کجایی هستین به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

کجایی هستین به انگلیسی
کجایی هستین به انگلیسی

در اینجا عبارت های انگلیسی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

توجه کنید که می توان پس از عدد سن خود عبارت years old را بگویید، برای مثال I’m forty-seven years old، هر چند در زبان گفتاری به ندرت استفاده می شود.

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

کجایی هستین به انگلیسی

© 2018 Speak Languages OÜ  ·  بازتولید بدون مجوز ممنوع است.

تماس با ما

where on Earth are you?

Or: Where the hell are you.

Thanks.

agree with T.REX
 

Where ever (formal)/ on earth/ in the world/ the hell/ the **** (taboo) are you?

کجایی هستین به انگلیسی

You don’t write, you don’t call!

where the hell are you ?

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

در سایت چی میگن صد ها نفر به شما
در ترجمه جملات یا
اصطلاحات فارسی به انگلیسی و
ترجمه فارسی اصطلاحات
تکنیکی انگلیسی کمک میکنند .

app chiMigan اپ چی‌ میگن


app chiMigan اپ چی‌ میگن


31,136 پرسش


51,514 پاسخ


45,557 نظر


9,873 کاربر

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در
تبدیل جملات فارسی
به انگلیسی، تبدیل اصطلاح
های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی
چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی،
آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن
معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی
انگلیسی است.


1.
“Where are you from?” “I’m from Iran.”

1. «کجایی هستید؟» «من ایرانی هستم.»


1.
Where are my car keys?


1. کلید ماشین من کجاست؟

2.
Where did you put my umbrella?


2. چتر من را کجا گذاشته ای؟

کجایی هستین به انگلیسی

3.
Where does he live?


3. او کجا زندگی میکند؟


1.
I’ve reached the stage where I just don’t care anymore.

1. من به مرحله ای رسیده ام [به جایی] که دیگر اهمیتی نمی دهم.

2.
We then moved to Paris, where we lived for six years.

2. ما سپس به پاریس رفتیم، جایی که شش سال زندگی کردیم.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

 

معرفي چند اصطلاح در اين درس قصد داريم چند تا از اصطلاحاتي که در بين انگليسي زبانان مرسوم است را بيان کنيم . توجه داشته باشيد اصطلاحات داراي معني متفاوتي نسبت به ترجمه لغوي کلمات تشکيل دهنده خود دارند . بنابراين با دانستن لغات آن به هيچ وجه نمي توان معني قطعي آنرا دانست . در اين درس برخي از اصطلاحاتي که بيشتر در مکالمه انگليسي رواج دارد همراه با با ترجمه آنها آورده شده است . 

اصطلاحات انگليسي بر اساس درجه احترام  و رسمي و غير رسمي بودن مي باشد.    معمولا افراد عادي جامعه و دو نفر دوست وقتي بخواهند با همديگر صحبت کنند از اصطلاحات غير رسمي استفاده مي کنند . در ابتدا از کلمه سلام شروع مي کنيم : انواع سلام در حالات مختلف :

Hello = سلام ،در مکالمه  رسمي و غير رسمي از ان استفاده مي شود .    Hi = سلام ، بصورت غير رسمي     Good morning = صبح بخير – بجاي سلام کردن در هنگام صبح استفاده مي شود . تا  ساعت 12 ظهر Good afternoon = صبح بخير – بجاي سلام کردن در هنگام بعداز ظهر استفاده مي شود . از ساعت 12 تا  17 يا 18 Good evening= عصر بخير –  بجاي سلام کردن  در هنگام عصر تا آخر شب استفاده مي شود . از ساعت 17 تا 24  کجایی هستین به انگلیسی

 

از عبارات زير در هنگام خداحافظي استفاده مي شود : Good bye = خداحافظ Bye = خداحافظ see you = به اميد ديدار see you later = به اميد ديدار تا بعد see you tomorrow = به اميد ديدار تا فردا اينکه گفته مي شود ” به اميد ديدار تا فردا ” و يا  “تا بعد ” به اين معني نيست که شما حتماً او را فردا مي بينيد اين صرفاً يک اصطلاح است که در هنگام خداحافظي گفته مي شود . take care = مواظب (خودت) باش bye for now = فعلاٌ خداحافظ Good night = خداحافظي به هنگام رفتن به رختخواب Have fun = خوش بگذره Have a nice day = روز خوشي داشته باشيد ( خوش بگذره )   Have a great day = روز عالي داشته باشيد در جواب اين دو مورد اخري مي توان اينگونه بيان کرد :  you too = شما هم همينطور ( و يا بهمچنين )  Ta Ta for now = فعلاٌ خداحافظ – در انگليسي بريتانيايي کاربرد دارد .  

اصطلاحات مربوط به احوال پرسي  : ? How are you = حال شما چطوره ؟            و در جواب بايد گفت :

 I’m fine. thanks = من خوبم . متشکرم .  I’m fine. thank you = خوبم متشکرم .  fine. thanks = خوبم مچکرم .  و در ادامه مي توان گفت :

? and  you = و شما ؟           يا      ? what about you = شما چطور ؟  يا  ? How about you اين  روش احوالپرسي رسمي  مي باشد .

 مردم عادي معمولا از اين اصطلاحات کمتر جهت احوالپرسي استفاده مي کنند و از روش غير رسمي بيشتر  استفاده مي کنند .

وقتي دو نفر بهم مي رسند به اين صورت ( به حالت غير رسمي ) احوالپرسي مي کنند . مانند زير : ?  Hi , how is it going   =  سلام ، اوضاع چطوره ؟  و يا به فرم کوتاه مي گويند :  ? Hi , how’s it going = سلام ، اوضاع چطوره ؟ در لهجه آمريکايي در مکالمه g را در آخر going حذف مي کنند و به صورت زير بيان مي کنند :  ? Hi , how’s it goin = سلام ، اوضاع چطوره ؟ از اصطلاحات ديگري هم استفاده مي شود که معني آنها هر چه که باشد مهم نيست چيزي که مهم است اين است که   تمام آنها اصطلاحاتي هستند که بجاي How are you در زبان عادي و غير رسمي در بين مردم استفاده مي شود . سوالاتي که در احوالپرسي معمولا بکار مي رود  يا با  What  هستند و يا با  How  و  بسته به اينکه کدام پرسيده شود جواب متفاوت خواهد بود .   در ابتدا سلام و بعد احوالپرسي : Hi ? How is it going ? How’s everything   ? How are you doing     ? How’s life

و در جواب نيز ممکن است حال شما خوب باشد و يا ممکن است که خوب نباشد که در اينصورت اينگونه بيان مي شود : fine . thanks = خوب ، متشکرم It’s going good = خوبه . It’s going great = عاليه . Great = عالي Not bad = بد نيستم I’m really happy = واقعاً سرحالم . ( حالم خيلي خوبه ) I’m doing well = خوبم So- So = هي ، بد نيستم .( ميان حال نه خوب نه بد معمولاً آمريکاييها از آن استفاده مي کنند) و اگر جواب ناخوشايند باشد : ! Oh, terrible = اوه ، وحشتناکه ! It’s terrible; I’m having a really bad day = وحشتناکه ، تا الان روز بدي داشته ام . my head hurts; I’m too busy = سرم درد مي کنه . سرم خيلي شلوغه 

و چنانچه  آن روز موفقيت آميز بوده باشد و بخواهيد آنرا ابراز کنيد از عبارت استفاده مي شود : I’m having a great day = روز خوبي تا حالا داشته ام – روز خيلي عالي تا حالا داشته ام   مثالهاييکه با what بيان مي شوند هم به اينصورتند : در ابتدا سلام و بعد احوالپرسي :   Hi ? What’s new = چه تازه يا چه خبر ؟ ? What’s new with you = چه خبري داريد ؟ ? What’s up = چه خبر ؟ ? what’s going on = چه خبر ؟ معمولا در جواب به اين سؤالات هم يکي از عبارات زير بکار مي رود :    Not much = زياد نه . Oh, not much   

ابراز خرسندي از ملاقات با ديگران :  دو نفر که تازه باهم آشنا مي شوند از اصطلاحات زير جهت بيان خرسند بودن و يا خوشحال بودن از اين ديدار خود استفاده مي کنند و از عنواين آقا و يا خانم جهت تعامل بيشتر بين يکديگر استفاده مي کنند . توجه کنيد علاوه بر  Mr و Mrs دراحوالپرسي  از کلمات زير نيز استفاده مي شود . Sir = آقا   Miss = خانم يا دختر خانم ( يک دختر خانم مجرد ) Ms = خانم ، ( يک زن يا دختر بالغ جهت احترام در صورتيکه ندانيم مجرد است يا متاهل با تلفظ  ميز  ) Maam = خانم ( يک زن بزرگسال يا مسن )   It’s  nice to meet you = از ديدار شما خوشبختم ( يا خوشوقتم ) It’s  very nice to meet you = از ديدار شما خيلي خوشبختم ( يا خوشوقتم ) Nice to meet you = از ديدار شما خوشبختم( يا خوشوقتم ) Pleased  to meet you = از ديدار شما خوشبختم( يا خوشوقتم ) ? How do you do = از ديدار شما خوشبختم( يا خوشوقتم ) عبارت How do you do  نسبتاً قديمي مي باشد و بصورت سوال بيان مي شود . ولي در اصل معني Nice to see you مي دهد جواب آن نيز خودش و يا ساير عبارات فوق مي باشد .  جواب دادن نيز به اينگونه است که در اخر همان عبارت گفته شده too گذاشته شده و بيان مي شود و يا از عبارت مشابه   ديگر استفاده مي شود . مانند زير : Nice to meet you too = من هم از ديدار شما حوشبختم . Pleased to meet you too = من هم از ديدار شما حوشبختم . you too= بهمچنين   خلاصه عبارت  Nice to meetyou too   عبارت you too مي باشد . يک نمونه ديگر هم اين مي باشد : It’s a pleasure to meet you = آشنايي با شما باعث افتخاره .  و جواب ان  thank you  و يا thanks  مي باشد .  

 حالا فرض کنيد آقاي John  و خانم Mary دو همکار هستند و آنها اولين روزي است که همديگر را ملاقات مي کنند آنها پس   از احوالپرسي خود را به يکديگر معرفي مي کنند  :

Mary : Hi , Sir ? John : Hi Maam, How are you doing    ?  Mary : Great . and you John : Fine . thanks Mary : I’m Mary , Nice to meet you John : I,m John . It’s Nice to meet you too  

 

انواع کلمه ” بفرما ” در انگليسي :  بفرماييد ( بگيريد ) Here you are Here …… Here’s your here’s your pen = بفرماييد ، خودکارتون there you are there you go Here you go معمولا سه تاي اولي بيشتر کاربرد دارد .  بفرماييد ( بخوريد )

 help your self  بفرماييد .( هنگام عبور از در ) After  you Go ahead عبارت Go ahead معني به جلو برويد هم مي دهد . بفرماييد ( صحبت کنيد – ادامه دهيد) Go  ahead بفرماييد ( بنشينيد) Take a seat Take a chair Have a seat please , sit down   و يا sit down please  

سؤال در مورد محل سکونت :

 ? Where are you from  = اهل کجا هستيد ؟ در جواب اين سوال در ابتدا شهر محل زندگي و سپس کشور بيان مي شود . I’m from Tehran , Iran I’m from London , England I’m from Sydney ,Australia يک سؤال ديگر جهت پرسش در مورد محل سکونت : ? Where do you come from = شما از کجا مي آييد ؟ معادل همان شما اهل کجا هستيد مي باشد . I come from Iran I come from England I come from Japan I come from China

 

 

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

کجایی هستین به انگلیسی
کجایی هستین به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *