معنی کلمه zahra

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه zahra
معنی کلمه zahraThe female given name Zahra is a common name which corresponds to three different, though related, meaning depending on the country it is being called.

The Ottoman empire have expanded the use of this name to countries like Albania, Kosovo and Bosnia and also name was popularized by the Persian empire influence in the Indian subcontinent, respectively. Zahra is also used as a surname, particularly in Malta.

The names are difficult to distinguish in transliteration, and may be transliterated in various ways, such as Zehra, Zahra(h), Zara, andZohre

The names may apply to the following:

Fatimah was the daughter of the Islamic prophet, Muhammad, and is greatly revered by Muslims, often under the extended name Fatimah az-Zahra’ , الزهراء فاطمة, or Fatimah Zahra’ , فاطمة زهراء. This has then been used as a female given name as follows.

The female given name Zahra is a common name which corresponds to three different, though related, meaning depending on the country it is being called.

The Ottoman empire have expanded the use of this name to countries like Albania, Kosovo and Bosnia and also name was popularized by the Persian empire influence in the Indian subcontinent, respectively. Zahra is also used as a surname, particularly in Malta.

The names are difficult to distinguish in transliteration, and may be transliterated in various ways, such as Zehra, Zahra(h), Zara, andZohre

The names may apply to the following:

Fatimah was the daughter of the Islamic prophet, Muhammad, and is greatly revered by Muslims, often under the extended name Fatimah az-Zahra’ , الزهراء فاطمة, or Fatimah Zahra’ , فاطمة زهراء. This has then been used as a female given name as follows.

The female given name Zahra is a common name which corresponds to three different, though related, meaning depending on the country it is being called.

The Ottoman empire have expanded the use of this name to countries like Albania, Kosovo and Bosnia and also name was popularized by the Persian empire influence in the Indian subcontinent, respectively. Zahra is also used as a surname, particularly in Malta.

The names are difficult to distinguish in transliteration, and may be transliterated in various ways, such as Zehra, Zahra(h), Zara, andZohre

The names may apply to the following:

Fatimah was the daughter of the Islamic prophet, Muhammad, and is greatly revered by Muslims, often under the extended name Fatimah az-Zahra’ , الزهراء فاطمة, or Fatimah Zahra’ , فاطمة زهراء. This has then been used as a female given name as follows.

The female given name Zahra is a common name which corresponds to three different, though related, meaning depending on the country it is being called.

The Ottoman empire have expanded the use of this name to countries like Albania, Kosovo and Bosnia and also name was popularized by the Persian empire influence in the Indian subcontinent, respectively. Zahra is also used as a surname, particularly in Malta.

The names are difficult to distinguish in transliteration, and may be transliterated in various ways, such as Zehra, Zahra(h), Zara, andZohre

The names may apply to the following:

Fatimah was the daughter of the Islamic prophet, Muhammad, and is greatly revered by Muslims, often under the extended name Fatimah az-Zahra’ , الزهراء فاطمة, or Fatimah Zahra’ , فاطمة زهراء. This has then been used as a female given name as follows.

The female given name Zahra is a common name which corresponds to three different, though related, meaning depending on the country it is being called.

The Ottoman empire have expanded the use of this name to countries like Albania, Kosovo and Bosnia and also name was popularized by the Persian empire influence in the Indian subcontinent, respectively. Zahra is also used as a surname, particularly in Malta.

The names are difficult to distinguish in transliteration, and may be transliterated in various ways, such as Zehra, Zahra(h), Zara, andZohre

The names may apply to the following:

Fatimah was the daughter of the Islamic prophet, Muhammad, and is greatly revered by Muslims, often under the extended name Fatimah az-Zahra’ , الزهراء فاطمة, or Fatimah Zahra’ , فاطمة زهراء. This has then been used as a female given name as follows.

اگر معنای دیگر از این کلمه می‌دانید، در لیست زیر وارد کنید:

دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک مترجمان متخصص ترجمیک تکمیل و اصلاح می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید به روز ترین کلمات مد نظر خود را از این طریق دریافت نمایید
و معنی آن را در مقالات و کتاب‌های خود به خوبی به کار برید. یک دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی برای استفاده شما آماده است!

دیکشنری یکی از اصلی‌ترین نیازهای مترجمان و کسانی است که با زبان خارجی و متون خارجی سر و کار دارند. دیکشنری عمومی ترجمیک
با استفاده از منابع معتبر آنلاین و مکتوب تهیه شده و برای استفاده در اختیار عموم علاقه مندان قرار گرفته است. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با
ما در میان بگذارید: تماس با ما.

اگر معنای دیگر از این کلمه می‌دانید، در لیست زیر وارد کنید:

دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک مترجمان متخصص ترجمیک تکمیل و اصلاح می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید به روز ترین کلمات مد نظر خود را از این طریق دریافت نمایید
و معنی آن را در مقالات و کتاب‌های خود به خوبی به کار برید. یک دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی برای استفاده شما آماده است!

دیکشنری یکی از اصلی‌ترین نیازهای مترجمان و کسانی است که با زبان خارجی و متون خارجی سر و کار دارند. دیکشنری عمومی ترجمیک
با استفاده از منابع معتبر آنلاین و مکتوب تهیه شده و برای استفاده در اختیار عموم علاقه مندان قرار گرفته است. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با
ما در میان بگذارید: تماس با ما.

مترادف:  
at most
no longer ago than
only just

1.
I only arrived half an hour ago.


1. من تازه نیم ساعت پیش رسیدم.

مترادف:  
barely
just
merely
solely

1.
He passed only one of his exams.

معنی کلمه zahra

1. او فقط یکی از امتحاناتش را گذراند.

2.
She’s only 13.


2. او تنها 13 سال دارد.

3.
These shoes only cost £20.

3. این کفش تنها 20 پوند قیمت دارد.

مترادف:  
alone
lone
single
sole
solitary

1.
I was the only person on the train.


1. من تنها فرد در قطار بودم.

2.
Is this really the only way to do it?

2. آیا واقعا این تنها روش انجام کار است؟

3.
The only thing that matters is that the baby is healthy.

3. تنها چیزی که مهم است این است که بچه سالم باشد.

4.
This is our only chance.


4. این تنها شانس ماست.

مترادف:  
but

1.
I want this bag, only it’s too expensive.

1. من این کیف را می‌خواهم ولی خیلی گران است.

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: زهرا

نقش دستوری: اسم خاص اشخاص

معنی کلمه zahra

آواشناسی: zahrA

الگوی تکیه: WS

شمارگان هجا: ۲

برابر ابجد: ۲۱۳

عنبربو را بخوانید.عنبرچه را بخوانید.عنبردان را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


زهرا. [ زَ ] (از ع ، ص ) زهراء. (فرهنگ فارسی معین ). از «زهراء» تازی بمعنی درخشان . روشن . درخشنده روی . و در اشعار فارسی این کلمه اغلب صفت زُهْره آمده است ، بمعنی زهره ٔ درخشان و تابنده : گهی چون آینه ٔ چینی نماید ماه دوهفته گهی چون مهره ٔ سیمین نماید زهره ٔ زهرا.

فرخی .

منوچهری .

منوچهری .

ناصرخسرو.

مسعودسعد.

مسعودسعد.

سوزنی .

خاقانی .

خاقانی .

معنی کلمه zahra
معنی کلمه zahra
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *