توانایی کلامی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

توانایی کلامی به انگلیسی
توانایی کلامی به انگلیسی1
general::
Verbal ability


transnet.ir

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است.
استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

barsadictionary@gmail.com

Telegram:

@Barsadic

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است.
استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

barsadictionary@gmail.com

Telegram:

@Barsadic

دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

گفتار یا تکلم یکی از فرایندهای ارتباطیِ انسان‌هاست.
گفتار با به‌وجود آوردن صدا توسط دهان و تا حدودی بینی انسان به‌وجود می‌آید. در این فرایند، دندان‌ها، زبان کوچک و بزرگ، حنجره و بینی نقش دارند. گفتار مهم‌ترین روش ارتباط انسانی است.

گفتار عبارت است از شکل تلفظ‌شدهٔ ارتباطات انسانی که مبتنی بر ترکیب نحوی لغات یا نام‌هایی است که از فرهنگ لغات بسیار بزرگ (معمولاً بیش از ۱۰٬۰۰۰ لغت مختلف) بدست می‌آیند. هر کلمه گفتاری از ترکیب آوایی مجموعه محدودی از واحدهای صوتی گفتاری ثابت و صدادار ایجاد می‌شود. این فرهنگ لغات، نحوی که آن‌ها را می‌سازد، و مجموعه واحدهای صوتی گفتاری آنها، متفاوت با ایجاد موجودیت هزاران نوع مختلف زبان‌های بشری است که متقابلاً غیرقابل فهم‌اند.افراد (متکلّمین به چند زبان) اغلب قادر به برقراری ارتباط با دو یا بیشتر زبان‌اند. توانایی‌های صوتی که انسان‌ها را قادر به تولید گفتار می‌کند نیز به انسان توانایی آواز خواندن می‌دهد. فرم اشاره‌ای ارتباط انسانی برای ناشنوایان به شکل زبان علائمی وجود دارد. گفتار در برخی فرهنگ‌های زبان مکتوب بوده‌است، اغلب زبانی که به لحاظ فرهنگ لغت، نحویات و آوائی متفاوت از زبان تکلمی همراه بوده‌است، به دوزبانه (diglossia)، گفتار علاوه بر استفاده‌اش در ارتباطات، توسط برخی روانشناسان همچون ویگوتسکی اشاره شده که بطور داخلی توسط پروسه‌های ذهنی استفاده می‌شود جهت بالابردن و سازمان دادن ادراک به شکل یک گفتار یک نفری با لحن گفتار گفتن برحسب تولید گفتار و ادراک اصوات استفاده شده در زبان تکلمی پژوهش می‌شود. عناوین پژوهش دیگر، مربوط به تکرار گفتار، توانایی برای تبدیل کلام تکلمی شنیده شده به اصوات مورد نیاز برای تولید مجدد که نقش اساسی در توسعه فرهنگ لغت در کودکان و خطاهای تکلمی دارد. چندین درس دانشگاهی که این‌ها را مطالعه می‌کنند شامل، اصوات‌شناسی، روانشناسی، آسیب‌شناسی گفتاری، زبان‌شناسی، علوم ادراکی، مطالعات ارتباطات، رشته بیماری‌های گوش، گلو و بینی و علوم کامپیوتر است. ناحیه پژوهشی دیگر این است که چقدر مغز انسان در سطوح مختلف خود نظیر سطح بروکا و سطح و رینک پایه گفتار هستند. مباحثه‌ای است که چقدر گفتار انسان منحصر است به لحاظ این‌که سایر حیوانات دیگر نیز با اصوات ارتباط برقرار می‌کنند. با وجودی‌که هیچ‌کدام در وحوش فرهنگ لغوی بزرگی ندارند، پژوهش روی توانایی‌های غیرزبانی میمون‌های زبان آموخته نظیر واشو و کانزی این امکان را افزایش می‌دهد که آن‌ها ممکن است این توانایی‌ها را داشته بوده‌اند. اصول گفتار ناشناخته‌اند و موضوع بحش و تفکرهای بسیاری هستند.

در زبانشناسی (اصوات و آواهای شمرده شمرده)، روش شمرده‌سازی مشخص می‌کند چگونه زبان، لب‌ها، آرواره‌ها و ارگان‌های تکلمی دیگر درگیر در صوت‌سازی تماس برقرار می‌کنند. اغلب این مفهوم فقط برای تولید ثابت‌ها استفاده می‌شود. برای هر مکان شمرده شمرده سازی، می‌تواند چندین روش وجود داشته باشد؛ و بنابراین چندین حرف بی صدای هماهنگ. گفتار عادی انسان با فشار ریوی تولید می‌شود که از طریق ریه‌ها ایجاد می‌شود که خالق اصوات در دهانه حنجره است که سپس توسط دستگاه صوتی به حروف صدادار و بی صدای مختلف اصلاح می‌شود. بهر حال انسان‌ها می‌توانند کلمات را تلفظ نمایند بدون استفاده ریه‌ها و دهانه حنجره در گفتاری alaryngeal که از آن سه نوع وجود دارد. گفتار وابسته به نای، گفتار حلقی و گفتار دهانی (معروف به گفتار دونالد داک).

به پروسه‌هایی که به وسیلهٔ آن‌ها انسان‌ها قادر به تفسیر و فهم اصوات استفاده شده در زبان هستند درک گفتار گفته می‌شود. مطالعه درک گفتار تقریباً مرتبط با رشته‌های صوت‌شناسی و آواشناسی در زبان‌شناسی و روان‌شناسی ادراکی و ادراک در ستایلولوژی است. پژوهش در ادراک گفتار در جستجوی فهم این است که چگونه مخاطبین و شنوندگان انسانی اصوات گفتار را تشخیص داده و این اطلاعات را برای فهمیدن زبان تکلم شده‌استفاده می‌کنند. پژوهش گفتار دارای کاربردهایی در ساختن سیستم‌های کامپیوتری است که می‌تواند گفتار را تشخیص دهد و نیز بهبود تشخیص گفتار برای گوش دهندگان کر و لال Rosetta نمونه‌ای از نرم‌افزار گوش دادن است.

صداسازی‌های تکلم شده به سرعت از ورودی‌های حس‌کنندگی به آموزش‌های موتور (محرک) مورد نیاز برای تقلید صوتی (در حافظه صوت‌شناسی) تبدیل می‌شوند. این بطور مستقل از ادراک گفتار رخ می‌دهد. این نقشه یا تبدیل نقشی کلیدی در توانا کردن کودکان برای توسعه دادن فرهنگ لغت خود و بنابراین توانایی زبان انسان برای انتقال روی نسل‌ها ایفا می‌کند.
توانایی کلامی به انگلیسی

گفتار فعالیتی پیچیده با این نتیجه است که خطاهای تکلم شده اغلب ایجاد می‌شوند. این‌ها توسط دانشمندان استفاده شده‌است برای فهم طبیعت پروسه‌های درگیر درتولید آن چندین عامل ارگانیک و روانشناسی وجود دارند که می‌تواند بر گفتار تأثیر بگذارد. در میان آن‌ها عبارتند از:

هر گفتار از بخش‌هایی مانند آوا، واج، واژه، جمله تشکیل شده‌است.

Proficiency and preference organization in second language refusals

Modeling the relationships between anxieties and performance in second/foreign language speaking assessment

An investigation of speech intelligibility for second language students in classrooms

Structural relationships between second-language future self-image and the reading achievement of young Chinese language learners in Hong Kong

Exploiting automatic speech recognition errors to enhance partial and synchronized caption for facilitating second language listeningتوانایی کلامی به انگلیسی

Neural processing of morphosyntactic tonal cues in second-language learners

Online processing of causal relations in beginning first and second language readers

Language-specific skills in intercultural healthcare communication: Comparing perceived preparedness and skills in nurses’ first and second languages

Scaffolding Chinese as a second language writing through a Systemic Functional Linguistics approach

Modeling second language writing quality: A structural equation investigation of lexical, syntactic, and cohesive features in source-based and independent writing

Contextual effect in second language perception and production of Mandarin tones

Second language acquisition of intonation: Peak alignment in American English

Neurophysiological indices of the effect of cognates on vowel perception in late Spanish-English bilinguals

Formal issues in Afro-Hispanic morphosyntax: The Afro-Bolivian Spanish case

Teaching multilingual learners in Canadian writing-intensive classrooms: Pedagogy, binaries, and conflicting identities

Vocabulary for listening: Emerging evidence for high and mid-frequency vocabulary knowledge

The development of German and English writing skills in a bilingual primary school in Germany

Exploration of language specifications by compilation to first-order logic

Brain correlates of constituent structure in sign language comprehension

Cognitive control ability mediates prediction costs in monolinguals and bilinguals

Writing from sources: Does audience matter?

Examining the effects of socio-economic status and language input on adolescent English learners’ speech production outcomes

A systematic review of language learner strategy research in the face of self-regulation

Boundaries and hybrid blends: How one multilingual narrator displays symbolic competence in a college writing class

Academic socialization as the production and negotiation of social space

The impact of intergenerational cultural transmission on fertility decisions

Retrospective case studies of successful Chinese learners of English: Continuity and change in self-identities over time and across contexts

Reduced sensitivity to context in language comprehension: A characteristic of Autism Spectrum Disorders or of poor structural language ability?

The first- and second-language age of acquisition effect in first- and second-language book reading

Neural signatures of second language learning and control

Post study abroad investigation of kanji knowledge in Japanese as a second language learners

Developmental aspects of English argument structure constructions for Korean-speaking second language learners: Usage-based constructional approaches to language development

Different mechanisms in learning different second languages: Evidence from English speakers learning Chinese and Spanish

The representation and execution of articulatory timing in first and second language acquisition

The younger, the better: Idealized versus situated cognitions of educators about age and instruction of English as a second/foreign language in Pakistan

Identifying cortical first and second language sites via navigated transcranial magnetic stimulation of the left hemisphere in bilinguals

Second language pragmatic appropriateness in telecollaboration: The influence of discourse management and grammaticality

Activation of writing-specific brain regions when reading Chinese as a second language. Effects of training modality and transfer to novel characters

Students’ perceptions and attitudes towards asynchronous technological tools in blended-learning training to improve grammatical competence in English as a second language

The impact of task performance scoring and tracking on second language engagement

توانایی کلامی به انگلیسی

A dynamic systems approach to wait time in the second language classroom

Epilogue: Second language writing in the age of computer-mediated communication

Synchronous web-based collaborative writing: Factors mediating interaction among second-language writers

Cross linguistic influence of the second language on the first

Measuring social interaction during study abroad: Quantitative methods and challenges

Inclusive practices in teaching students with dyslexia: Second language teachers concerns, attitudes and self-efficacy beliefs on a massive open online learning course

Video conferencing and multimodal expression of voice: Children’s conversations using Skype for second language development in a telecollaborative setting

Classroom social climate, self-determined motivation, willingness to communicate, and achievement: A study of structural relationships in instructed second language settings

Does learning a language in the elderly enhance switching ability?

Brain signatures of early lexical and morphological learning of a new language

Monadic second-order properties of very sparse random graphs

The prevalence of synaesthesia depends on early language learning

Exploring the relationship of organization and connection with scores in integrated writing assessment

Investigating multilingual identity in study abroad contexts: A short story analysis approach

Brain potentials predict language selection before speech onset in bilinguals

Taking stock of portfolio assessment scholarship: From research to practice

Languaging, Metalanguaging, Linguistics, and Love

Simultaneous learning of two languages from birth positively impacts intrinsic functional connectivity and cognitive control

Inducing asymmetrical switch costs in bilingual language comprehension by language practice

Deletion operations on deterministic families of automata

Neural correlates for naming disadvantage of the dominant language in bilingual word production

How do verbal short-term memory and working memory relate to the acquisition of vocabulary and grammar? A comparison between first and second language learners

Early neurophysiological indices of second language morphosyntax learning

Effect of radical-position regularity for Chinese orthographic skills of Chinese-as-a-second-language learners

Solving arithmetic problems in first and second language: Does the language context matter?

A structural equation modeling investigation of relationships among school-aged ELs’ individual difference characteristics and academic and second language outcomes

Effects of short-term music and second-language training on executive control

Building vocabulary in two languages: An examination of Spanish-speaking Dual Language Learners in Head Start

Second language experience modulates neural specialization for first language lexical tones

Tip-of-the-tongue in a second language: The effects of brief first-language exposure and long-term use

Markers of success: A study of twins’ instructed second language acquisition

Proficiency and sentence constraint effects on second language word learning

Second language as a compensatory resource for maintaining verbal fluency in bilingual immigrants with schizophrenia

The effect of age of acquisition, socioeducational status, and proficiency on the neural processing of second language speech sounds

A quantitative model of first language influence in second language consonant learning

همکاران ما در واحد پشتیبانی آمادگی دارند تمامی درخواست های شما عزیزان را بررسی نموده و در اسرع وقت رسیدگی نمایند.

پس از خرید هر مقاله، یک کد رهگیری منحصر به فرد به شما تقدیم خواهد شد که با استفاده از آن می توانید وضعیت خرید خود را پیگیری فرمایید.

با ثبت کد رهگیری پرداخت، می توانید سفارش خود را پیگیری نموده و به محض اتمام ترجمه، فایل ترجمه مقاله خود را دانلود نمایید.

توانایی کلامی به انگلیسی
توانایی کلامی به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *