معنی کلمه علاقه به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه علاقه به انگلیسی
معنی کلمه علاقه به انگلیسی

تفضیلی: more favorite
عالی: most favorite, 
مترادف:  
beloved
cherished
favored
popular
متضاد:  
disliked
unpopular

1.
“What’s your favorite color?” “Green.”

1. «رنگ مورد علاقه تو چیست؟» «سبز».

2.
My favorite book


2. کتاب مورد علاقه من

معنی کلمه علاقه به انگلیسی

3.
My favorite food is pasta.

3. غذای مورد علاقه من پاستا است.


1.
Considering all my friends, he is my favorite.

1. با در نظر گرفتن تمام دوستانم [در بین تمام دوستانم]، او مورد علاقه من است.

2.
I consider this girl, my favorite.

2. من این دختر را (دختر) دلخواهم در نظر می گیرم.

3.
my favorite is tandoori chicken.

3. (غذای) دلخواه من، مرغ تنوری است [غذای مورد علاقه من، مرغ تنوری است.].

معنی کلمه علاقه به انگلیسی
معنی کلمه علاقه به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *