تو کی هستی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

تو کی هستی به انگلیسی
تو کی هستی به انگلیسیWho the hell are you ?

Nice (+1).

What a guy! / You are great!

surely not!!!

hi Ms. Shahnaz. i don’t think so that your reply suitable for this question.”surely not” shows that something surprises you and you do not want to believe it.

تو کی هستی به انگلیسی

‘They’re getting married.’ ‘ Surely not! ’

reference:

you’re welcome.i should mention that i have’t given your answer negative vote.

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

در سایت چی میگن صد ها نفر به شما
در ترجمه جملات یا
اصطلاحات فارسی به انگلیسی و
ترجمه فارسی اصطلاحات
تکنیکی انگلیسی کمک میکنند .

app chiMigan اپ چی‌ میگن


app chiMigan اپ چی‌ میگن


31,141 پرسش


51,516 پاسخ


45,557 نظر


9,874 کاربر

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در
تبدیل جملات فارسی
به انگلیسی، تبدیل اصطلاح
های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی
چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی،
آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن
معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی
انگلیسی است.

who (the fu*k) do you think you are to speak to me like that? 

Exactly!+1

+1,

.

That’s perfect

تو کی هستی به انگلیسی

Who do you think you are that you are speaking like that to me?

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

در سایت چی میگن صد ها نفر به شما
در ترجمه جملات یا
اصطلاحات فارسی به انگلیسی و
ترجمه فارسی اصطلاحات
تکنیکی انگلیسی کمک میکنند .

app chiMigan اپ چی‌ میگن


app chiMigan اپ چی‌ میگن


31,141 پرسش


51,516 پاسخ


45,557 نظر


9,874 کاربر

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در
تبدیل جملات فارسی
به انگلیسی، تبدیل اصطلاح
های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی
چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی،
آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن
معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی
انگلیسی است.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

چند تا عبارت و اصطلاح کاربردی انگلیسی تقدیم به شما.Excuse my frenchگلاب به روت/ جسارت بنده رو ببخشید.Stop talking nonsenseمزخرف نگو/چرت نگو / چرت گویی رو بس کن.No offenceدور از جون/قصد توهین ندارم/ به خودت نگیری.He is a man full of shit.آدم مزخرفیه/ آدمیه که پره از جفنگیات/ آدم چرت م مزخرفی است.She/He is impossibleاین عبارت وقتی که برای افراد استفاده بشه یعنی اون غير قابل تحمله.For no reasonهمينجوری/ بدون دلیل خاصی.Shame on youشرم بر تو باد.Let go of meنکن ديگه بابا/ بیخیال ما شو.I don’t careبرایم مهم نیست.I don’t give shit/fuck/ rat assارزشی برام نداره/ پشیزی برام ارزش نداره.Who the hell are you?با تعجب و بی ادبی: تو دیگه کدام خری هستی؟/ تو دیگه کی هستی؟؟.Do I have your word on it?ميتونم روی حرفت حساب کنم؟.Sit that ass downبا لحن بی ادبی: بشین: بتمرگ/ اون نشیمنگاه لعنتی ات رو زمین بزن.Have a biteیه لقمه بزن.Dig inبزن تو رگ.Don’t show offقيف نيا/کلاس نزار/ پز نده/ قمپز در نکن.Hey bulkyهی گنده بک.Rainy dayروز مبادا

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

تو کی هستی به انگلیسی

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

در اینجا عبارت های انگلیسی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

توجه کنید که می توان پس از عدد سن خود عبارت years old را بگویید، برای مثال I’m forty-seven years old، هر چند در زبان گفتاری به ندرت استفاده می شود.

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

تو کی هستی به انگلیسی

© 2018 Speak Languages OÜ  ·  بازتولید بدون مجوز ممنوع است.

تماس با ما

Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Persian

تو کی هستی به انگلیسی

Flashcards

Alphabet

Quiz

The Persian phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

More questions about language and age:

If you don’t understand something, this will be your secret weapon:

More personal information about origins and profession:

Offering or asking for help and giving directions:

Good wishes in Persian in holidays and occasions:

Persian expressions commonly used when traveling or buying:

Survival phrases considered to be important in emergencies:

These Persian phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Persian Vocabulary and Persian Grammar, you might want to visit our Persian Flashcards to practice what you learned.

Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Persian

Flashcards

Alphabet

Quiz

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Persian phrases.

تو کی هستی به انگلیسی
تو کی هستی به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *