ماه: دسامبر 2021

لغت پرچم به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “پرچم” عبارت است از flag, stamen. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “پرچم” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای …

اسم پرچم ایران به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools درباره در تماس باشید ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “پرچم” عبارت است از flag, stamen. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “پرچم” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به …

پرچم ایران به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools درباره در تماس باشید ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “پرچم” عبارت است از flag, stamen. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “پرچم” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به …

معنی پرچم ایران به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools درباره در تماس باشید ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “پرچم” عبارت است از flag, stamen. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “پرچم” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به …

ترجمه پرچم ایران به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools درباره در تماس باشید ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “پرچم” عبارت است از flag, stamen. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “پرچم” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به …

معنی پرچم گل به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools About Stay in touch صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید به اندام نر گیاهان در تولید مثل جنسی پرچم می‌گویند. دستگاه زایای نر شامل عضو تولید مثل نر گیاه است که پرچم نام دارد و جایگاهش در خارج دستگاه زایای ماده و …

پرچم گل به انگليسي

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools About Stay in touch صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید به اندام نر گیاهان در تولید مثل جنسی پرچم می‌گویند. دستگاه زایای نر شامل عضو تولید مثل نر گیاه است که پرچم نام دارد و جایگاهش در خارج دستگاه زایای ماده و …

کشور پرتغال به انگلیسی چی میشه

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools About Stay in touch en country چرا يه دفعه به سمت پرتغال نريم ؟ Why don’t we steam to Portugal while we’re at it? en geographic terms (country level) نياز به صبر براي تأييد از طرف پرتغال ندارين. کشور پرتغال به انگلیسی چی میشه