ماه: نوامبر 2021

صدم ثانیه به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان آموزان زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. در طراحی این دیکشنری گذشته از استاندارد بودن محتوا، توجه ویژه ای به المان های آموزشی شده است. دیکشنری انگلیسی دیکشنری آلمانی …

ثانیه به انگلیسی چی میشه

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ثانیه” عبارت است از second. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ثانیه” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما …

ثبت نام خودرو به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 چگونه می گویند “ثبت نام خودرو” به انگلیسی, ترجمه “ثبت نام خودرو” به انگلیسی : در این صفحه شما خواهد نمونه های بسیاری از جملات ترجمه شامل پیدا “ثبت نام خودرو” از جانب فارسی به انگلیسی موتور جستجو از ترجمه. نمونه ها توسط کاربران وارد …

ثبت نام کلاس به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ثبت نام کردن” عبارت است از enlist , register , inscribe. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ثبت نام کردن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

ثبت نام كردن به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ثبت نام کردن” عبارت است از enlist , register , inscribe. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ثبت نام کردن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

ترجمه ثبت نام به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ثبت نام کردن” عبارت است از enlist , register , inscribe. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ثبت نام کردن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

کلمه ثبت نام به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ثبت نام کردن” عبارت است از enlist , register , inscribe. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ثبت نام کردن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در …

ثبت نام دانشگاه به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:  یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی  افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری  یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)  مناسب برای تمام سطوح، …

مسئول ثبت نام به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 1 Law:: recorder فرهنگ تشریحی – کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه   تلفن آموزشگاه: 66921932   موبایل (WhatsApp): 09362108861   آدرس دفتر مرکزی: نقشه دسترسی در اینجا نامهای انگلیسی برای مشاغل معمول و دسته بندی شده طبق صنعت آمده است. صدا برای تمام واژگان انگلیسی …

فرم ثبت نام به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 چگونه می گویند “فرم ثبت نام گارانتی” به انگلیسی, ترجمه “فرم ثبت نام گارانتی” به انگلیسی : در این صفحه شما خواهد نمونه های بسیاری از جملات ترجمه شامل پیدا “فرم ثبت نام گارانتی” از جانب فارسی به انگلیسی موتور جستجو از ترجمه. نمونه ها …