ماه: جولای 2021

معنى كلمة وهن

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ضعفٍ الوهن: ضعف من حيث الخلق، أو الخلق. قال تعالى: قال رب إني وهن العظم مني [مريم/4]، فما وهنو لما أصابهم [آل عمران/146]، وهنا على وهن [لقمان/14] أي: كلما عظم في بطنها: زادها ضعفا على ضعف: ولا تهنوا في ابتغاء القوم [النساء/104]، ولا تهنو ولا …

معنی کلمه هنگ چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: هنگ نقش دستوری: اسم معنی کلمه هنگ چیست

معنی کلمه هنگر

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: هنگ نقش دستوری: اسم معنی کلمه هنگ © 2021 (کامل …

معني كلمه هنگ اور

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) بعد از گذشت بیش از …

معنی کلمه هنگام چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: هنگام نقش دستوری: اسم معنی کلمه هنگام چیست

معنی کلمه هنگامی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: هنگامی نقش دستوری: قید معنی کلمه هنگامی

معنی کلمه هنگ اور

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) بعد از گذشت بیش از 1400 سال از اسلام همچنان معنی کلمه امیرالمومنین محقق نشده است و این در ظهور امام زمان علیه السلام محقق می شود بسیار زیبا..ای انسان …

معنی کلمه هنگفت

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: هنگفت نقش دستوری: صفت معنی کلمه هنگفت

معنی کلمه هنگام

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: هنگام نقش دستوری: اسم معنی کلمه هنگام

معنی کلمه هنگامه

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: هنگامه نقش دستوری: اسم معنی کلمه هنگامه