در جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره شهید رجائی عناوین برتر را کسب نماید.

شهر بزرگ تهران از حدود دو قرن پیش پایتخت ایران بوده‌است و به سبب نقش و موقعیت اداری و جغرافیای برجسته اش اولین مولد برق در تهران به قدرت تقریبی ۳ کیلو وات حدود ۱۵ سال پیش در سال ۱۲۶۴ هجری شمسی درست ۳ سال بعد از مؤسسه برق تجاری توماس ادیسون که برای تأمین روشنایی بخشی یکی از خیابانهای شهر نیویورک ایجاد شده بود، به منظور تأمین روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار، برای نخستین بار در این شهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در این سالها به تدریج با آگاهی و علاقمند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته شرکتهای خصوصی برای تولید، توزیع و فروش برق ایحاد شد. در همین دوران برخی از کارخانه‌های صنعتی جدیدالتأسیس هم دارای مولد برق اختصاصی شدند. در سال ۱۳۱۰ برای نخستین بار، شبانه‌روزی کردن برق در تهران در میان دولتمردان آن زمان مطرح گردیده و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت تا آنکه بعد از گذشت ۶ سال بالاخره در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۶ یک نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودا از کشور چکسلواکی با ۴ واحد ۱۶۰۰ مگاواتی جمعاً به قدرت ۶۴۰۰ کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه ای تهران واقع در میدان شهدا نصب گردیده و زیر نظر شهرداری تهران بهره‌برداری از آن آغاز گرید.
به علت افزایش تقاضا، کمبود برق در تهران روز به روز بیشتر احساس می‌شد اما در طی سالهای جنگ جهانی دوم به سبب اشغال ایران از سوی متفقین و آشفتگی اوضاع سیاسی داخلی و عدم امکان ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور مشکلات حمل قطعات نیروگاه‌ها از خارج کشور، امیدی به نصب نیروگاه‌های جدید وجود نداشت تا آنکه پس از پایان جنگ و پیش از خروج متفقین از ایران ۴ دستگاه مولد ۲۰۰۰ کیلو واتی جمعاً به ظرفیت ۸۰۰۰ کیلو وات ساخت کارخانه (وستینگهاوس) از ارتش آمریکا خریداری گردیده و در ضلع شمالی مولدهای اشکودا نصب شد و بهره‌برداری از آنها در مهرماه سال ۱۳۲۷ آغاز گردید. احداث این نیروگاه‌ها و حتی استفاده از برق مازاد کارخانه‌های دولتی از جمله سیمان، سیلو، دخانیات، سلطنت آباد و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌کرد. چنان‌که در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران به طور کامل محسوس شد و به همین خاطر پس از مطالعات و بررسیهای به عمل آمده مسؤولان ذیربط در طی سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید ۳ دستگاه مولد دیزلی هر یک به قدرت ۱۳۰۰ کیلو وات و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ کیلو وات، از کارخانه (نردبرگ) آمریکا نمودند. این مولدها هم در ضلع شمال غربی مولدهای اشکودا نصب شده و در طی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
در قانون تأسیس وزارت آب و بر مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ به وزارت مزبور اجازه داده شده بود که برای اداره تأسیسات برق و نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق شرکتهایی را که به صورت شرکت سهامی عام و بر اساس اصول بازرگانی اداره خواهند شد ایجاد کنند. طبق این مجوز به غیر از سازمان آب و برق خوزستان که از سال ۱۳۳۹ مشغول به کار بود، اساسنامه هفت شرکت برق منطقه ای از جمله شرکت برق منطقه ای تهران تدوین گردید و در آذرماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به اجرا گذاشته شد. هدف از تشکیل این شرکتها در ماده ۴ اساسنامه ذکر گریده بود عبارت بود از تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده در منطقه. یک سال بعد در ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۴۴ با اصلاح ماده ۴ اساسنامه وظیفه توزیع برق نیز به این شرکتها محول گردید. شرکت برق منطقه ای تهران از همان سال با زیر پوشش قرار دادن مشترکان برقهای شرکتهای خصوصی در تهران و تحویل گرفتن مدیریت برق شهرستانهای استانهای تهران، مرکزی، سمنان و زنجان به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای برق منطقه ای کشور کار خود را آغاز کرد. این شرکت با تحویل گرفتن کلیه نیروگاه‌هایی که زیر نظر شهرداریها اداره می‌شدند و با احداث شبکه‌های جدید فشار قوی و فشار ضعیف و احداث ایستگاه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق، برای تحویل برق با کیفیت مطلوب به مشترکان، اقدامات اساسی به عمل آورد.[۱]

۱. سید علی خان نصر (سال ۱۳۱۵)
۲. غلامعلی فریور (سالهای ۱۳۱۵–۱۳۱۷)
۳. ابوالحسن خدابنده لو سالهای ۱۳۱۷–۱۳۱۹)
۴. محمود خلیلی سالهای ۱۳۱۹–۱۳۲۴)
۵. ناصر معتمد (سالهای ۱۳۲۴–۱۳۲۵)
۶. ناصر مسعود انصاری (سالهای ۱۳۲۵–۱۳۲۶)
۷. علی اکبر شروقی (سالهای ۱۳۲۶–۱۳۲۷)
۸. علی اکبر نجم (سالهای ۱۳۲۷–۱۳۳۳)
۹. احمد آجودانی (سالهای ۱۳۳۳–۱۳۳۹)
۱۰. تقی اسکندانی (سالهای ۱۳۳۹–۱۳۴۳)
۱۱. مصباح جالینوس (سالهای ۱۳۴۳–۱۳۴۸)
۱۲. حمید صالحی (سالهای ۱۳۴۸–۱۳۵۱)
۱۳. فضل‌الله محمودیان (سالهای ۱۳۵۱–۱۳۵۵)
۱۴. حسن فیروزآبادیان (سالهای ۱۳۵۵–۱۳۵۸)
۱۵. حمدعلی هادیزاد (سالهای ۱۳۵۸–۱۳۵۹)
۱۶. علی اکبر فیلچیان (سالهای ۱۳۵۹–۱۳۶۰)
۱۷. احمد شادرام (سالهای ۱۳۶۰–۱۳۶۳)
۱۸. غلامرضا ناصح (سالهای ۱۳۶۳–۱۳۶۸)
۱۹. محمود مقدم (سالهای ۱۳۶۸–۱۳۷۲)
۲۰.محمود جنتیان (سالهای ۱۳۷۲–۱۳۸۴)
۲۱. میر فتاح فتاح قره باغ (سالهای ۱۳۸۴–۱۳۸۹)
۲۲. سید زمان حسینی (سالهای ۱۳۸۹–۱۳۹۴)
۲۳. غلامرضا خوش خلق (سالهای ۱۳۹۴ تا کنون)
گفتنی است مهندس جنتیان با مدیریت عاملی بیش از ۱۲ سال نقش عمده ای در تاریخ برق منطقه ای تهران پس از انقلاب داشتند.

آدرس اینترنتی: http://www.trec.co.ir
نشانی: تهران – سعادت آباد – کوی فراز – بلوار شهدای برق کدپستی: ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱
تلفن: ۲۳۸۱۹ نمابر: ۲۲۱۲۳۳۱۵
صندوق پستی: ۴۷۸۱/۱۹۳۹۵
کد اقتصادی شرکت: ۹۱۶۹-۱۱۶۵-۴۱۱۱

۱. تاریخ صنعت برق در ایران، محمد صادق حامد و منوچهر حبیبی، شرکت تحقیقات، آموزش و بهره‌وری برق تهران، سال چاپ ۱۳۷۹، انتشارات برق تهران

شرکت برق منطقه ای تهران (Tehran Regional Electric Company) یکی از ۱۶ شرکت برق منطقه ای ایران است که همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر (شرکت سهامی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران) می‌باشند. مجموعه وظائف شرکت، فعالیتهایی است که از سوی وزارت نیروی ایران به عنوان فعالیتهای نظارتی و اعمال سیاستهای اجرایی ابلاغ می‌گردد و شامل برنامه‌ریزی، نظارت بر تولید، انتقال و توسعه تأسیسات می‌باشد. محدوهٔ جغرافیایی فعالیتهای شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان بزرگترین شرکت برق منطقه ای کشور شامل سه استان تهران، البرز و قم می‌باشد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران و سایر استانهای زیرمجموعه، مسئولیت دریافت انرژی الکتریکی در ولتاژ ۲۰ کیلوولت از پستهای فوق توزیع و تبدیل آن به ولتاژ فشار ضعیف مورد نیاز جهت مصرف مشترکین (خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی) را عهده‌دار می‌باشد.
۲۶۰ ایستگاه انتقال و فوق توزیع تحت سرپرستی و نظارت شرکت برق منطقه ای تهران می‌باشد که از این تعداد بیش از ۲۱۰ ایستگاه آن مربوط به فوق توزیع می‌باشد که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان یکی از دستگاهای اجرائی پیشرو وزارت نیرو و سطح استان تهران، توانسته‌است با بهره‌گیری از متخصصین توانمند و پرسنل پرتلاش طی چند سال اخیر در جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره شهید رجائی عناوین برتر را کسب نماید.

شهر بزرگ تهران از حدود دو قرن پیش پایتخت ایران بوده‌است و به سبب نقش و موقعیت اداری و جغرافیای برجسته اش اولین مولد برق در تهران به قدرت تقریبی ۳ کیلو وات حدود ۱۵ سال پیش در سال ۱۲۶۴ هجری شمسی درست ۳ سال بعد از مؤسسه برق تجاری توماس ادیسون که برای تأمین روشنایی بخشی یکی از خیابانهای شهر نیویورک ایجاد شده بود، به منظور تأمین روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار، برای نخستین بار در این شهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در این سالها به تدریج با آگاهی و علاقمند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته شرکتهای خصوصی برای تولید، توزیع و فروش برق ایحاد شد. در همین دوران برخی از کارخانه‌های صنعتی جدیدالتأسیس هم دارای مولد برق اختصاصی شدند. در سال ۱۳۱۰ برای نخستین بار، شبانه‌روزی کردن برق در تهران در میان دولتمردان آن زمان مطرح گردیده و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت تا آنکه بعد از گذشت ۶ سال بالاخره در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۶ یک نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودا از کشور چکسلواکی با ۴ واحد ۱۶۰۰ مگاواتی جمعاً به قدرت ۶۴۰۰ کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه ای تهران واقع در میدان شهدا نصب گردیده و زیر نظر شهرداری تهران بهره‌برداری از آن آغاز گرید.
به علت افزایش تقاضا، کمبود برق در تهران روز به روز بیشتر احساس می‌شد اما در طی سالهای جنگ جهانی دوم به سبب اشغال ایران از سوی متفقین و آشفتگی اوضاع سیاسی داخلی و عدم امکان ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور مشکلات حمل قطعات نیروگاه‌ها از خارج کشور، امیدی به نصب نیروگاه‌های جدید وجود نداشت تا آنکه پس از پایان جنگ و پیش از خروج متفقین از ایران ۴ دستگاه مولد ۲۰۰۰ کیلو واتی جمعاً به ظرفیت ۸۰۰۰ کیلو وات ساخت کارخانه (وستینگهاوس) از ارتش آمریکا خریداری گردیده و در ضلع شمالی مولدهای اشکودا نصب شد و بهره‌برداری از آنها در مهرماه سال ۱۳۲۷ آغاز گردید. احداث این نیروگاه‌ها و حتی استفاده از برق مازاد کارخانه‌های دولتی از جمله سیمان، سیلو، دخانیات، سلطنت آباد و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌کرد. چنان‌که در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران به طور کامل محسوس شد و به همین خاطر پس از مطالعات و بررسیهای به عمل آمده مسؤولان ذیربط در طی سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید ۳ دستگاه مولد دیزلی هر یک به قدرت ۱۳۰۰ کیلو وات و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ کیلو وات، از کارخانه (نردبرگ) آمریکا نمودند. این مولدها هم در ضلع شمال غربی مولدهای اشکودا نصب شده و در طی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
در قانون تأسیس وزارت آب و بر مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ به وزارت مزبور اجازه داده شده بود که برای اداره تأسیسات برق و نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق شرکتهایی را که به صورت شرکت سهامی عام و بر اساس اصول بازرگانی اداره خواهند شد ایجاد کنند. طبق این مجوز به غیر از سازمان آب و برق خوزستان که از سال ۱۳۳۹ مشغول به کار بود، اساسنامه هفت شرکت برق منطقه ای از جمله شرکت برق منطقه ای تهران تدوین گردید و در آذرماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به اجرا گذاشته شد. هدف از تشکیل این شرکتها در ماده ۴ اساسنامه ذکر گریده بود عبارت بود از تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده در منطقه. یک سال بعد در ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۴۴ با اصلاح ماده ۴ اساسنامه وظیفه توزیع برق نیز به این شرکتها محول گردید. شرکت برق منطقه ای تهران از همان سال با زیر پوشش قرار دادن مشترکان برقهای شرکتهای خصوصی در تهران و تحویل گرفتن مدیریت برق شهرستانهای استانهای تهران، مرکزی، سمنان و زنجان به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای برق منطقه ای کشور کار خود را آغاز کرد. این شرکت با تحویل گرفتن کلیه نیروگاه‌هایی که زیر نظر شهرداریها اداره می‌شدند و با احداث شبکه‌های جدید فشار قوی و فشار ضعیف و احداث ایستگاه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق، برای تحویل برق با کیفیت مطلوب به مشترکان، اقدامات اساسی به عمل آورد.[۱]

۱. سید علی خان نصر (سال ۱۳۱۵)
۲. غلامعلی فریور (سالهای ۱۳۱۵–۱۳۱۷)
۳. ابوالحسن خدابنده لو سالهای ۱۳۱۷–۱۳۱۹)
۴. محمود خلیلی سالهای ۱۳۱۹–۱۳۲۴)
۵. ناصر معتمد (سالهای ۱۳۲۴–۱۳۲۵)
۶. ناصر مسعود انصاری (سالهای ۱۳۲۵–۱۳۲۶)
۷. علی اکبر شروقی (سالهای ۱۳۲۶–۱۳۲۷)
۸. علی اکبر نجم (سالهای ۱۳۲۷–۱۳۳۳)
۹. احمد آجودانی (سالهای ۱۳۳۳–۱۳۳۹)
۱۰. تقی اسکندانی (سالهای ۱۳۳۹–۱۳۴۳)
۱۱. مصباح جالینوس (سالهای ۱۳۴۳–۱۳۴۸)
۱۲. حمید صالحی (سالهای ۱۳۴۸–۱۳۵۱)
۱۳. فضل‌الله محمودیان (سالهای ۱۳۵۱–۱۳۵۵)
۱۴. حسن فیروزآبادیان (سالهای ۱۳۵۵–۱۳۵۸)
۱۵. حمدعلی هادیزاد (سالهای ۱۳۵۸–۱۳۵۹)
۱۶. علی اکبر فیلچیان (سالهای ۱۳۵۹–۱۳۶۰)
۱۷. احمد شادرام (سالهای ۱۳۶۰–۱۳۶۳)
۱۸. غلامرضا ناصح (سالهای ۱۳۶۳–۱۳۶۸)
۱۹. محمود مقدم (سالهای ۱۳۶۸–۱۳۷۲)
۲۰.محمود جنتیان (سالهای ۱۳۷۲–۱۳۸۴)
۲۱. میر فتاح فتاح قره باغ (سالهای ۱۳۸۴–۱۳۸۹)
۲۲. سید زمان حسینی (سالهای ۱۳۸۹–۱۳۹۴)
۲۳. غلامرضا خوش خلق (سالهای ۱۳۹۴ تا کنون)
گفتنی است مهندس جنتیان با مدیریت عاملی بیش از ۱۲ سال نقش عمده ای در تاریخ برق منطقه ای تهران پس از انقلاب داشتند.

آدرس اینترنتی: http://www.trec.co.ir
نشانی: تهران – سعادت آباد – کوی فراز – بلوار شهدای برق کدپستی: ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱
تلفن: ۲۳۸۱۹ نمابر: ۲۲۱۲۳۳۱۵
صندوق پستی: ۴۷۸۱/۱۹۳۹۵
کد اقتصادی شرکت: ۹۱۶۹-۱۱۶۵-۴۱۱۱

۱. تاریخ صنعت برق در ایران، محمد صادق حامد و منوچهر حبیبی، شرکت تحقیقات، آموزش و بهره‌وری برق تهران، سال چاپ ۱۳۷۹، انتشارات برق تهران

مهندسی برق (به انگلیسی: Electrical engineering) زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد. می‌توان مهندسی برق را به دو قسمت عمده تقسیم کرد: بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی؛ یا بررسی و طراحی سیستم‌های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات، نظیر رایانه‌ها، سامانه‌های مخابراتی، مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن. به بیان دیگر، مهندسان برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی یا برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند.[۱]

فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریع‌تر اطلاعات، مهندسی برق را به یکی از مهم‌ترین و پر طرفدارترین زمینه‌های مهندسی و صنعت تبدیل کرده‌است.

الکتریسیته یکی از موضوعات جذاب علمی از اوایل قرن هفدهم بوده‌است. یکی از اولین مهندسین برق احتمالاً ویلیام گیلبرت بوده‌است که اولین وسیلهٔ اندازه‌گیری الکتریسیته یا الکتروسکوپ را طراحی کرد و آن را ورسوریوم(versorium)نامید. همچنین او اولین کسی بود که به‌طور واضح مغناطیس و الکتریسیتهٔ ساکن را تمیز داد.

تا پیش از حدود دههٔ ۱۸۸۰، مباحث مربوط به الکتریسیته و کاربردهای آن، زیرمجموعه‌ای از فیزیک تلقی می‌شد. این رشته اولین بار در نیمهٔ دوم قرن نوزده میلادی، بعد از تجاری سازی تلگراف، تلفن و توزیع برق و استفاده‌های آن به عنوان یک شغلِ شناخته شده مطرح شد. از حدود سال ۱۸۸۵ برخی دانشگاه‌ها و موسسات فناوری مانند دانشگاه کرنل یا موسسهٔ فناوری ماساچوست، رشتهٔ کارشناسی مهندسی برق را ایجاد نمودند. دانشگاه فنی دارمشتات اولین دانشگاهی بود که در سال ۱۸۸۲ دانشکدهٔ مهندسی برق را ایجاد کرد و پس از آن دانشگاه کرنل و دیگر دانشگاه‌ها این رشته را ارائه نمودند.[۲]

حیدرخان عمواوغلی (زاده ۱۲۵۹ خورشیدی در ارومیه آذربایجان-درگذشته ۵ آبان ۱۳۰۰ در مسجدپیش گیلان) معروف به حیدر برقی، اولین مهندس برق ایران و انقلابی ایرانی با دیدگاه جهانشمول و از فعالان مؤثر جنبش مشروطه ایران، نهضت جنگل و نیز از رهبران حزب کمونیست ایران بود.[۴][۵].

اداره کل برق به انگلیسی

رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش زیر است. در برخی دانشگاه‌ها، گرایش دانشجو پس از گذراندن ۳ تا ۵ ترم مشخص می‌شود.

در دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد گرایش سیستم‌های دیجیتال (که در تقسیم‌بندی پنج‌گانه، زیرمجموعه‌ای از گرایش الکترونیک محسوب می‌شود) به ۵ گرایش فوق اضافه شده‌است در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، علاوه‌بر گرایش قدرت، گرایش شبکه‌های انتقال و توزیع ایجادشده‌است که ترکیبی از گرایش قدرت و مباحث مربوط به شبکه سراسری برق و مدیریت توزیع و مصرف می‌باشد.

به‌طور کلی، مباحث اصلی مهندسی برق (عمدتاً در دورهٔ کارشناسی) موارد زیر هستند:

مدارهای الکتریکی ۱و۲، سیگنال‌ها و سیستم‌ها، الکترونیک ۱و۲، مدارهای منطقی، الکترومغناطیس، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، ماشین‌های الکتریکی ۱و۲، بررسی سیستم‌های قدرت ۱ برخی از دروسی است که دانشجویان تمام گرایش‌های مهندسی برق در مقطع کارشناسی موظف به گذراندن آن هستند.

مهندسی قدرت با ٬تولید ٬انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و ساخت برخی دستگاه‌های مربوط به آن نظیر ترانسفورمرها، ژنراتورهای الکتریکی، موتورهای الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز سروکار دارد.

این گرایش، به عنوان قدیمی‌ترین گرایش در رشته مهندسی برق، خود به چندین زیرگرایش تقسیم می‌شود.

در مبحث انتقال و توزیع، روش‌های مختلف انتقال برق اعم از کابل‌های هوایی و زیرزمینی، اصول مهندسی فشار قوی و همچنین مدیریت شبکه توزیع و توزیع بهینه را مطالعه می‌کنند. برای مثال ٬می‌توان با بهینه‌سازی شبکه‌های برق‌رسانی، تا حد زیادی از تلفات در شبکه جلوگیری نمود که این‌کار موضوع این گرایش از مهندسی قدرت است.

مبحث حفاظت نیز به بررسی انواع وسایل و تجهیزات حفاظتی‌ای می‌پردازد که در مراحل مختلف تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی، و تأسیسات الکتریکی و نیز انسان‌ها را در برابر حوادث مختلف محافظت می‌کنند.

گرایش ماشین‌های الکتریکی شامل ژنراتورها، ترانسفورمرها و موتورهای الکتریکی می‌شود که این شاخه از زمینه‌های مهم صنعتی و پژوهشی گرایش قدرت است.

گرایش الکترونیک قدرت به طراحی و بهره‌برداری از تجهیزات الکترونیکی ویژه سیستم‌های قدرت می‌پردازد. این تجهیزات باید با ولتاژ و جریان‌های بالا سازگار باشند.
ماشین‌های الکتریکی ۳، بررسی سیستم‌های قدرت ۲، حفاظت سیستم، رله و حفاظت، اصول مهندسی عایق و فشار قوی، تولید و نیروگاه، طراحی و توسعه شبکه و مدیریت توزیع از اصلی‌ترین دروس این گرایش می‌باشند.

الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در خلاء در مواد رسانا یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می‌پردازد. با توجه به این تعریف، مهندس الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها، فعالیت می‌کند. البته متأسفانه به علت عدم توانایی رقابت در بازار با برندهای مشهور موجود، در ایران در سطح وسیع، تولید قطعات الکترونیکی صورت نمی‌گیرد.

به عبارت دیگر، زمینه فعالیت مهندسی الکترونیک را می‌توان به دو شاخه اصلی «ساخت قطعات و کاربرد مداری قطعه» و «طراحی مدارهای الکتریکی» تقسیم کرد.

تکنیک پالس، الکترونیک ۳، میکروپروسسور، معماری کامپیوتر، مدارهای مخابراتی، فیزیک مدرن و فیزیک الکترونیک از جمله دروس اصلی گرایش الکترونیک محسوب می‌شوند.

هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه‌ای به نقطه دیگر است که این اطلاعات می‌تواند صوت، تصویر یا داده‌های کامپیوتری باشد.

مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات از روش‌های موجی و مخابراتی فعالیت می‌کند. مهندسی مخابرات با ممکن ساختن ایجاد ارتباط پرسرعت ٬امن و آسان بین دو یا چند کاربر در مکان‌های مختلف، زندگی انسان را متحول ساخته‌است. از آثار گسترش مهندسی مخابرات می‌توان به رادیو و تلویزیون، اینترنت و ماهواره‌های ارتباطی یا تحقیقاتی (مخابرات فضایی) اشاره کرد.

مهندسی مخابرات از دو قسمت عمدهٔ مخابرات میدان و موج، و سیستم‌های مخابراتی تشکیل می‌شود. البته با توجه به گستردگی گرایش سیستم امروزه در برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان گرایش‌های رمز و شبکه از گرایش سیستم در مقطع کارشناسی ارشد جدا شده‌است. دروس اصلی گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی عبارت است از: میدان و امواج، مایکروویو و آنتن، فیلتر و سنتز مدار (مرتبط یا مخابرات میدان) مخابرات دیجیتال و اصول پردازش سیگنال‌های گسسته در زمان (مرتبط با گرایش سیستم‌های مخابراتی).

در مبحث میدان، مهندسان با ارسال ٬انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی از طریق یک کانال مخابراتی (که می‌تواند فضای آزاد در مخابرات بی‌سیم یا یک فیبر نوری در مخابرات فیبر نوری باشد) و فرستنده و گیرنده (که می‌تواند یک آنتن ماهواره در مخابرات ماهواره‌ای یا یک مدار الکترونیکی در مخابرات فیبر نوری باشد) سروکار دارند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت مهندسین میدان به‌طور عمده با جنبهٔ فیزیکی چگونگی انتقال امواج حاوی اطلاعات، از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر روبه‌رو هستند. بدین‌ترتیب مهندسی مخابرات میدان، رابطه زیادی با فیزیک کاربردی (در قسمت الکترومغناطیس) دارد..

برخی از دروس گرایش مخابرات میدان در مقطع کارشناسی ارشد عبارت است از الکترومغناطیس پیشرفته، ریاضیات مهندسی پیشرفته، اجزاء نیمه هادی مایکروویو، طراحی مدارات فعال مایکروویو، فیبر نوری، تئوری پراکندگی امواج و روش‌های عددی در الکترومغناطیس.

حوزه فعالیت در گرایش سیستم بسیار گسترده‌است و شامل مباحث متنوعی همچون پردازش سیگنال، مخابرات بی‌سیم، شبکه‌های مخابراتی و موبایل، شبکه‌های کامپیوتری، تئوری اطلاعات، مخابرات نوری و امنیت است. به‌طور کلی محققان گرایش سیستم، سعی در مقاوم‌سازی سیستم در برابر نویز، انتقال مؤثر سیگنال و در نهایت آشکارسازی یک سیگنال مخابراتی دارند. اما در این فرایند معمولاً محققین گرایش سیستم به ساختار فیزیکی سیستم توجه چندانی ندارند و یک سیستم مخابراتی را همچون یک جعبه سیاه در نظر می‌گیرند و تمرکز اصلی را بر بهبود پارامتریک سیگنال از دیدگاه ریاضیاتی می گدارند. این گرایش نزدیکی بسیار زیادی با مباحث ریاضیات کاربردی به خصوص آنالیز ریاضی و فرآیندهای تصادفی دارد.

دروس گرایش سیستم‌های مخابراتی در مقطع کارشناسی ارشد بسیار متنوع است. برخی از این دروس عبارتند از: فرایند تصادفی، مخابرات پیشرفته، تئوری اطلاعات، تئوری کدینگ، تئوری تخمین و آشکارسازی، تئوری صف، اصول سیستم‌های رادار، مخابرات ماهواره‌ای، پردازش گفتار، پردازش تصویر و ویدئو، پردازش زمان – فرکانس، مخابرات نوری، فیبر نوری ، انتقال داده و شبکه‌های کامپیوتری، شبکه مخابرات داده.

با توجه به گسترش حوزه فعالیت محققین گرایش مخابرات سیستم و به منظور تمرکز بر مباحث امنیت گرایش رمز برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۷۸ در پژوهشکدهٔ الکترونیک دانشگاه شریف وابسته به دانشکدهٔ برق این دانشگاه، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را آغاز کرد. از این رو این گرایش نزدیکی بسیاری با گرایش مخابرات سیستم دارد. در حال حاضر علاوه بر دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز این گرایش را در مقطع کارشناسی ارشد مخابرات اضافه کرده‌اند. البته گرایش مخابرات رمز در ایران دارای مقطع دکترا نیست و دانشجویان علاقه‌مند فعالیت‌های پژوهشی خود را در این مقطع در زمینه‌های مرتبط تحت عنوان گرایش مخابرات سیستم انجام خواهند داد. عمده فعالیت محققین مخابرات رمز در حوزه ارسال و دریافت امن اطلاعات می‌باشد که به‌طور کلی شامل امنیت در پردازش سیگنال، امنیت در شبکه‌های کامپیوتری، امنیت در الگوریتم‌های رمزنگاری و امنیت در انتقال اطلاعات می‌باشد.
مباحثی که در حوزه رمزشناسی و الگوریتم‌ها قرار می‌گیرند، عمدتاً نیازمند دانش قوی ریاضیاتی در نظریه اعداد و جبر مجرد می‌باشد و معمولاً دروس ریاضیات رمزنگاری و اصول رمز نگاری به منظور آشنایی دانشجویان با مفاهیم مرتبط در نظریه اعداد و جبر مجرد تدریس می‌شوند. برخی از این مفاهیم عبارت اند از: نظریه هم نهشتی‌ها، مسئله تجزیه اعداد، مسئله لگاریتم گسسته، معادلات هم نهشتی، نظریه گروه حلقه و میدان، میدان‌های برداری و خم‌های بیضوی. مباحثی که مرتبط با امنیت اطلاعات هستند به دلیل استفاده از تئوری اطلاعات، عمدتاً نیازمند دیدگاهی قوی در حوزهٔ آمار و فرایندهای تصادفی است.

دروس اصلی این گرایش در دانشگاه صنعتی شریف شامل ریاضیات رمزنگاری، اصول رمزنگاری، رمزنگاری پیشرفته، تئوری اطلاعات و کدینگ، مخابرات پیشرفته و فرایندهای تصادفی است. ضمناً دانشجویان می‌توانند دروسی مانند نهان سازی اطلاعات، تئوری اطلاعات شبکه، امنیت در شبکه‌های کامپیوتری و… را به عنوان دروس اختیاری اخذ کنند.

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم که هدف این علم، کنترل متغیرهای اساسی سیستم (که متغیرهای خروجی می‌تواند تنها بخشی از این متغیرها باشد) بر مبنای برخی ملاکهای مطلوب می‌باشد. این ملاکها می‌تواند سرعت یک موشک، دمای یک اتاق، زاویهٔ چرخش بازوی ربات و… باشد. به عنوان یک مثال ساده می‌توان کنترل زمان اوج‌گیری یک هواپیمای جنگنده را در نظر گرفت. در این مثال، زاویه پره‌های هواپیما، میزان سوخت تزریقی و سایر متغیرهای تأثیرگذار بایستی با روش‌های ریاضی محاسبه و سیستم کنترل‌کننده به دقت طراحی شود تا بتوان زمان عکس‌العمل سیستم را کاهش داد و آن را در برابر اثرات نویز محیط (مانند وزش باد یا …) مقاوم کرد.

کنترل، در پیشرفت علوم دیگر نقش ارزنده‌ای را ایفا می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت مهندسی کنترل حلقه اتصال میان مهندسی برق و رشته‌های دیگر می‌باشد. امروزه مهندسی کنترل به صورت بخش اصلی و مهمی از فرایندهای صنعتی و تولیدی درآمده‌است.

به کمک این علم می‌توان به عملکرد بهینه سیستم‌های پویا، بهبود کیفیت و ارزان‌تر شدن فراورده‌های تولیدی، گسترش میزان تولید، ماشینی کردن بسیاری از عملیات تکراری و خسته‌کننده دستی و نظایر آن دست یافت. هدف سیستم کنترل‌کننده عبارت است از کنترل خروجی‌ها (مانند زاویهٔ حملهٔ موشک هدایت‌شونده) به روش معین به کمک ورودی‌ها (مانند سیگنال دریافتی از رادار موشک) از طریق اجزای سیستم کنترل که می‌تواند شامل اجزای الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی به تناسب نوع سیستم کنترل باشد.

یکی از مفاهیم پرکاربرد در این رشته مفهوم پسخورد (فیدبک) می‌باشد. پسخورد در واقع اندازه‌گیری متغیرهای خروجی و استفاده از این متغیرهای اندازه‌گیری شده برای اصلاح متغیر ورودی سیستم می‌باشد. برای مثال، در یک سیستم سرمایشی، یک سنسور، که در واقع یک دماسنج است، دمای اتاق را اندازه‌گیری می‌کند تا سیستم بتواند از دما مطلع شده و از کاهش یا افزایش بیش از اندازه دما جلوگیری کند. با استفاده از سیستم‌های دارای پسخورد می‌توان بسیاری از فرایندهای صنعتی را به صورت خودکار کنترل کرد. اتوماسیون صنعتی بخشی از رشته کنترل می‌باشد که بر پایه سیستم‌های فیدبک‌دار توانسته‌است صنعت مدرنی را پایه‌گذاری کند.

گفتنی است که گرایش کنترل دارای زیر بخش‌های متنوعی مانند کنترل خطی، کنترل غیرخطی،کنترل مقاوم،کنترل تطبیقی،کنترل دیجیتال،کنترل فازی و غیره‌است.

از دروس اصلی این گرایش مهندسی برق می‌توان به کنترل دیجیتال و کنترل غیرخطی، کنترل مدرن، کنترل صنعتی، ابزار دقیق، اصول میکروکامپیوتر، ترمودینامیک، مبانی تحقیق در عملیات، سیستم‌های کنترل پیشرفته و سیستمهای کنترل خطی اشاره کرد.

فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی برق که مدرک خود را در یکی از چهار گرایش الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل می‌گیرد، می‌تواند در یکی از این گرایشها (اختیاری) یا رشته‌ای که برق زیر مجموعه‌ای برای آن تعریف شده، ادامه تحصیل نماید. این رشته به صورت: مهندسی برق- الکترونیک (سه گرایش طراحی آنالوگ، مدارهای دیجیتال، ادوات میکرو و نانو الکترونیک)، برق- قدرت، برق- مخابرات (شامل گرایش‌های: میدان و مایکروویو نوری، سیستم، رمز، شبکه) برق- کنترل، مهندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)، مهندسی مکاترونیک (شامل گرایش‌های:انسان جنبی ماشین،کنترل، رباتیک) مهندسی هسته‌ای (دو گرایش مهندسی رآکتور و مهندسی پرتو پزشکی، مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی و رباتیک) است. برای تحصیل در مقطع دکترای تخصصی، می‌توان، در هر یک از زیرشاخه‌های تخصصی‌تر گرایشهای یاد شده میزان مورد نیاز واحدها را اخذ کرد و رساله دکتری را در همان موضوع خاص ارائه داد. مسلم است این زیر شاخه‌ها، گرایشهای تخصصی تر این چهار گرایش است. رشته برق به دلیل کاربردی بودن آن در بسیاری از علوم مهندسی دیگر، برای فارغ التحصیلان امکان تحصیل در بسیاری گرایشها و دانشها را فراهم می‌کند.

%PDF-1.3
%
9595 0 obj >
endobj

xref
9595 67
0000000016 00000 n
0000008539 00000 n
0000008743 00000 n
0000008781 00000 n
0000008818 00000 n
0000009284 00000 n
0000009321 00000 n
0000009481 00000 n
0000010058 00000 n
0000010182 00000 n
0000010283 00000 n
0000010431 00000 n
0000010503 00000 n
0000010648 00000 n
0000010737 00000 n
0000010826 00000 n
0000010915 00000 n
0000011160 00000 n
0000011216 00000 n
0000011299 00000 n
0000011413 00000 n
0000011557 00000 n
0000011585 00000 n
0000011937 00000 n
0000013109 00000 n
0000013371 00000 n
0000013441 00000 n
0000038503 00000 n
0000038531 00000 n
0000038693 00000 n
0000039277 00000 n
0000039401 00000 n
0000039545 00000 n
0000039573 00000 n
0000039956 00000 n
0000040071 00000 n
0000041173 00000 n
0000042191 00000 n
0000043084 00000 n
0000044086 00000 n
0000045303 00000 n
0000045331 00000 n
0000045857 00000 n
0000046120 00000 n
0000046264 00000 n
0000046783 00000 n
0000047109 00000 n
0000047524 00000 n
0000047788 00000 n
0000047900 00000 n
0000049101 00000 n
0000050446 00000 n
0000050474 00000 n
0000050616 00000 n
0000051065 00000 n
0000052469 00000 n
0000053192 00000 n
0000066700 00000 n
0000078090 00000 n
0000090336 00000 n
0000090599 00000 n
0000090669 00000 n
0000091028 00000 n
0000091096 00000 n
0000091149 00000 n
0000008214 00000 n
0000001674 00000 n
trailer
]>>
startxref
0
%%EOF

9661 0 obj>stream
xY XSW>f!

اداره کل برق به انگلیسی
اداره کل برق به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *