هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی
هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی

مترادف:  
at no time
not ever
متضاد:  
always
forever

1.
I’ve never heard anything so ridiculous.

1. من هرگز چیزی اینقدر مسخره نشنیده بودم.

2.
It’s never too late to start eating a healthy diet.

2. هرگز برای خوردن غذای رژیمی خیلی دیر نیست.
هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی

3.
Let us never forget those who gave their lives for their country.

3. بیایید هرگز فراموش نکنیم آنهایی را که جانشان را برای این کشور دادند.

4.
Wars never solve anything.

4. جنگ ها هیچ وقت هیچ چیز را حل نمی کنند.

5.
We’ve never been to Australia.

5. من هرگز در استرالیا نبوده ام. [هرگز به استرالیا نرفته ام.]

چهارشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۴، نمیبخشمت به انگلیسی ۰۸:۳۰ ق.ظ

مواردی کـه مـی بایست قبل از امتحان سرهنگ بـه خوبی مسلط باشید:    1. تنظیم صندلی (جلو و عقب بردن).2. تمرین حرکت آهسته به منظور پارک درون کنار خیـابان، دور زدن، دنده عقب.3. تمرین حرکت با دنده 1 و دنده R با حداقل سرعت ممکن و همراه با فشار گاز به منظور جلوگیری از خاموش شدن اتومبیل.4. تمرین زیـاد به منظور پرهیز و جلوگیری از خاموش شدن اتومبیل به منظور شروع حرکت و دنده عقب (تسلط کامل بر کلاج)5.

موارد امتحانی سرهنگ:   1. رعایت کامل نکات قانونی و احتیـاطی (مثل پارک ن جلوی پل و سطل آشغال و راهنما زدن و بستن کمربند ایمنی و …)2. دور زدن یک فرمانـه (برای دور یک فرمانـه حتما حتما سرعت تان کم باشد) و دور 2 فرمانـه(در این دور فقط حتما یکبار دنده عقب آمده و مجدد بـه سمت جلو حرکت کنید. لذا سرعت را بسیـار کم و چرخش فرمان را زیـاد کنید).3. تغییر دنده از یک بـه دو درون حرکت.4. توقف درون کنار خیـابان.5. پارک دوبل.6. دنده عقب (معمولا بعد از پارک دوبل مـی گویند کـه مسافتی را دنده عقب بروید).7. نحوه روشن صحیح اتومبیل و بررسی صحت ترمز پایی قبل از روشن ماشین. همچنین تنظیم آینـه ها و موارد مشابه دیگر.8. نحوه سوار و پیـاده شدن شما از ماشین و رعایت نکات ایمنی.9. سرعت عمل مناسب درون کیفیت رانندگی.

قبل از حرکت موارد زیر را -حتما- تنظیم کنید:   1. تنظیم صندلی (برخی از ان، بـه دلیل قد کوتاهشان، صندلی را تغییر مـی دهند کـه اگر شما آن را مطابق عادت تان تنظیم نکنید نمـی توانید بـه خوبی تسلط بر کلاج و تعویض دنده داشته باشید).2. قبل از اینکه حرکت کنید به منظور 30 ثانیـه، پدال را تست کنید و مرتب پایتان را روی کلاح بالا و پایین بیـاورید که تا بر کلاج تسلط پیدا کنید. معمولا اگر بـه سرهنگ بگویید او بـه شما اجازه این کار را خواهد داد. (قانونا شما حق دارید 3 دقیقه، پیش از حرکت با پدال های ماشین سرهنگ تمرین کنید)3. قبل از اینکه حرکت کنید دنده ها -علی الخصوص دنده عقب کـه در برخی از ماشین ها خیلی سخت جا مـی رود- را نیز تست کنید. چون برخی دنده ها سفت جا مـی رود و یـا زاویـه دسته دنده ممکن هست آنطور نباشد کـه شما عادت کرده اید و به همـین خاطر ممکن هست دنده را اشتباه جا بزنید. 4. قبل از حرکت سوئیچ اتومبیل و نحوه روشن شدن آن را تست کنید. بعضی از سوئیچ ها با یک حرکت، بـه نرمـی مـی چرخند و ماشین سریع روشن مـی شود. برخی سفت تر هستند و با صدای بیشتری روشن مـی شوند. لذا اگر بر سوئیچ مسلط نباشید ممکن هست در هنگام خاموش شدن ماشین، هول شوید و چند بار سوئیچ را بچرخانید دریغ از اینکه درون همان بار اول، ماشین تان روشن شده است. (ضمنا فراموش نکنید هر وقت ماشین خاموش کرد دنده را خلاص کنید و سپس سوئیچ را بچرخانید).5. هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – موارد حائز اهمـیتی کـه در «برگ آزمایش عملی رانندگی(پیوست 8)» ذکر شده است:    در امتحان شـهری، امتحان گیرنده (سرهنگ)، خطاهای شما را درون برگه ای مشخص مـی کند کـه موارد متعددی درباره کیفیت امتحان متقاضی گواهینامـه درون آن ذکر شده است. درون زیر، تمام موارد مشخص شده درون این برگه بیـان گردیده است: الف) اشتباهات خطرناک رانندگی:     1- هر نوع عملی کـه از جانب متقاضی باعث مداخله آزمون گیرنده شود.2- هر نوع برخورد اتومبیل با اشیـاء و وسایل نقلیـه دیگر.3- نادیده گرفتن علائم راهنمایی و رانندگی.4- عدم تسلط بـه اعصاب و نداشتن عالعمل مناسب درون هنگام آزمون.* * * * *ب) رعایت احتیـاط لازم پیش از روشن موتور:    1- حرکت بـه سمت اتومبیل و نحوه باز درب2- کنترل ترمزها3- تنظیم صندلی و آینـه – بستن کمربند ایمنی 0.5 + 0.5* * * * *ج) نحوه شروع بـه حرکت:1- روشن اتومبیل2- استفاده بـه موقع از چراغ راهنما3- آزاد ترمز دستی4- تسلط بـه (کلاچ، گاز و فرمان) 0.5 + 0.55- خروج از پارک و رعایت حق تقدم* * * * *د) تسلط بـه رانندگی درون حرکت:1- جایگیری درست درون راه، ترمز بـه موقع و صحیح2- سرعت مناسب با شرایط ترافیک3- استفاده موثر از آینـه ها4- علامت درون مواقع لزوم5- هوشیـاری و عالعمل نسبت بـه اعمال سایر رانندگان 6- سبقت و روبرو شدن و عبور از سایر وسائل نقلیـه7- عملکرد صحیح درون محل تقاطع ها (حق تقدم و گردش صحیح) 0.5 + 0.58- عملکرد مناسب درون محل عبور عابر پیـاده9- رعایت فاصله طولی و عرضی مناسب10- حرکت با دنده عقب با دقت، مراقبت و کنترل کامل11- پارک اتومبیل های پارک شده با فاصله مناسب12- دور زدن با دو فرمان* * * * *توضیحات)1- درون قسمت اشتباهات خطرناک هرگونـه اشتباهی منجر بـه مردودی خواهد شد.2- حداکثر زمان انجام آزمایش عملی شـهر 15 دقیقه مـی باشد. (3 دقیقه اول به منظور آشنایی هنرآموز بـه کلاج و ترمز اتومبیل بدون احتساب امتیـاز درون نظر گرفته مـی شود).3- حداقل نمره قبولی از 20 نمره 17 مـی باشد.4- آزمون گیرنده مکلف هست به هنگام آزمایش نسبت بـه تسلیم مرحله مرحله فرم اقدام نماید.5- آزمون گیرنده مکلف هست از تمام موارد فوق آزمایش بـه عمل آورد.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

نکات:   1. درون امتحان شـهری، اصلا سرعتی عمل نکنید. اصلا! کاملا آهسته و هر چه سرهنگ گفت انجام دهید و اگر سوال داشتید بپرسید (مثلا به منظور پارک جلوی درب منازل و پل ها بپرسید و سپس پارک کنید)2. به منظور پارک درون کنار خیـابان یـا اتومبیل دیگر حتما سرعت را سریع کاهش دهید.3. درون سر چهار راه ها بایستید. قبل از رسیدن بـه عابر بایستید. هیچ کاری نکنید کـه سرهنگ مجبور شود از ترمز استفاده کند. چون درون این صورت رد مـی شوید :دی. 4. اگر ماشین خاموش کرد هول نشوید! ابتدا دنده را بر روی دنده خلاص قرار دهید و سپس کلید را بچرخانید. بعد از آن دنده را از خلاص بـه دنده یک یـا دنده عقب (برای عقبی آمدن) تغییر دهید.5. درون امتحان سرهنگ، هیچگاه سرعتی و شتابزده رانندگی نکنید. که تا آنجا کـه مـی توانید آرام رانندگی کنید مگر آنکه خودش تاکید کند کـه دنده عوض کنید و گاز بدهید.6. درون حال رانندگی درون خلال امتحان سرهنگ، همـیشـه از سمت راست لاین مخصوص خود رانندگی کنید که تا هر وقت سرهنگ خواست پارک کنید بـه آسانی بتوانید بـه طور صحیح و صاف (با جدول و اتومبیل کناری) اتومبیل را متوقف کنید. درون غیر اینصورت کارتان سخت خواهد شد.7. درون کنار آرام رانندگی ، سرعت عمل نیز مـهم است. اگر همـه مقررات رانندگی را رعایت کنید و حتی هیچ عیبی هم درون پارک و دور دو فرمانـه نداشته باشید ولی «کنـــــد» باشید، بنا بـه احتمال فراوان رد خواهید شد.8. حواستان باشد کـه سرهنگ ها بـه شدت نکته بین و بی گذشت(کینـه ای) هستند. هرگونـه ضعف و اشتباه شما درون ذهن آنـها مـی ماند که تا شما را بـه دلیل آن رد کنند. مثلا مراقب باشید بیخودی زیـاد گاز ندهید (مثل زمانی کـه پایتان روی کلاج است). یـا مراقب باشید هنگام خروج از پارک یـا حرکت بعد از توقف، ماشینتان عقب نرود. همـه سرهنگ ها بـه کوچک ترین عیب شما درون خلال رانندگی حساس هستند و آن را بهانـه ای به منظور مردود شدن مـی کنند. لذا تمرین تان را زیـاد کنید و اگر مـی توانید با ماشینی بـه غیر از ماشین آموزشگاه، تمرین کنید که تا حرفه ای شوید.  9. بعد از اینکه از امتحان عملی فارغ شدید، برگه نتیجه آزمون (پیوست 8 = برگ آزمایش عملی رانندگی) را از سرهنگ بگیرید و اگر فکر مـی کنید کـه خیلی خوب رانندگی کرده اید و مستحق رد شدن نیستید، کاملا محترمانـه از سرهنگ بپرسید کـه علت رد شدن شما چه بوده است؟ چون اگر شما بتوانید از 20 نمره آزمون، 17 بگیرید قبول هستید و برخی از سرهنگ ها به منظور اینکه شما را بیـاندازند درون کنار یکی دو ایراد شما، ایرادات دیگری را نیز جور مـی کنند که تا نمره شما از 17 کمتر شود. لذا مراقب باشید بیخود مردود نشوید.10. هر سرهنگ امتحان گیرنده، قلق خاص خودش را دارد. بعضی بـه سرعت عمل درون رانندگی حساس هستند و برخی نیز بـه دقت و آهستگی. به منظور برخی، شتاب داشتن درون رانندگی امری مقبوح هست و به منظور برخی کند بودن معیـار رد است. با توجه بـه اینکه هر دو هفته یکبار، مسئول امتحان گیرنده (سرهنگ) عوض مـی شود، توصیـه مـی شود کـه همواره درون روز اول حضور سرهنگ جدید، با وی امتحان دهید که تا اگر رد شدید، قلق و نحوه امتحان گیری وی دست تان بیـاید و هفته بعد بتوانید با وی برداشته و امتحان دهید. با این ترفند، احتمال قبولی شما بـه شدت افزایش مـی یـابد. 11. هنگام رانندگی درون خیـابان هایی کـه ماشین ها از دو طرف حرکت مـی کنند، درون صورت بسته بودن لاین راستی، مـی بایست از سرهنگ اجازه بگیرید کـه آیـا مـی توانم بـه لاین چپی بروم یـا خیر؟ این مسئله زمانی مـهم و حاد مـی شود کـه در خیـابانی رانندگی کنید کـه هیچ خط حائلی درون وسط خیـابان کشیده نشده باشد و خیـابان مربوطه، یک خیـابان محلی باشد. لذا همواره از سمت راست حرکت کنید و برای رفتن بـه سمت چپ از سرهنگ اجازه بگیرید.12. امتحان درون صبح زود، پیش از شلوغ شدن خیـابان بـه شما کمک مـی کند که تا صدای گاز ماشین تان را بشنوید و بر همـین اساس، بر پدال گاز تسلط بهتری داشته باشید. همچنین صبح زود، خیـابان ها خلوت تر هستند و مشغله ذهنی شما و سرهنگ کمتر خواهد بود و بهتر خواهید توانست تمرکز کنید و نکات ریز رانندگی تسلط داشته باشید. لذا امتحان درون صبح (ساعت 7 صبح) از جهاتی بهتر از امتحان درون ساعات مـیانی صبح(9 صبح) یـا نزدیک ظهر (10 صبح) است.13. یکی از مواردی کـه نقش مـهمـی درون موفقیت من درون امتحان شـهری داشت، زمزمـه همـه کارهایی کـه باید انجام مـی دادم بـه زبان بود. جوری کـه سرهنگ و سرنشینان عقب نیز مـی شنیدند. من هر کاری کـه باید انجام مـی دادم را همزمان با اجرا بر زبان مـی آوردم. این کار بـه من کمک مـی کرد که تا هم سرهنگ متوجه شود کـه من بـه تمام نکات آگاهم و کاملا هوشمندانـه کارهایم را انجام مـی دهم و همچنین استرس بسیـار بسیـار کمتری بـه خودم وارد مـی شد زیرا این کار باعث مـی شد کـه اصلا هول نشوم و کاملا با آرامش موارد مـهم رانندگی را انجام دهم.

پاسخ:سلام! لطف داری دادا.

پاسخ:سلام. هزار تومان به منظور حساب وزارت کشور است. به منظور هر بار امتحان سرهنگ. مبلغی نیز مـی بایست بـه آموزشگاه بدهید (8 هزار تومان).

پاسخ:سلام. منظورتون رو نفهمـیدم. منظورتان چیست؟

پاسخ:سلام. نکات بالا و نکات آموزش عملی رانندگی رو بخون و مرتب تمرین کن که تا قبول بشی.

پاسخ:رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو درون آتش جهنم خواهند سوخت. پیـامبر گرامـی اسلام(ص)

پاسخ:سلام. بستگی بـه سرهنگش دارد. معمولا خودشان مـی گویند بعد حتما دنده را عوض کنید.

پاسخ:سلام. بعید مـی دانم بـه شرح خودتان نیـازی باشد. چون اصولا وقت این کارها هم نیست. لذا نیـازی نیست بـه سرهنگ درون اینباره چیزی بگویید. فقط موارد اصولی را رعایت کنید و صحیح و نرم و آرام برانید که تا قبول شوید. 

پاسخ:سلام. بله. چرا کـه نـه!ی کـه راننده هست موظف هست بر همـه شئون رانندگی نظارت داشته باشد.

پاسخ:خاطره جالبی بود :دی

پاسخ:اینـها را از خود سرهنگ بپرس. اون اگه تشخیص بده شما فقط بـه گاز مسلط نیستی یـا فقط بـه کلاج، مـی تونـه ردت کنـه.

پاسخ:سلام. خوب 30 هزار تومان به منظور کلاس عملی مجدد است. 1000 تومان بـه وزارت کشور و 8000 تومان به منظور امتحان مجدد شـهری.

پاسخ:سلام. نـه. درون آموزشگاهی کـه بنده درون آن گواهینامـه ام را گرفتم چنین قانونی نداشت.

پاسخ:آفرین بر شما 🙂

پاسخ:سلام. رمز موفقیت تان درون چه چیزی بود؟

پاسخ:سلام. معمولا یک ماه.

پاسخ:با سلام. من درون اینباره اطلاعی ندارم. من خودم بارها درون آزمون رد شدم ولی هر بار طوری با سرهنگ ها برخورد کردم کـه همـیشـه هم آنـها محترمانـه با من برخورد مـی د و هم من با آنـها. درون اینکه چنین نظری داده هست مطمئنا علتی داشته هست و شما بـه نظرم حتما نظر ایشان را جلب کنید. اگر هم مـی بینید موفق نیستید مـی توانید با مراکز آموزش رانندگی دیگر م کنید. ضمنا گرفتن مجوز رانندگی تحول زیـادی درون زندگی تان ایجاد نمـی کند کـه از آن بابت متضرر شوید.

پاسخ:سلام. دکتر جون. اون نکته ای کـه نوشتم کـه با هر سرهنگ دو بار امتحان بده رو رعایت کردی؟

پاسخ:سلام. با آموزشگاه صحبت کن یک پولی بـه شون بده بگو هر وقت سرهنگی کـه نرخ قبولیش بالاتره آمد بهت زنگ بزنـه. اون ها سرهنگ ها را مـی شناسن. ازشون بپرس کدوم راحت تر قبول مـی کنـه. مجدد با همون دو بار برو امتحان بده. وقتی من مـیگم با هر سرهنگ دو بار امتحان بده بـه این خاطر هست کـه بار اول بتونی بشناسیش و بار دوم با شناختی کـه ازش داری امتحان دهی.

پاسخ:سلام. من بیشتر از شما رد شدم جون واقعا بـه ماشین مسلط نبودم و طبیعتا از رد شدن ناراحت نمـی شدم و پس از رد شدن فقط مـی خندیدم! وقتی هم کامل بـه رانندگی مسلط شدم دیگر استرس نداشتم و طبیعتا ناامـید هم نبودم چون هر بار امـیدم بـه قبولی بیشتر مـی شد.

پاسخ:سلام. اطلاعی ندارم. از راهنمایی رانندگی بپرسید.

پاسخ:سلام. بـه نظرم همـه جلسات رو بروید.

پاسخ:سلام. من نمـی دانم ولی درون هر حال مربوط بـه اداره راهنمایی و رانندگی مـی شود. بـه واحد بازرسی و رسیدگی بـه شکایـات یـا واحد مراجعات مردمـی اداره مراجعه کنید. همچنین شماره 197 هم مربوط بـه پیگیری تخلفات پرسنل ناجا مـی باشد.

پاسخ:سلام. چه سوالاتی مـی پرسید ها؟!!!! خوب سرهنگ قرار نیست ناز شما رو بکشـه. شما حتما بتونی اونو مدیریت کنی و نذاری نظرش رو برنظرت غالب کنـه و اذیتت کنـه. محترمانـه بهش اعتراض مـی کردید همتون.

پاسخ:سلام. دقیقا همـین طور هست که شما مـی گویید.ب دانش (نکات امتحانی و …) نباید موجب استرس شود بلکه حتما موجب آرامش بیشتر شود.

پاسخ:گریـه به منظور زنان نقش آرامش دهی دارد. اگر دچار عصبیت روانی مـی شوید گریـه کنید که تا آرام شوید.

پاسخ:نـه تنـها آموزشگاه ها بلکه دولت، وزارت خانـه ها، دانشگاه ها و آموزشگاه ها و … هم هدفشان فقط پول هست و بس.

پاسخ:سلام. رد شدن مداوم شما بـه خاطر شل گرفتن بوده و نـه خنگ بودن. بـه نظرم شما حتما تجدید نظر جدی درون همت و تلاشتان دهید که تا در زندگی موفق شوید. تجریـه نشان داده کـه انسان هایی موفق اند کـه علاوه بر داشتن روحیـه کنجکاوی و پژوهشگری، انسان های فعالی هستند.

پاسخ:سلام. معمولا دوبار حداکثر. دست افسره.

پاسخ:سلام. توی کوچه چطوری دنده دو رفتی؟

پاسخ:چرا فکر نمـی کنید کـه غریزه افسر مربوطه درون خوش آمدن از شما درون قبول تان دخیل بوده است؟

پاسخ:هر وقت غریزه افسران را رد کردید مـی توانید موثر نبودن آن درون نرخ بالای قبولی ان را منکر شوید. غریزه درون قبول بسیـاری از خانم ها توسط افسر آقا موثر هست اما کافی نیست. بهتر این هست که افسر خانم ها نیز خانم باشد. من بـه کرات نمونـه این وضعیت را درون ادارات، محل های کاری و دانشگاه ها شاهد بوده ام کـه استاد مرد، مدیر مرد و کارمند مرد بـه خاطر جاذبه زن و روبرویش بسیـار متین و آرام و صبور بوده ولی درون مواجهه با همنوع مرد خود، برخورد زننده ای با هم جنس خود داشته است.

پاسخ:سلاممن دفعه ششم یـا هفتم قبول شدم.

پاسخ:پیـامبر و خدا چه تقصیری دارند؟ بـه شیطان فحش بده.هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی

پاسخ:سلام. هر دو هفته یکبار درون تهران افسر امتحان گیرنده عوض مـی شود.

پاسخ:سلام. من اطلاعی از آموزشگاه دیـاموند ندارم. تجارب بنده مربوط بـه یک آموزشگاه دیگر درون شـهر تهران بود.

وقتی توکلت بخدا باشـه استرسی از رد شدن نداری و حتما خدا حکمتی داشته کـه قبول نشدی. توکلت رو بده بخدا و صبور باش و سعی کن قرآن زیـاد بخوانی مثلا روزی دو سه جزء که تا آرامش روحی روانی پیدا کنی و همچنین رژیم غذایی ات را بر پایـه طب سنتی ایرانی اسلامـی اصلاح کن که تا روحیـه نشاط و انگیزه درون وجودت پایدار بماند. سپس نـه فقط این امتحان بلکه درون همـه زندگی سربلند و صبور خواهی شد ان شاء الله.

پاسخ:احسنت

خبری ندارم.

به شما رسید مـی دهند که تا زمان تحویل گواهینامـه با اون رسید کارتون راه مـیفته ان شاء الله.

پاسخ:با سلام و عرض تبریک.

پاسخ:سلام. اگر اصول را کاملا رعایت کنید این اتفاق نمـی افتد. ماشین شما چیست؟

پاسخ:سلام برادر عزیزمبه نکات خوبی اشاره کردین.ممنونم

پاسخ:با سلام. از آموزشگاه تان بپرسید. 

پاسخ:با سلام. وجود چنین و برادرانی، شخصیت انسان را قوی مـی کند. قدرش را بدانید و مصمم تر طبق نکاتی کـه درباره رانندگی درون تگ رانندگی درون بلاگ نوشته ام پیش روید که تا موفق شوید.

پاسخ:با سلام. افسر مرد بطور بیولوژیک با خانم ها مـهربانتر برخورد مـی کنند. اگر فکر مـی کنید با شما سختگیرانـه برخورد کرده اند بـه خاطر تصورات غلط و سخت کیرانـه ذهن خودتان هست که بـه چنین برداشت ناصوابی رسیده اید.

دوست عزیز. یک قاعده کلی درون زندگی: شما کاری کـه مـی دانی درست هست انجام بده و کاری بـه حرفی نداشته باش. ایمان قلبی و توکل ات بـه خدا را زیـاد کن (از خدا بخواه) که تا هیچ وقت از بحران ها و حوادث زندگی دچار تنش و اضطراب نشوی.

پاسخ:با سلام. بله.

از آموزشگاه محل دوره تان بپرسید.

امتحانات درون روزهای متفاوت و با افراد (سرهنگ های) متفاوت برگزار مـی شود.

سوالات امتحان اصلی اندکی جامع تر هستند نـه سخت تر. یعنی حتما کامل کتاب را بخوانید.

شنیدم که تا سه جلسه اول اجباری هست ولی بستگی بـه نظر سرهنگ و آموزشگاه و خودتان دارد.

سوال دومتان را حتما تحقیق جامع کنید. ولی دلایل مختلفی مثل ساختار فکری زنان، طراحی غیرزنانـه ماشین و ساختار غیرجذاب راه به منظور رانندگی به منظور زنان دارد. از خود خانم های راننده بپرسید ببینید چه مـی گویند؟

هر بـه چیزی نیـاز پیدا کند بـه آن کشش پیدا مـی کند. وقتی فردی با سرویس رفتن راحت هست و علاقه ای بـه در ترافیک ماندن ندارد نمـی توان وی را تشویق بـه استفاده از خودرو شخصی کرد. یـای کـه از موتور سواری مـی ترسد را نمـی توان تشویق کرد. ولی عموم افرادی کـه از این دو وسیله استفاده مـی کنند خطر آن را به منظور زندگی بهتر بـه جان مـی خرند. حالا اگر خانمـی علاقه ای بـه این دو وسیله ندارد بـه نظرم بسیـار طبیعی است.

اگر درون یـادگیری مبتدی هستید درون درجه اول بـه خاطر دل نبه کار هست و دوم بـه دلیل اینکه حتما خودتان راغب باشید و عطش و نیـاز بـه یـادگیری داشته باشید.

دیروز با یکی از مربیـان آموزشگاه دیدار داشتم گفت ها خیلی سخت رانندگی را یـاد مـی گیرند.

اطلاعی ندارم. 

ولی بـه نظر من برخورد سرهنگ ها عادی و طبیعی است. آنـها با توجه و شناختی کـه دارند نگاهشون بـه افراد، جامع است.

اگری استعدادش خیلی ضعیف هست همان بهتر کـه راننده نشود. توصیـه مـی کنم چنین افرادی اگر واقعا نیـازی بـه گواهینامـه ندارند از اسنب یـا تپسی یـا کارپینو یـا آژانسی استفاده کنند.

پاسخ:با سلام. از آموزشگاه تون بپرسین.

پاسخ:با سلام. کلاس کمکی بگیرن.

پاسخ:با سلام. تمرین و مطالعه نکات رانندگی درون پست شماره 30 بلاگ.

پاسخ:با سلام. خودتان را جای مربی بذارین. درون ماشین پراید درون خیـابان پر از دود و هوای گرم، روزی 13 ساعت کار کنید بعد گیر یک آدم احمق بیـافتید چه حالی بهتون دست مـیده؟

رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو بـه جهنم مـی روند. این دنیـا ارزش از دست آن دنیـا را ندارد.

چرا این سوالات را از آموزشگاه تان نمـی پرسید؟

پاسخ:سلام. یـه آموزشگاه برید بهتون نشون مـیدن.

افسرش بی «احساس» بوده

یـا

دچار عارضه «زن زدگی» شده!

ما وقتی یک گزاره ای رو مـیگبم، مطلق نیست نسبی اه.

پاسخ:با سلام. حتما مـیشـه. خودتان بررسی کنید کـه زیر نظر اتحادیـه یـا راهنمایی رانندگی هستند بعد بـه همون جا شکایت کنید.

پاسخ:با سلام.پست های رمز دار فقط مخصوص خودم است.

پاسخ:سلام. همـین بخش نظرات یک راه ارتباطی است. اگر نیـاز باشد خودم ایمـیل مـیکنم.

پاسخ:سلام. بله. حق با شماست.

این ها را با صحبت حل کنید نـه اینکه قانونش هست یـا نیست. معمولا اصلا چنین چیزی رایج نیست. 

من درباره اینکه چطور سرهنگ ها رو دور بزنیم نوشته ام. زیـاد با سرهنگ جماعت درگیر نشوید چون آنـها همکار آموزشگاه ها هستند و همکار ها هیچ وقت رابطه شان را بـه خاطر مشتری موقتی خراب نمـی کنند. هر چند حق با شما باشد.

در سربازی، کادری ها درون حق سرباز ها خیلی ظلم مـی د. رفتیم بـه فرمانده اعتراض کردیم گفت من بخاطر شما سرباز ها کـه یک سال هستید و بعد مـی روید رابطه ام را با همکارم بهم نمـی ریزم هر چند حق با شما باشد. 

تا حالا فکر کردید کـه چرا آدم های بی خیـال استرس ندارند؟

پاسخ:سلام. خوب اگه استرس زیـاد دارین نرین. فکر نکردید کـه پس فردا هم کـه گواهینامـه بگیرین شاید راننده خوبی نشین؟ بخاطر استرس بوق های ماشین های پشتی؟

اطلاعی ندارم.

پاسخ:مـهمترین چیز درون لرزش زانو داشتن آرامش هست. وقتی شما استرس خراب داشته باشی ممکنـه زانوهات بلرزه. لذا اصلا بـه خودت ترس راه نده و راحت بگیر و از رد شدن هم اصلا نترس.

مبارکه.

انسان های سالم هیچ وقت ناامـید نمـی شوند.

نویسنده و منبع |

هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی
هیچوقت نمیبخشمت به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *