ماه: مارس 2022

غذایی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 در اینجا عبارت های انگلیسی برای غذاهای مختلف آمده است. صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید. © 2021 Speak Languages OÜ سیاست حفظ اسرار  ·  شرایط استفاده  ·  تماس با ما ترجمه و معنی انگلیسی …

قالب غذا به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ژله” عبارت است از gel , gelatin , jelly. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ژله” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل …

کلمه میز غذاخوری به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools About Stay in touch این وب‌سایت برای ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) dining table دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان آموزان زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. …

میز غذا خوری به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools About Stay in touch dining table دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان آموزان زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. در طراحی این دیکشنری گذشته از استاندارد بودن محتوا، توجه ویژه ای به المان های …

معنی میز غذا خوری به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 Tools About Stay in touch این وب‌سایت برای ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) dining table دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان آموزان زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. …

ترجمه انگلیسی به غیر از

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “به غیر از” عبارت است از apart , beside , other. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “به غیر از” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

به غیر از به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “به غیر از” عبارت است از apart , beside , other. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “به غیر از” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

به غیر از اینکه به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “به غیر از” عبارت است از apart , beside , other. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “به غیر از” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

معنی به غیر از به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “به غیر از” عبارت است از apart , beside , other. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “به غیر از” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

به غیر از به انگلیسی چی میشه

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “به غیر از” عبارت است از apart , beside , other. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “به غیر از” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …