من ايراني هستم به انگليسي

خواص دارویی و گیاهی

من ايراني هستم به انگليسي
من ايراني هستم به انگليسي


Free Language Exchange Community

Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Persian

من ايراني هستم به انگليسي

Flashcards

Alphabet

Quiz

The Persian phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

More questions about language and age:

If you don’t understand something, this will be your secret weapon:

More personal information about origins and profession:

Offering or asking for help and giving directions:

Good wishes in Persian in holidays and occasions:

Persian expressions commonly used when traveling or buying:

Survival phrases considered to be important in emergencies:

These Persian phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Persian Vocabulary and Persian Grammar, you might want to visit our Persian Flashcards to practice what you learned.

Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Persian

Flashcards

Alphabet

Quiz

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Persian phrases.در اینجا عبارت های انگلیسی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

توجه کنید که می توان پس از عدد سن خود عبارت years old را بگویید، برای مثال I’m forty-seven years old، هر چند در زبان گفتاری به ندرت استفاده می شود.

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

من ايراني هستم به انگليسي

© 2018 Speak Languages OÜ  ·  بازتولید بدون مجوز ممنوع است.

تماس با ما

من ايراني هستم به انگليسي
من ايراني هستم به انگليسي
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *