معنی کلمه طبعی

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه طبعی
معنی کلمه طبعی


شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: طبعی

نقش دستوری: صفت

معنی کلمه طبعی

آواشناسی: taba’i

الگوی تکیه: WWS

شمارگان هجا: ۳

برابر ابجد: ۹۱

غصص را بخوانید.غصن را بخوانید.غصون را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


(طَ) (ص نسب .) ذاتی ، سرشتی .

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: طبعی

نقش دستوری: صفت

معنی کلمه طبعی

آواشناسی: taba’i

الگوی تکیه: WWS

شمارگان هجا: ۳

برابر ابجد: ۹۱

دیزه را بخوانید.دیزی را بخوانید.دیژیتال را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


طبعی . [ طَ ] (اِخ ) قزوینی . یکی از شعرای ایران و از اهالی قزوین می باشد. وی از تلامذه ٔ حکیم شفائی اصفهانی بوده است :تنها به دیده می نتوان دادِ گریه دادچون ابر باید از همه اعضا گریستن .

(قاموس الاعلام ترکی ).

(تذکره ٔ نصرآبادی ).

ذاتی ، سرشتی .

1 – حساسیت ، زودرنجی . 2 – طبع شاعرانه و لطیف داشتن .

طبعی . [ طَ ] (اِخ ) سیستانی . یکی از شعرای ایران است و از اهالی سیستان بوده است . از اوست :زود از برم چنین گله آلود برمخیزباقی نمانده جز نفسی ، زود برمخیز. (قاموس الاعلام ترکی ).نصرآبادی آرد: گویا از اکابر سیستان است .طبعش خیلی لطف داشته از اقران ملازمان یزدی است .شعرش این است :از سوز درونم ببرون هم اثری هست گر راه فغان بسته شود چشم تری هست چندین بپریشانی این زلف چه نازی در زلف تو از زلف تو آشفته تری هست هر خشت ز سرمنزل امید بجائیست از بس که زمین دل ما زلزله دارد.خوش است ناله اگر در دل توره یابدز هم گشودن درهای آسمان سهل است .کامرانی دگر چه میباشدهرچه خواهد دلم مهیا نیست .زود از دلم چنین گله آلود برمخیزباقی نمانده جز نفسی زود برمخیزروزی به مدعای دل من بشب رسان گو مدعی ز بزم تو خشنود برمخیز. (تذکره ٔ نصرآبادی ).رجوع به آتشکده ص 82 شود.

طبعی . [طَ ] (اِخ ) یکی از شعرای عثمانی است . وی در قرن دهم هجری میزیسته و به اشتب

طبعی . [ طَ ] (اِخ ) قزوینی . یکی از شعرای ایران و از اهالی قزوین می باشد. وی از تلامذه ٔ

طبعی . [ طَ ] (اِخ ) سمنانی . یکی از شعرای ایران و از اهالی سمنان بوده . از اوست :شرح سوز

طبعی . [ طَ ] (اِخ ) اصفهانی . تخلص یکی ازشعرای ایران است ، نامش عبداﷲ وی از اهالی اصفهان معنی کلمه طبعی

کج طبعی . [ ک َ طَ ] (حامص مرکب ) عمل کج طبع. بدسلیقگی . زشت پسندی . ستیزندگی .

طبعی . [ طَ ] (اِخ ) یکی از شعرای عثمانی است . وی در قرن دهم هجری میزیسته و از دانشمندان

واژه انگلیسی: sense of humor، humor

واژه نامه آکسفورد واژه humor را به این صورت تعریف کرده است:
” کیفیت عمل، صحبت، یا نوشته ای که موجب سرگرمی می شود”
واژه نامه آکسفورد چند مترادف برای واژه humor بیان می کند:
oddity, jocularity, facetiousness, comicality, fun
در ادامه واژه نامه آکسفورد در تعریف humor می نویسد: ” استعداد در درک اینکه چه چیزی خنده اور یا سرگرم کننده است، یا ابراز آن به صورت گفتاری، نوشتاری یا دیگر حالتها؛ تلقی یا تصور خنده اور از موضوع”.
آن چیزی که در این تعاریف مشاهده می شود، گسترده بودن معنای واژه شوخ طبعی است. شوخ طبعی به هر عمل یا گفته ای اطلاق می شود که از نظر انجام دهنده خنده اور ادراک شود و به خنداندن دیگران مربوط می شود.

در ادبیات جدید ارتباطات و مسائل رفتاری، پژوهشگران بسیاری به این نتیجه رسیدند که شوخ طبعی، یکی از عوامل مهم موفقیت افراد در تعامل های اجتماعی و یک مهارت و شایستگی اجتماعی است. شوخ طبعی در بسیاری از اشکال ارتباطی رایج است و با مطالعه ی سازمان ها ارتباط دارد. شوخ طبعی در ارتباط، با بیدار کردن عواطف مثبتی که موجب افزایش قدرت شنوایی، درک و فهم و پذیرش پیام می شود، شرایط ارتباطی مناسبی را ایجاد می کند. شوخ طبعی یکی از مهم ترین جنبه های ارتباط های اجتماعی، یک رفتار شخصیتی مرتبط با احساس ، توانایی یا فرآیند شناختی، رفتار ارتباطی بین فردی، پاسخ و الگوی رفتاری، دیدگاه و نگرش درباره ی زندگی، راهبرد انطباقی یا ساز و کار دفاعی است.

پژوهشگران شوخ طبعی را به شکل های مختلف تعریف کرده اند.
یکی از افرادی که در این حوزه تحقیقات زیادی داشته است، آقای دکتر رود مارتین (Rod A. Martin) است. دکتر مارتین شوخ طبعی را توانایی ایجاد و خلق شوخی، لذت بردن از انواع خاص محرک های خنده آور، تمایل به گفتن جوک و سرگرم کردن دیگران، تمایل به خندیدن مکرر و غیره تعریف می کند. همچنین هر نوع ارتباط خنده آور را شوخ طبعی می داند.
از نظر کراوفورد لانگ(Crawford Long)  دیگر محقق شناخته شده ی این حوزه، شوخ طبعی هر نوع ارتباط کلامی یا غیر کلامی می باشد که موجب شناخت مثبت یا پاسخ موثر ازشنونده می شود.
تعریف شوخ طبعی به عقیده ی چندی دیگر از محققان نیز به این گونه است: “یک ارتباط مرفح که موجب احساس مثبت و شناخت در فرد، گروه یا سازمان می شود” .

به طور کلی ﺷـﻮخﻃﺒﻌـﻲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم دﻓﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓـﺸﺎرزای بیروﻧﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ  اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫـﺎی ﻃﻨﺰآﻣﻴـﺰ و ﺳـﺮﮔﺮمﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ.معنی کلمه طبعی

humor در کلمه لاتین(humorem) ریشه دارد که به معنای مایع یا سیال است. در فیزیولوژی همچنان به همین معنا به کار می رود و به مایعات بدن اشاره دارد. به عنوان مثال مایع زلالیه و زجاجیه در چشم(the aqueous and vitreous humors).

بقراط، حکیم بزرگ یونانی، که پدر طب شناخته می شود، معتقد بود سلامت به تعادل مناسب چهار مایع یا humors در بدن وابسته است که دم (خون)، بلغم، صفرا، و سودا نامیده می شوند. بعدها جالینوس، حیکم بزرگ یونانی، این ایده را مطرح کرد که این ۴ مایع و توازن بین آنها منجر به کیفیات روانشناختی مختلف در انسان ها می شوند. به طوریکه افزایش بیش از حد هریک از این مایعات، منجر به نوع خاصی از مشرب یا شخصیت در انسان می شود.
تا دهه آخر قرن نوزدهم، همچنان humor به معنای رایج امروزی استفاده نمی شد. تا اینکه از آن زمان به بعد، humorist مفهوم مدرن خود را بدست اورد. humorist شخصی است که محصولی به نام شوخ طبعی(humor) عرضه می کند تا دیگران را سرگرم نماید.

به عقیده ی دکتر مارتین شوخ طبعی، فعالیتی ارتباطی است که چهار بخش اصلی دارد:
۱- یک احساس مثبت خاص  ۲-همراه با درک ناسازگاری وضعیت درونی و بیان بیرونی فرد شوخ طبع مشخص می شود ۳-اغلب در یک زمینه ی بین فردی اتفاق می افتد  ۴- و معمولا با خنده بیان می شود. بنابراین، شوخ طبعی شامل چهار بعد احساسی، شناختی ، بین فردی و رفتاری است.

بعد احساسی شوخ طبعی، به نشاط، خوشرویی و احساس خوشایندی اشاره دارد که به شکل خنده و ابراز شادی بیان می شود و ممکن است از نظر شدت متنوع باشد.

ناسازگاری شوخی، بعد شناختی مهم شوخ طبعی است که به توانایی ایجاد و فهم شوخی اشاره دارد. پس شوخ طبعی که غیر جدی است، ناسازگاری شناختی دارد.

بعد بین فردی شوخ طبعی، به ماهیت اجتماعی آن اشاره دارد که مانند بعد عاطفی، از نظر شدت متنوع است.

یکی از روشهایی که معمولا در تعریف واژه هایی مثل شوخ طبعی استفاده می شود، استفاده از طبقه بندی است.  نمونه هایی از طبقه بندی شوخ طبعی عبارتند از :
– ﺷﻮﺧﻲﻫﺎی ﺧﻮب  و ﺷﻮﺧﻲﻫﺎی ﺑﺪ (ﺳﻠﺘﺎﻧﻮف،۱۹۹۴)
– ﺷﻮﺧﻲﻫﺎی  ﺑﺪﻧﻲ،ﺷﻮﺧﻲﻫﺎی ﻛﻼﻣﻲ  و ﺷﻮﺧﻲﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی  (زﻳﻮﻟﻜﻮﺳﻜﻲ، ۲۰۰۲،)
– ﺷﻮﺧﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ، ﻛﺎرﻛﺮدﺟﻨـﺴﻲ، ﻛﺎرﻛﺮداﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻛـﺎرﻛﺮد دﻓـﺎﻋﻲ وﻛـﺎرﻛﺮدﻋﻘﻠﻲ (زﻳﻮ، ۱۹۸۷ )
– چهار سبک شوخ طبعی (پیونددهنده، خودارتقادهنده، پرخاشگرانه، خودشکن ) (مارتین و همکاران)

علم روان شناسی شوخ طبعی را از دیدگاه های مختلف بررسی کرده است:
روان تحلیلگران شوخ طبعی را یک مکانیسم دفاعی پخته در برابر اضطراب می دانند.
شناخت گراها، آن را به عنوان درک، بازسازی، به یاد آوردن و خلق لطیفه می دانند.
رفتارگراها آن را در سطح یک عادت مثبت درنظر می گیرند.
انسانگراها شوخ طبعی را یک نگاه ویژه به جهان می دانند.
اما آن چه در همه این رویکردها دیده میشود، این است که همه ی این رویکردها شوخ طبعی را یک ویژگی مثبت در فرد دانسته و در این میان حرفی از شکل های آسیب رسان شوخ طبعی نیست، که به نظر میرسد توجه کمی نسبت به این سبک شده است. به همین دلیل در مطالعات مختلف نسبت به سبک های مثبت و منفی شوخ طبعی توجه شده است.

در تحقیقات اثرات متعددی برای شوخ طبعی توصیف شده است. برخی از این اثرات ذهنی و برخی جسمی هستند. برخی مربوط به درون فرد و برخی مربوط به روابط بین فردی و اجتماعی هستند.
– ارتقای سلامت روان
– کاهش درد جسمی
– افزایش شادکامی و رضایت
– مقابله با استرس
– مقابله با ناامیدی و جلوگیری از خودکشی
– کاهش فاصله بین فردی
– افزایش جذابیت فردی
-رضایت زوجین و زناشویی

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید

تمام حقوق برای وبسایت بهینگی محفوظ و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.© 1397


نام کاربری یا ایمیل


رمز

مرا به خاطر بسپار


ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “با شوخ طبعی” عبارت است از wittily.

عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “با شوخ طبعی” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:

  English

  wittily

  archly

معنی کلمه طبعی

  gay, jovial, witty, saucy, joker

  sensibility

  good nature, jocularity,wit

  humorous

  impudent, sauce , frivolous , wanton

  impudence

  jocular , jokey

  jocosity

– نکته مهمی که در ترجمه فارسی به انگلیسی “با شوخ طبعی” باید به آن نیز توجه نمائید این است که این ترجمه در چه متن و یا محیطی قرار است استفاده شود. مثلاً آیا عبارت فارسی “با شوخ طبعی” یک عبارت و اصطلاح فارسی عامیانه است و یا رسمی و یا تخصصی است. این موضوع در انتخاب معادل انگلیسی “با شوخ طبعی” نقش تعیین کننده ای دارد.

– زمانی که قرار است متن فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید، حتما لازم نیست همیشه عین ترجمه فارسی “با شوخ طبعی” به انگلیسی منعکس شود.

زیرا یک متن مخصوصاً متن تخصصی می تواند به صور مختلف ترجمه شود. مثلا

1- ترجمه تحت الفظی عبارت فارسی. مثلاً اینکه تک تک کلمات عبارت “با شوخ طبعی” را به انگلیسی تبدیل کنیم که به این کار ترجمه تحت الفظی عبارت “با شوخ طبعی” می گویند.

2- و ترجمه محتوایی عبارت “با شوخ طبعی” به انگلیسی که از نظر محتوی هیچ فرقی با متن اصلی ندارد و مفهوم را به دقت و به درستی ترجمه می کند و تازه در نوشته های تخصصی بیشتر کاربرد دارد.

– در فارسی بدلیل عدم اعراب گذاری روی حروف در کلمات ممکن است در نوشته یکی باشند ولی در تلفظ و معنی یکسان نباشد. مثلاً “پر” در یک نوشته می تواند به معنی ” پَر پرنده ” باشد و یا ” پُر “. (حتی همین عبارت “با شوخ طبعی” نیز ممکن است جور دیگری تلفظ شود که معنای متفاوتی داشته باشد.) پس در انتخاب معادل انگلیسی “با شوخ طبعی” دقت کنید که در متن مبدا و اصلی معنی واژه ها به چه صورت است تا در ترجمه انگلیسی آن دچار اشتباه نشوید.

– ترجمه فارسی به انگلیسی در متون تخصصی ظرافت خاصی را می طلبد: مثلاً “پیش پرداخت” را می توان به صورت “prepayment” و همچنین “advnace payment” ترجمه نمود. در نوشته های انگلیسی ترجمه دوم شایع و رساست.

جستجو در متون تخصصی خارجی موضوع را روشن می کند و مفهوم نگارش ما را در ذهن خواننده انگلیسی زبان بهتر منتقل می کند. در خصوص ترجمه انگلیسی کلمه یا اصطلاح “با شوخ طبعی” هم آیا این موضوع صدق می کند؟

پس بهترین راه در ترجمه کردن معنی از فارسی به انگلیسی خصوصاً در مباحث تخصصی، چک کردن معنای دقیق انگلیسی به انگلیسی کلمات خصوصاً در دیکشنری تخصصی آن موضوع می باشد.

بطور کلی زمانیکه می خواهید متن یا عبارتی را از فارسی به انگلیسی ترجمه و معنی کنید نکات ذیل را حتماً مدنظر خود قرار دهید.

– معنی متناسب با متن را پیدا کنید:

همانطور که می دانید اکثر کلمات انگلیسی، دارای معانی متعددی هستند. گاهی، این معانی با هم در تناقضند. مثلا کلمهٔ oath که هر دو معنی “قسم” و “فحش” را میدهد. در برخی موارد نیز، معانی یک کلمه تاحدی به هم نزدیک است که انتخاب معنی درست و متناسب با متن، برای مترجم سخت و پیچیده می‌شود.

این مهارت با تمرین ترجمه، به آسانی حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، انتخاب معنی درست و مقتضی متن، در ترجمه‌های بعدی آسانتر خواهد بود. آیا این موضوع در خصوص ترجمه انگلیسی wittily برای عبارت فارسی “با شوخ طبعی” صدق می کند؟

– انگلیسی مدرن صرف فعل ندارد و بیشتر به واسطه استفاده از فعل های کمکی و تغییر ساختار جمله عبارات و معانی پیچیده را می رساند.

گذشته از اختلافات کوچک در تلفظ، نکات کوچک گرامری و انتخاب واژه های تا حدی متفاوت زبان انگلیسی در مناطق مختلف جهان به یک شکل صحبت می شود و انگلیسی زبان های جهان به سادگی میتوانند از طریق این زبان با هم ارتباط برقرار کنند.

– انگلیسی جنسیت ندارد:

در زبان انگلیسی اسامی جنسیت ندارند. برخلاف نزدیکترین زبان ها به این زبان یعنی آلمانی و فرانسه که هر دو دارای جنسیت برای اسامی هستند در انگلیسی چنین قاعده ای نداریم. جنسیت اسامی تنها محدود به زبان های آلمانی و فرانسه نیست.

بخش بزرگی از زبان ها مانند تمام زبان های شرق اروپا (روسی و بیشتر زبان های اسلوایی)، زبان عربی و زبان های نزدیک به آن، زبان اسپانیایی و زبان های نزدیک به آن دارای جنسیت برای اسامی هستند.

پس در ترجمه فارسی به انگلیسی “با شوخ طبعی” از این منظر کار شما بسیار ساده می شود.

معنی کلمه طبعی

– در زبان انگلیسی افعال صرف نمی شوند:

در زبان انگلیسی افعال تقریبا صرف نمی شوند. این موضوع هم برخلاف بخش بزرگی از زبان ها از جمله آلمانی، فرانسه، روسی، عربی، اسپانیایی و حتی فارسی است.

صرف نشدن فعل ها، استفاده از آنها را در جمله بسیار ساده می کند؛ که این موضوع در ترجمه انگلیسی “با شوخ طبعی” سبب می شود کار شما ساده گردد.

– تلفظ انگلیسی:

تلفظ در زبان انگلیسی یکی از اولین نکاتی است که توجه شما را جلب می کند. بر خلاف فارسی در انگلیسی کلمات الزاما به آن صورتی که گفته می شوند نوشته نمی شوند و این سبب اشتباهاتی خصوصا برای زبان آموزان مبتدی می شود.

به این نوع از کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت در زبان انگلیسی، Similar Words گفته می شود.

در واقع انگلیسی ساختار یکپارچه ای برای تلفظ واژه ها ندارد. به همین دلیل باید تلفظ واژه ها را به صورت جداگانه حفظ کنید. این موضوع در طول یادگیری لیست واژه های ضروری زبان انگلیسی بسیار با اهمیت است.

– زمان ها:

بیشتر زمان ها یا tenses در زبان انگلیسی تقریبا فاقد معادل و ترجمه فارسی هستند. یعنی مثلا زمان حال ساده را نمی تواند با با هیچ یک از زمان ها در فارسی معادل کرد.

این موضوع برای زمان هایی مثل زمان حال کامل به مراتب بیشتر به چشم می آید. یادگیری معنای دقیق این زمان ها از طریق تمرین ممکن خواهد بود.

– افعال عبارتی:

افعال عبارتی یا phrasal verbs که اصطلاحاً به آن ها افعال دوکلمه ای نیز گفته می شود، افعالی هستند که از ترکیب حرف اضافه با یک فعل ساخته می شوند و معنایی کاملا متفاوت نسبت به فعل اصلی دارند. این افعال در فارسی معادل ندارند و در ابتدا برای فارسی زبان ها گیج کننده به نظر می رسند. لیست مهمترین افعال عبارتی (دوکلمه ای) Phrasal Verbs زبان انگلیسی را می توانید در EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

– ریشه کلمات، پسوندها و پیشوندهای زبان انگلیسی

معمولاً دانستن ریشه کلمات انگلیسی، دانستن لیست پسوندهای انگلیسی و لیست پیشوندهای انگلیسی کمک بزرگی به یادگیری زبان انگلیسی می کند و به طور فزاینده ای سبب افزایش دامنه واژگان زبان انگلیسی در فرد می شود.

– انواع ضمایر:

در زبان انگلیسی برای حالت فاعلی، مفعولی و ملکی ضمایر شخصی متفاوتی داریم که معادل فارسی ندارند. البته یادگیری این ضمایر معمولا خیلی سخت نیست و با کمی تمرین می توانید به آنها مسلط شوید.

– برخی کلمات معادل فارسی ندارند:

معادل، ترجمه و معنی مناسب فارسی برای برخی از کلمات انگلیسی گاهاً وجود ندارد یا هنوز برای آن کلمه ای ساخته نشده است. سعی نکنید آن‌ها را حتماً ترجمه کنید. به عنوان مثال چنانچه متنی مربوط به علم کامپیوتر را ترجمه می‌کنید، حتما می دانید که واژهٔ “windows” نیازی به معادل فارسی ندارد.

در واقع بیان معادل فارسی “پنجره‌ها” برای این کلمه در این متن، اشتباه است. این نکته را می‌توانید با کسب آشنایی از واژگان هر حوزه علمی رعایت کنید.

– آیا می توان به این راحتی یک متن تخصصی فارسی (مثل مقاله فارسی، پایان نامه فارسی، کتاب تخصصی فارسی و …) را به متن انگلیسی تبدیل کرد؟

آیا با دانش زبانی دست و پا شکسته می توان دل به دریای متون تخصصی زد؟ بله، تبدیل متن انگلیسی به فارسی راحت تر است، اما اگر قرار است متن، ترجمه فارسی به انگلیسی شود، آنجاست که توان علمی، میزان آشنایی به زبان انگلیسی و دقت نظر مترجم اهمیت زیادی پیدا می کند.

– حروف تعریف:

در زبان فارسی ما برای حالت معرفه حرف تعریف نداریم. در حالی که در انگلیسی حرف تعریف the نشان دهنده معرفه بودن یک اسم است. این تفاوت باعث ناآگاهی بسیاری از فارسی زبانان از نحوه استفاده از حرف تعریف the در زبان انگلیسی می شود.

استفاده نابه جا این حرف تعریف در بین زبان آموزان و مترجمین مبتدی بسیار رایج است. با گذشت زمان به استفاده درست از حرف تعریف عادت می کنید.

– حروف اضافه:

ساختار استفاده از حروف اضافه در فارسی و انگلیسی تا حد زیادی متفاوت است. در واقع حروف اضافه بین این دو زبان قابل معادل سازی نیستند.

گاهی در یک جمله فارسی از حرف اضافه استفاده می کنیم در حالی که در معادل انگلیسی همین جمله هیچ حرف اضافه ای وجود ندارد (برعکس این موضوع هم زیاد اتفاق می افتد.).

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.

– امروزه با پیشرفت دانش و تکنولوژی، استفاده از ترجمه ماشینی فارسی به انگلیسی “با شوخ طبعی” نظیر ترجمه عبارت و متن با گوگل ترنسلیت Google Translate توسط عده ای، زیاد به چشم میخورد.

همچنین بروز و ظهور نرم افزارهای ترجمه انگلیسی “با شوخ طبعی” و اخیراً نیز اپلیکیشن های اندروید و اپلیکیشن های ios برای ترجمه فارسی به انگلیسی عبارت “با شوخ طبعی” بوجود آمده اند.

شاید بتوان برای استفاده روزمره در محاوره های انگلیسی و یا در زمان آموزش از این ابزارها استفاده نمود و به آن ها بسنده کرد، ولی در ترجمه هایی که قرار است در محیط ها رسمی نظیر جلسات کاری، پرزنت و ارائه در سمینارها و نمایشگاه ها، بستن قراردادهای تجاری، ترجمه و سابمیت مقالات علمی و تخصصی در مجلات و نشریات خارجی، ترجمه کتاب های تخصصی و پایان نامه ها و … ارائه شود، به هیچ عنوان استفاده صرف از این ابزارهای نوین برای ترجمه انگلیسی “با شوخ طبعی” پیشنهاد نمی شود.

{“duration”: “400ms”,”fill”: “both”,”iterations”: “1”,”direction”: “alternate”,”animations”: [{“selector”: “#scrollToTopButton”,”keyframes”: [{“opacity”: “1”,”visibility”: “visible”
}]
}]
}{“duration”: “400ms”,”fill”: “both”,”iterations”: “1”,”direction”: “alternate”,”animations”: [{“selector”: “#scrollToTopButton”,”keyframes”: [{“opacity”: “0”,”visibility”: “hidden”
}]
}]
} کلیه حقوق این وب سایت متعلق به EnglishVocabulary.ir میباشد.

معنی کلمه طبعی
معنی کلمه طبعی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *