معنی کلمه ظن منیت

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه ظن منیت
معنی کلمه ظن منیتشما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: ظن

نقش دستوری: اسم

معنی کلمه ظن منیت

آواشناسی: zann

الگوی تکیه: S

شمارگان هجا: ۱

برابر ابجد: ۹۵۰

مقتضب را بخوانید.مقتضی را بخوانید.مقتضیات را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


(ظَ نّ) [ ع . ] 1 – (مص ل .) گمان بردن . 2 – متهم کردن . 3 – (اِ.) گمان ، حدس . ج . ظنون .

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: ظن

نقش دستوری: اسم

معنی کلمه ظن منیت

آواشناسی: zann

الگوی تکیه: S

شمارگان هجا: ۱

برابر ابجد: ۹۵۰

تپو را بخوانید.تپه را بخوانید.تپه ماهور را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


ظن . [ ظَن ن ] (ع مص ، اِمص ) پنداشت . گمان . ارتیاب . یعنی طرف راجح از دو طرف اعتقاد غیرجازم . (منتهی الارب ). حدس . || گمان بردن . || به درستی دانستن . دانستن . اعتقاد محکم . قوله تعالی : ظن داود (قرآن 24/38)؛ أی علم و ایقن . و لغت از اضداد است . (منتهی الارب ). باور. اعتقاد راجح مع عدم المنع من الترک . ادراک راجح از یکی از طرفین وجود یا عدم نسبت . غلبه ٔ یکی از طرفین وقوع و لاوقوع . ظَن ّ بالفتح و تشدید النون ؛ الشک ّ. و الظن و الوهم بحسب اللغة یکاد لایفرق بینهما. کذا فی الکرمانی . و هو بین الفقهاء التردد بین امرین استویا أو ترجح احدهما علی الاَّخر. و اما عند المتکلمین فالشک تجویز امرین لیس لاحدهما مزیة علی الاَّخر. و الظن ّ تجویز امرین احدهما ارجح من الاَّخر. و المرجوح یسمی بالوهم . کذا فی تیسیرالقاری ٔ فی علم القرائة بعد ذکر بحث الادغام . و فی شرح التجرید: الظن ترجیح احد الطرفین ، أی الایجاب و السلب اعتقاداً راجحاً لاینقبض النفس معه عن الطرف الاَّخر. و هو غیر اعتقاد الرجحان . فان ّ اعتقاد الرجحان قد یکون جازماً، بخلاف الظن ّ فانه اعتقاد راجح بلا جزم و لذا یقبل الشدة و الضعف . و طرفاه علم و جهل فان بعض الظنون اقوی من بعض – انتهی .فالظن ادراک بسیط و التوهم امر مغایر له حاصل بعد ملاحظة الطرف الاَّخر. و ما قالوا ان ّ الظن ادراک یحتمل النقیض ، فالمراد انّه کذلک بالقوة. کذا ذکره السّید السّند فی الحواشی العضدیة. و هکذا فی السﱡلّم . ثُم اطلاق الظن علی الاعتقاد الراجح هو المشهور و قد یطلق الظن بمعنی الوهم ، کما فی التلویح فی رکن السنة فی بیان حکم خبر الواحد. و قد یطلق علی ما یقابل الیقین أی الاعتقاد الذی لایکون جازماً مطابقاً ثابتاً، سواءٌ کان غیر جازم أو جازماً غیر مطابق أو جازماً مطابقاً غیر ثابت . و علی هذا وقع فی البیضاوی فی تفسیر قوله تعالی : و ان هم الاّ یظنون . (قرآن 78/2). و قد یطلق الظن ّ بازاء العلم علی کل ّ رأی و اعتقاد من غیرقاطع و ان جزم به صاحبه ، کاعتقاد المقلد و المائل عن الحق لشبهة فیتناول الظن ّ بالمعنی المشهور الجهل المرکب و اعتقاد المقلد. هکذا یستفاد مما فی شرح المواقف و حاشیة للمولوی عبدالحکیم فی المقصد الاول من مرصد النظر. و فی کلیات ابی البقا: الظن ّ یکون معناه یقیناً و شکاً فهو من الاضداد، کالرّجاء یکون خوفاً و امناً. و الظن ّ فی الحدیث القدسی : انا عند ظن ّ عبدی بی ، بمعنی الیقین و الاعتقاد. و عند المنطقیین التردد الراجح الغیرالجازم . و عند الفقهاء هو من قبیل الشک لانهم یریدون به التردد بین وجود الشی ٔ و عدمه سواء استویا أو ترجح احدهما. و العمل بالظن فی موضع الاشتباه صحیح شرعاً کما فی التحری . و غالب الظن عندهم ملحق بالیقین و هو الذی تبتنی علیه الاحکام و یعرف ذلک من تصفح کلامهم . و قد صرحوا فی نواقض الوضوء بأن ّ الغالب کالمتحقق . و صرحوا فی الطلاق بانه اذا ظن الوقوع لم یقع. و اذا غلب علی ظنه وقع. و الظن متی لاقی فصلاً مجتهداً فیه أو شبهة حکمیة وقع معتبراً. و قد یطلق الظن بازاء العلم علی کل رأی و اعتقاد من غیر قاطع و ان جزم به صاحبه ، کاعتقاد المقلد و الزایغ عن الحق لشبهة. و قد یجی ٔ بمعنی التوقع کما فی قوله تعالی : یظنون انهم ملاقوا ربهم (قرآن 46/2). و لا اثم فی ظن لایتکلم به و انّما الاثم فی ما یتکلم به . و لا عبرة بالظن البین خطائه کما لو ظن الماء نجساً فتوضاء به ثم تبین انه کان طاهراً جاز وضوئه . و الظنون تختلف قوة و ضعفاً دون الیقین – انتهی . ثم المقدمات الظنیة انواع : کالمشهورات . و المقبولات . و المسلمات . و المخیلات .و الوهمیات . و المقرونة بالقرائن ، کنزول المطر بوجود السحاب الرطب . و تفصیل کل فی موضعه . و المظنونات وهی القضایا التی یحکم بها العقل حکماً راجحاً مع تجویز نقیضه ، بمعنی انه لو خطر بالبال النقیض ، لجوزه العقل صادقة کانت أو کاذبة، کما یقال فلان یطوف باللیل و کل من یطوف باللیل فهو سارق . قال المولوی عبدالحکیم فی حاشیة القطبی : قوله یحکم بها العقل حکماً راجحاً؛ أی سبب الحکم بها هو الرجحان . فیخرج المشهورات و المسلمات و المقبولات و یدخل التجربیات و المتواترات و الحدسیات الغیرالواصلة حد الجزم – انتهی . و قال الصادق الحلوانی فی حاشیة الطیبی بعد تعریفها بما ذکر: و یندرج فیها المشهورات فی بادی الرأی و بعض المشهورات الحقیقیة و المسلمات و المقبولات و کذا التجربیات الاکثریة و ما یناسبها من الاخبار القریبة من حد التواتر و الحدسیات الغیرالقویة – انتهی : من در تو فکنده ظن نیکووابلیس ترا ز ره فکنده مانند کسی که روز باران بارانی پوشد از کونده .

لبیبی .

مسعودسعد.

؟ (از کلیله و دمنه ).

سوزنی .

مولوی .

مولوی .

مولوی .

؟

انسان هر لحظه باید به فقر وجودى خود نسبت به خداوند تبارک و تعالی توجه داشته باشد، چرا که غفلت از این امر می تواند فرد را در مسیر منیت وخودخواهی قرار دهد که جدی ترین مانع برای کمال و رشد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرسخت ترین مانع رشد و کمال انسان “منیت” است، اما این منیت چیست و چگونه تعریف می شود. می توان گفت منیت مجموعه ای از خلقیات است که انسان را در مسیر خودخواهی قرار می دهد. وقتی می کوشیم تا بر مبنای معیارهای منیت زندگی کنیم در حقیقت اسیر همان منیت هستیم. در این حالت ارزش ما در جایگاه یک انسان با دارایی ها و موفقیت هایمان ارزیابی می شود. اگر دارایی اندکی داریم پس دارای ارزش اندکی هستیم، بنابراین در نظر دیگران نیز بی ارزش به شمار می آییم. اگر دیگران به ما احترام نمی گذارند و ارزشمان بستگی به چگونگی نظر دیگران دارد پس برایمان قابل درک نیست که به خودمان احترام بگذاریم. در این شرایط اسیر منیت هستیم که پیوسته مجبورمان می کند برای کسب حرمت نفس از طریق نظر دیگران تلاش کنیم.

منیت احساس چشم و هم چشمی را در انسان به وجود می آورد و ارزش مان را بر مبنای این که چند وقت یکبار در جایگاه برنده قرار می گیریم، ارزیابی می کند. وقتی اسیر منیت هستیم عزت نفس نداریم، زیرا احساس می کنیم بر مبنای شکست هایمان مورد قضاوت و داوری قرار می گیریم.

هر انسانی در ابتدا خصلت خودخواهی دارد و همه چيز را براي خودش مي خواهد و تا زماني كه موفق به خودسازي نشود، نمي تواند از خودخواهي رها شود. هر انسان داراي دو نفس است كه يكي از آنها را بايد از بين ببرد و با آن مبارزه كند كه همان هواهاي شيطاني و نفساني است.
اما نفسي كه موجب كرامت انسان است و او را از بدي ها و گناه دور می کند و يا به خوبي ها و نیکی امر مي كند. مثل نفس لوامه و يا نفس مطمئنه بسيار خوب است و بايد آن را بزرگ و عزیز شمرد. قرآن در آیه سوره منافقون مي فرمايد: “و لله العزه و لرسوله و للمؤمنين: عزت و بزرگواري مخصوص خدا و پيامبر و مؤمنان است”.

براي درمان منيت و خودبيني نخست بايد ريشه آن را شناخت و با کنار گذاشتن آن عامل به مبارزه با اين بيماري خطرناک رواني قيام کرد. به عبارت ديگر معالجه را بايد در مبارزه با عامل شروع کرد نه معلول. پيامبر گرامی اسلام(ص) مي فرمايند: هر چيزي که در انسان غرور ايجاد مي کند وي را مست مي نمايد و سزاوار است با آنها با احتياط برخورد کند و آنها عبارتند از: مال و ثروت، قدرت و رياست، علم و دانش، تعريف و ستايش اغراق آميز، جواني و نيروي جواني که هر کدام باد غرور دارد.
انسان باید به فقر وجودى خود نسبت به خداوند تبارک و تعالی توجه داشته باشد و يك لحظه از آن غفلت نورزد و باید به يك خودشناسى و خداشناسى دقيق و صحيح برسد كه چه هست و چه مى‏ تواند باشد و اگر لطف خالق نباشد چه خواهد شد و آيا اصلاً وجود داشته و مى‏ تواند موجود باشد.معنی کلمه ظن منیت

منیت و خودخواهی به “استکبار” تبدیل می شود که این امر هم در سطح فردی اتفاق می افتد و هم در سطح جمعی که ممکن گروه و جامعه ای هم گرفتار استکبار شود و در مقابل پروردگار طغیان کند.

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

معنی کلمه ظن منیت
معنی کلمه ظن منیت
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *